Michaela Vidič

Michaela Vidic200

 

Funkcija v DRSP članica častnega razsodišča
Poklicna izobrazba univ. dipl. inž. agr.
Trenutna zaposlitev Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica; kmetijska svetovalka za razvoj podeželja
Reference strokovnjakinja na področju razvoja podeželja
 Kontakt michaela.vidic@go.kgzs.si; Tel: 05/335 12 12