Tomaž Cunder

tomaz200

 

Funkcija v DRSP predsednik nadzornega odbora
Poklicna izobrazba univ. dipl. geog.
Trenutna zaposlitev Kmetijski inštitut Slovenije (Kmetijstvo in regionalni razvoj)
Reference izvajanje raziskav na področju kmetijske strukturne politike in razvoja podeželja
 Kontakt tomaz.cunder@kis.si

Tags: Nadzorni odbor