Jože Prah

Joze Prah 200 

 

Funkcija v DRSP član upravnega odbora, član Komisije za podeželje
Poklicna izobrazba gozdar
Trenutna zaposlitev Zavod za gozdove Slovenije
Reference mentor študijskih krožkov, svetovalec za lesno biomaso in razvoj turizma v gozdnem prostoru, snovalec več tematskih poti v Sloveniji, koordinator evropskih pešpoti v Sloveniji, predsednik Kluba oglarjev Slovenije
 Kontakt joze.prah@amis.netprah.joze@volja.net

Tags: Podezelje