Mojca Krivec

mojca200

 

Funkcija v DRSP članica častnega razsodišča
Poklicna izobrazba univ. dipl. inž. agr.
Trenutna zaposlitev specialistka za razvoj podeželja na KGZS - Zavod Celje
Reference vodenje in koordinacija številnih projektov oz. aktivnosti na področju razvoja podeželja
 Kontakt mojca.krivec@ce.kgzs.si; Tel: 03/490 75 86