Člani organov

Organi društva in njihov člani v mandatnem obdobju 2019 do 2023:

1. Zbor članov

Društvo sestavlja 54 članov (podatek avgust 2019) in ga sestavljajo lokalne akcijske skupine, organizacije in fizične osebe. Za prvi dve skupini objavljamo kontaktne podatke, zaradi varovanja osebnih podatkov pa informacije o fizičnih osebah niso dostopne.

Člani društva so predstavljeni TUKAJ.

2. Upravni odbor:

Sestavlja ga sedem članov:

Predsednik društva: Aleš Zidar

Podpredsednika društva: Greta Černilogar in mag. Mojca Metličar

Člani: Viktorija Barbič, dr. Luka Juvančič, Goran Šoster, Primož Kroflič

3. Nadzorni odbor:

Tomaž Cunder (predsednik), Mitja Bratun, Andrej Medved

4. Častno razsodišče:

Doris P. Stanko (predsednica), Vesna Gorjup Janžekovič in mag. Nataša Šerbec

Znotraj društva delujejo komisije, ki so zadolžene za posamezna vsebinska področja delovanja društva:

5. Komisija za izvajanje programa CLLD:

Roman Medved (predsednik), Dragica BrataničGreta ČernilogarHelena ČukPrimož Kroflič, Jasmin KukecJožica Povše

6. Komisija za podeželje:

mag. Mojca Metličar (predsednica),Denis Gojadr. Irma Potočnik Slavič, Mitja Bratun

7. Delovna skupina za spremljanje in vrednotenje:

Jože Ocepek (predsednik), Matej Bedrač, mag. Mojca Metličar, Eva Šabec

8. Komisija za prenos znanja:

v mirovanju

9. Sekretarka društva:

mag. Vesna Erhart