Iskanje po E-knjižnici

Iskalni niz

Naslov A-Z

# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Kategorija

Datum nastanka

-

Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Analize in raziskave

Krepitev podeželskega razvoja: študija o izvajanju politike razvoja podeželja na evropski ravni

Evropska komisija je financirala študijo, v kateri je ocenila prispevek Evropske mreže za razvoj podeželja (ENRD) in nacionalnih mrež za podeželje (NRN) k izvajanju evropskih politike razvoj podeželja. Zaradi svojih specifičnih značilnosti in posebnosti pri delovanju mreže je bila za študijo primera izbrana tudi Slovenija. Več si preberite TUKAJ.

Preberite več...

Monografija: Demografska analiza in projekcije za podeželska in urbana območja v Sloveniji

V monografiji obravnavajo problematiko demografskega razvoja v slovenskih statističnih regijah in njene polarizacije. Demografske analize kažejo na nadaljevanje zgoščanja prebivalcev v osrednjeslovenski statistični regiji in ob večjem delu avtocestnega križa ter na upad števila prebivalcev v posameznih mestih in obsežnih obmejnih območjih. Izdal Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Celotna knjiga je na voljo TUKAJ.

Preberite več...

Revitalizacija podeželja: priporočila projekta SHERPA za socialni in digitalni razvoj

Projekt SHERPA je pred kratkim izdal dva pogajalska dokumenta, katerih namen je podpreti dolgoročno vizijo za podeželska območja EU. V prvem dokumentu »Socialne dimenzije podeželja« raziskujejo načine za povečanje dobrobiti in socialnega kapitala ter kako vzpodbuditi revitalizacijo podeželja. Z drugim pogajalskim dokumentom »Digitalizacija na podeželju« definirajo priporočila za izvajanje politik in raziskav za izboljšanje digitalizacije podeželja. Dokumenta sta na voljo TUKAJ

Preberite več...

Študija »Spodbujanje socialnega podjetništva in razvoja socialnih podjetij v Sloveniji«

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter številnimi relevantnimi deležniki iz področja socialne ekonomije izvedla poglobljeni pregled politik »Spodbujanje socialnega podjetništva in razvoja socialnih podjetij v Sloveniji« in vsebuje tudi akcijski načrt za razvoj ekosistema socialnih podjetij v Sloveniji. Študija je dostopna v slovenskem in angleškem jeziku.

Preberite več...

Atlas o kakovosti življenja v Sloveniji

Atlas grafično in številčno prikazuje kakovosti življenja na ravni statističnih regij in občin Slovenije ter jo primerja z drugimi EU državami. Indeks kakovosti življenja je izračunan na podlagi štirideset kazalnikov, atlas pa oblikovalcem politik omogoča analize po različnih kriterijih.

Atlas v angleškem jeziku je izdal ESPON (Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja) in je dostopen TUKAJ.

Preberite več...

Poročilo o mladih v Evropi 2015

Ta generacija je najbolj izobražena, a… Poročilo razkriva, da je 8.7 milijonov mladih, starih med 15 in 29 let brezposelnih, 13.7 milijonov je tistih mladi, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni in se ne vključujejo v poklicno usposabljanje (NEETs), skoraj 27 milijonom mladih grozi revščina ali socialna izključenost. Izdajatelj: EK, GD izobraževanje in kultura. Več…

Preberite več...

Eurostat: Regionalni letopis 2015: Statistični portret EU čez regionalni spekter

Evropska unija daje velik poudarek regionalnim politikam. Regionalni letopis je pregled regionalnih statističnih podatkov iz različnih področij in tako predstavlja orodje za razumevanje regionalnih razlik znotraj EU in hkrati razkriva, da podatki na ravni držav včasih ne pokažejo podrobnosti kompleksnih dogajanj. Izdajatelj: Eurostat. Več…

Preberite več...

Analiza sistema institucionalnega varstva in možnosti NVO zagotavljati storitve v skupnosti

V raziskavi analizirajo osebe z gibalnimi, senzornimi, intelektualnimi ovirami in dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki živijo v institucionalnem varstvu in v skupnostih in, ki bi potrebovale storitve za samostojno in neodvisno življenje v skupnosti. Hkrati pa analizirajo organizacije, ki izvajajo programe v skupnosti in podajajo oceno koliko storitev na področju socialnega varstva bodo v prihodnosti pokrile NVO ob ustreznih zakonodajnih in finančnih posledicah. Avtorji predlagajo za ukrepe za povečanje zmogljivosti NVO. Gradivo je nastalo v okviru Mreže za deinstitucionalizacijo. Več…

Preberite več...

Okolju prijazno vedenje

Avtorica Katarina Polajnar Horvat se v osrednjem delu monografije se ukvarja z vprašanjem, v kolikšni meri so metode socialnega vplivanja uspešne pri podpiranju človekovih okoljevarstvenih teženj, spreminjanju pripravljenosti za okolju prijazno vedenje in spremembi vedenja samega. Monografijo je izdal Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU iz Ljubljane, elektronska verzija je dostopna TUKAJ.

Preberite več...
Naroči se na ta RSS