Doc. dr. Luka Juvančič

luka200

 

Funkcija v DRSP podpredsednik društva za področje izobraževanja, član upravnega odbora, predsednik Komisije za prenos znanja
Poklicna izobrazba doktor biotehniških znanosti
Trenutna zaposlitev Visokošolski učitelj (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)
Reference krepitev in posredovanje ekonomskih in upravljavskih znanj in veščin v kmetijstvu in razvoju podeželja. Spremljanje in vrednotenje intervencij v kmetijstvu in razvoju podeželja, svetovanje vladnim in nevladnim organizacijam
 Kontakt luka.juvancic@bf.uni-lj.si

Tags: Podpredsednika društva Upravni odbor Znanje