Dane Podmenik

Dane Podmernik200

 

Funkcija v DRSP član komisije za podeželje
Poklicna izobrazba univ.dipl.geograf
Trenutna zaposlitev doktorski študent UP, ekološki kmet, Zavod Eko-Humanitatis, Zavod Istraterra-socialno podjetje
Reference
  • avtor in soavtor različnih znanstvenih in strokovnih del na temo ekološkega kmetijstva, turizma, socialnega podjetništva, razvoja podeželja                                   
  • vodja in sodelavec pri različnih projektih vezanih na razvoj podeželja (LEADER, EGP, IPA SLO-HR...)            
  • organizator 1. Istrskega podeželskega parlamenta
  • zunanji (pod)izvajalec priprave SLR LAS Istra 2014-2020
  • več kot 10 let izkušenj  z ekološkim kmetijstvom   
  • razvoj turističnih produktov in socialnega podjetništva- Istraterra
 Kontakt dane.podmenik@gmail.com; GSM:041 376 561

Tags: Podezelje