Razsodisce

mag. Nataša Šerbec

NATASA200

 

Funkcija v DRSP predsednica častnega razsodišča
Poklicna izobrazba magistrica znanosti s področja podjetništva
Trenutna zaposlitev RRA Posavje
Reference svetovanje za razvoj podeželja, vodenje področja podjetništva in turizma na lokalni ravni, sodelovanje pri pripravi regionalnih razvojnih programov in ostalih regionalnih dokumentov
 Kontakt natasa.serbec@rra-posavje.si

Michaela Vidič

Michaela Vidic200

 

Funkcija v DRSP članica častnega razsodišča
Poklicna izobrazba univ. dipl. inž. agr.
Trenutna zaposlitev Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica; kmetijska svetovalka za razvoj podeželja
Reference strokovnjakinja na področju razvoja podeželja
 Kontakt michaela.vidic@go.kgzs.si; Tel: 05/335 12 12

Mojca Krivec

mojca200

 

Funkcija v DRSP članica častnega razsodišča
Poklicna izobrazba univ. dipl. inž. agr.
Trenutna zaposlitev specialistka za razvoj podeželja na KGZS - Zavod Celje
Reference vodenje in koordinacija številnih projektov oz. aktivnosti na področju razvoja podeželja
 Kontakt mojca.krivec@ce.kgzs.si; Tel: 03/490 75 86