Boštjan Kosec

 Boštjan Kosec200

Funkcija v DRSP član komisije za podeželje
Poklicna izobrazba kmetovalec in projektant kmetijskih objektov
Trenutna zaposlitev kmetovalec in projektant kmetijskih objektov
Reference
  • vodja marketinga v Wienerberger Opekarni Ormož d.o.o.
  • poslovni načrt in razvoj ekološke kmetije Kosec (www.ekomeso.si)
  • član upravnega odbora Združenja ekoloških kmetov SV Slovenije
  • odgovorni projektant in nadzornik gradbene stroke
  • primer dobre prakse na ENDR Seminarju: Connecting rural Europe 2.6.2014
  • član skupine EIP AGRI Fokus Group on mixed farming systems
 Kontakt

bostjan.kosec@gmail.com; GSM: 041 762 777

Tags: Podezelje