Novice

oktober 23, 2020

LAS pripravili svoje predloge za izvajanje CLLD v naslednjem programskem obdobju

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je 20. oktobra izvedlo e-posvet na temo izboljšanja izvajanja programa CLLD v naslednjem programskem obdobju. Na podlagi zbranih informaciji smo pripravili usklajene predloge, ki bi po našem mnenju prispevali k boljšim…
oktober 23, 2020

Člani DRSP lahko brezplačno uporabljate društveno e-konferenčno sobo

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je kupilo licenco za konferenčno platformo Zoom. Uporabljali jo bomo za seje in posvete, društvena e-konferenčna soba pa je brezplačno na voljo tudi vsem članom društva. Za rezervacijo termina prosim kontaktirajte…
oktober 16, 2020

Občina Brda med 26 kandidati za Evropsko nagrado za razvoj podeželja za leto 2020

Brda, 12. 10. 2020 – ocenjevalna komisija Evropske delovne skupnosti za razvoj podeželja in obnovo vasi si je ogledala območje Goriških Brd in tako izvedla še drugi del ocenjevanja za evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020 za katero se poteguje 26 območij…

POSVET LAS » Izvajanje programa CLLD v naslednjem programskem obdobju«

sep 30, 2020
Komisija CLLD, ki deluje v okviru DRSP, je zbrala in pripravila izhodišča za izvajanje…

Posvet LAS na Notranjskem, 3. - 4. 7. 2020

jul 13, 2020
Posvet LAS: Upravljanje varovanih naravnih območij - razvoj dostopnega turizma je potekal…

Posvet LAS in srečanje članov DRSP: Upravljanje varovanih naravnih območij - razvoj dostopnega turizma

jun 01, 2020
Letošnji posvet LAS in srečanje članov DRSP bo potekalo 3. – 4. 7. 2020 na Zelenem Krasu.…

Ne spreglejte

 • Predlagana definicija podeželja ogroža izvajanje programa LEADER – DRSP v imenu 33 LAS pričakuje podrobna pojasnila
  Predlagana definicija podeželja ogroža izvajanje programa LEADER – DRSP v imenu 33 LAS pričakuje podrobna pojasnila

  Prejšnji teden je Ministrstvo za kmetijstvo z dopisom št.33157-5/2020/17 javnost seznanilo z novo definicijo podeželja, ki se bo uporabljala pri določitvi upravičenih območji za sklad EKSRP v programu LEADER.  Sklad EKSRP naj bi po novem podpiral projekte na podeželju, ki po predlagani definiciji obsega vsa naselja z manj kot 10.000 prebivalcev in v katerih je delež kmetijskih gospodarstev, glede na vsa gospodinjstva v tem naselju, višji kot 15 %.

  Definiciji upravičenega območja za program LEADER je s tem dodan nov izločilni kriteriji, ki po mnenju članov DRSP drastično zmanjšuje upravičeno območje in s tem ogroža uspešen razvoj podeželja in zmanjšuje potencial za črpanje EU sredstev. Takšna definicija podeželja je za nas popolno presenečenje in ne sledi povezanemu izvajanju programa CLLD na zaključenem območju, po principu od spodaj navzgor.

  Preberi več...
 • Vizija razvoja slovenskega podeželja
  Vizija razvoja slovenskega podeželja

  V procesu priprave vizije smo želeli ugotoviti stanje, opraviti analizo o dejavnikih razvoja, ugotoviti priložnosti, šibkosti, priložnosti in tveganja v povezavi s podeželjem, predvsem pa oblikovati perspektivo, kako ga razumeti in kakšno podeželje želimo. Odločili smo se za uravnoteženi pristop, ki bo poskušal graditi na trajnosti, na kakovosti življenja prebivalcev, sinergiji med gospodarstvom in naravnimi viri. Zato potrebujemo skladen pristop vseh politik in jasno razumevanje vloge in pomena podeželja za Slovenijo. Če bomo uspeli to sporočilo prenesti v javnost in obenem krepili dialog med vsemi deležniki, med vladno sfero, civilno družbo in raziskovalci, smo naredili majhen, a pomemben korak naprej.

  Stališče sedaj pošiljamo v mrežo SHERPA, vložili pa ga bomo kot naš prispevek v razpravi o podeželju, ki ga je sprožila Evropska komisija.

  Celoten dokument je dostopen TUKAJ.

  Več na spletni strani: https://rural-interfaces.eu/

 • Glas podeželske Evrope za prihodnost Evrope
  Glas podeželske Evrope za prihodnost Evrope

  ELARD v gradivu predstavi ključen doprinos in prednosti pristopa LEADER / CLLD in predloge za uravnotežen razvoj Evrope v prihodnosti. V dokumentu so izpostavljena področja, kjer je LEADER / CLLD pristop še posebej uspešen: prilagoditev in blažitev podnebnih sprememb, brezposelnost in vključenost, demokracija in Evropa, ki je bližja svojim državljanom, mladi, kultura in ustvarjalnost, NVO in prostovoljstvo, odpora MSP in inovacije, digitalizacija ter enakost.

  ELARD se je s krizo soočal v trdnem prepričanju, da smo skupaj močnejši – z ohranjanjem duha združene Evrope. Celoten dokument je dostopen TUKAJ.

