Člani organov

Organi društva in njihov člani v mandatnem obdobju 2022 do 2026:

1. Zbor članov

Društvo sestavlja 52 članov (podatek januar 2022) in ga sestavljajo lokalne akcijske skupine, organizacije in fizične osebe. Za prvi dve skupini objavljamo kontaktne podatke, zaradi varovanja osebnih podatkov pa informacije o fizičnih osebah niso dostopne.

Člani društva so predstavljeni TUKAJ.

2. Upravni odbor:

Sestavlja ga sedem članov:

Predsednik društva: Roman Medved

Podpredsednika društva: Greta Černilogar in mag. Mojca Metličar   

Člani: Viktorija Barbič, Primož KrofličGoran Šoster in Aleš Zidar

3. Nadzorni odbor:

Mitja Bratun (predsednik), Tomaž CunderJože Ocepek

4. Častno razsodišče:

Primož Pahor (predsednik), Vesna Gorjup Janžekovič in Doris Pavuna Stanko 

Znotraj društva delujejo komisije, ki so zadolžene za posamezna vsebinska področja delovanja društva:

5. Komisija za izvajanje programa CLLD:

Helena Budin Čuk (predsednica), Dragica BrataničGreta ČernilogarPrimož Kroflič, mag. Mojca MetličarJožica Povše in Ana Zupanc

6. Komisija za podeželje:

Aleš Zidar (predsednik), Mitja Bratun, Denis Goja, Janja Jordanmag. Mojca Metličar in Irma Slavič Potočnik

7. Delovna skupina za spremljanje in vrednotenje:

v mirovanju

8. Komisija za prenos znanja:

v mirovanju

9. Sekretarka društva:

mag. Vesna Erhart