Greta Černilogar

Greta Černilogar

 

Funkcija v DRSP članica upravnega odbora, članica Komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba specialistka managementa
Trenutna zaposlitev vodja sektorja v organizacijski enoti za okolje, prostor in podeželje na Posoškem razvojnem centru
Reference vodenje in koordiniranje lokalne akcijske skupine, izvajanje strokovnih nalog Vodilnega partnerja LAS, priprava strateških dokumentov, izvrševanje nadzorov na projektih, koordiniranje in vodenje projektov itd.
 Kontakt greta.cernilogar@prc.si

Tags: Podpredsednika društva Upravni odbor Komisija za CLLD