 • ROAD – Podeželski parlamenti prispevajo k participativni demokraciji
  ROAD – Podeželski parlamenti prispevajo k participativni demokraciji

  Projekt ROAD je dolgoročna kampanja za izražanje glasu podeželskih prebivalcev v Evropi v partnerstvu s civilno družbo in vladami, s ciljem spodbujati samopomoč in ukrepe za podeželje. V obdobju 1. 8. 2018 - 31. 1. 2020 je z 63 dogodki, 10 vebinarji in 5 raziskavami povezal 3.903 prebivalcev. Več kot 1.800 udeležencev je sodelovalo v okviru nacionalnih podeželskih parlamentov in dneva podeželskih žena. Koordinirala ga je SYTY - Zveza finskih podeželskih gibanj (The Finnish Village Movement Association) v sodelovanju z Evropsko LEADER mrežo za razvoj podeželja (ELARD), Združenjem evropskih podeželskih skupnosti (ERCA) in  PREPARE – partnerstvom za podeželsko Evropo ob finančni podpori Programa Evropske unije »Evropa za državljane« (Europe for Citizens programme).

  Preberi več...
 • Večdeležniško stičišče SVARUN
  Večdeležniško stičišče SVARUN

  SVARUN je več deležniško stičišče - most med raziskavami in oblikovanjem kmetijske politike po letu 2020 v Sloveniji. Je platforma za dialog med raziskovalci, svetovalci, predstavniki vladne sfere in nevladni deležniki, med njimi tudi Društvo za razvoj slovenskega podeželja. Glavni cilj je zbrati relevantne raziskave in mnenja na podlagi katerih bomo formulirali priporočila za prihodnjo politiko podeželskih območij. Enako kot v Sloveniji so stičišča v 20 evropskih državah (projekt SHERPA), ki usklajeno pripravljajo tudi pobude za oblikovanje politik na EU ravni. Stičišče v Sloveniji koordinira Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.

  Tekom projekta bodo deležniki na ravni Slovenije in EU razpravljali o različnih ključnih vsebinah. Prva izmed njih je ohranjanje in izboljšanje stanja biotske pestrosti s pomočjo krajinskih značilnosti.

  Preberi več...
 • LASi izvajajo 25 projektov sodelovanja
  LASi izvajajo 25 projektov sodelovanja

  Na sliki je prikazan trenutni prostorski prikaz podukrepa 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Prikazane so povezave med posameznimi LAS, glede na število odobrenih projektov sodelovanja do 31.12.2019. Močnejša kot je daljica, več je projektov sodelovanja med posameznima LAS. Trenutno se izvaja 25 projektov sodelovanja med domačimi in tujimi LAS, s 5 .javnim razpisom pa se jim jih pridruži  vsaj še 5 projektov. To je vec kot 400% povečanje v primerjavi s 2007-2013. V Mreži za podeželje ocenjujejo , da so ti projekti sodelovanja eden izmed učinkovitih načinov razvoja podeželja, LASi pa imajo pri tem razvoju vodilno vlogo.

  Preberi več...

Zgodbe

oktober 23, 2020

Učna pot Drvošec je postala naj pot 2020

Na razpis v okviru projekta Moja dežela lepa in gostoljubna 2020 se je prijavilo 16 tematskih poti, komisija Naj pot pa je ugotovila, da se tematske poti vse bolj približujejo dobro izdelanemu turističnemu in izobraževalnemu produktu. Letošnja zmagovalka je… Preberi več...
oktober 12, 2020

Razpis za Nagrado NEWBIE 2020

Novi pristopniki v kmetijstvo vabljeni k prijavi na razpis za »Nagrado NEWBIE 2020« za najbolj uspešnega in inovativnega novega pristopnika na kmetiji v Sloveniji “Nagrada NEWBIE” je namenjena uspešnim in inovativnim novim pristopnikom v kmetijstvu ter se… Preberi več...
september 30, 2020

Podeželski kraji v korak z željami turistov

Pisana podeželska turistična ponudba se (mora) prilagaja vedno novim izzivom. Povezovanje ponudnikov in turistični paketi, spletne platforme s celostno predstavitvijo ponudbe (ne samo ene občine) območja oziroma regije … Tokrat smo zbrali nekaj dobrih praks o… Preberi več...
junij 16, 2020

Spodbujanje skupnega delovanja za ohranjanje kmetijstva visoke naravne vrednosti v post-tranzicijskih okoliščinah

22. 5. 2020 je bil v znanstveni reviji Nature Conservation objavljen prispevek Ilone Rac, dr. Luka Juvančiča in dr. Emila Erjavca, raziskovalcev Biotehnične fakultete v Ljubljani, ki se osredotoča na izboljšanje razumevanja skupnega delovanja deležnikov v… Preberi več...
maj 27, 2020

Svetovni dan čebel in urbano čebelarstvo v MOL

Urbano čebelarstvo – celosten pristop mesta Ljubljana k okoljskem ozaveščanju Ob… Preberi več...
apr 27, 2020

10 dobrih prakse blaženja podnebnih sprememb v Sloveniji

Ali ste vedeli, da v Sloveniji oblikujejo stole iz industrijskih ostankov in recikliranih… Preberi več...
apr 03, 2020

Kaj je krožno gospodarstvo?

Ste se kdaj vprašali, kaj je krožno biogospodarstvo, kako delujejo biorafinerije in… Preberi več...
mar 31, 2020

Natanko nič odpadka v predelavi grozdja - Hiša vin Kokol

Odličen primer krožnega gospodarstva v kmetijstvu. Hiša vin Kokol je posestvo z družinsko… Preberi več...