mag. Andreja Smolej

andreja smolej min

 

Funkcija v DRSP predsednica nadzornega odbora
Poklicna izobrazba magistra poslovodenja in organizacije
Trenutna zaposlitev  
Reference svetovanje za področje razvoja podjetništva, podeželja, turizma in mednarodnega sodelovanja, sodelovanje pri pripravi regionalnih razvojnih programov, razvojnih in strateških programov lokalnih skupnosti
 Kontakt