Iskanje po E-knjižnici

Iskalni niz

Naslov A-Z

# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Kategorija

Datum nastanka

-

Analiza sistema institucionalnega varstva in možnosti NVO zagotavljati storitve v skupnosti

V raziskavi analizirajo osebe z gibalnimi, senzornimi, intelektualnimi ovirami in dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki živijo v institucionalnem varstvu in v skupnostih in, ki bi potrebovale storitve za samostojno in neodvisno življenje v skupnosti. Hkrati pa analizirajo organizacije, ki izvajajo programe v skupnosti in podajajo oceno koliko storitev na področju socialnega varstva bodo v prihodnosti pokrile NVO ob ustreznih zakonodajnih in finančnih posledicah. Avtorji predlagajo za ukrepe za povečanje zmogljivosti NVO. Gradivo je nastalo v okviru Mreže za deinstitucionalizacijo. Več…

nazaj na vrh