mag. Nataša Šerbec

 

Funkcija v DRSP predsednica častnega razsodišča
Poklicna izobrazba magistrica znanosti s področja podjetništva
Trenutna zaposlitev RRA Posavje
Reference svetovanje za razvoj podeželja, vodenje področja podjetništva in turizma na lokalni ravni, sodelovanje pri pripravi regionalnih razvojnih programov in ostalih regionalnih dokumentov
 Kontakt natasa.serbec@rra-posavje.si

Tags: Razsodisce