Razsodisce

mag. Nataša Šerbec

 

Funkcija v DRSP članica častnega razsodišča
Poklicna izobrazba magistrica znanosti s področja podjetništva
Trenutna zaposlitev RRA Posavje
Reference svetovanje za razvoj podeželja, vodenje področja podjetništva in turizma na lokalni ravni, sodelovanje pri pripravi regionalnih razvojnih programov in ostalih regionalnih dokumentov
 Kontakt natasa.serbec@rra-posavje.si

Vesna Gorjup Janžekovič

 

Funkcija v DRSP članica častnega razsodišča
Poklicna izobrazba univerzitetni diplomirani ekonomist
Trenutna zaposlitev strokovni vodja LAS Lastovica v okviru Mariborske razvojne agencije
Reference

Vodenje LAS: priprava SLR, priprava javnih pozivov, svetovanje pri prijavah na JP, podpora organom pri postopkih izbire, svetovanje pri izvajanju projektov in poročanju, priprava in izvajanje projektov LAS itd.

Organizacija različnih dogodkov (delavnice, kooperacijska srečanja, usposabljanja, predstavitve…)

Vodenje / sodelovanje pri različnih projektih (na nacionalnem in mednarodnem nivoju)

Priprava prijav na različne razpise, izvedba projektov, poročanje

Svetovanje podjetjem na različnih področjih

 Kontakt las.lastovica@rra-podravje.si,vesna.gorjup@rra-podravje.si,info@rra-podravje.si