Meta Rustja

Funkcija v DRSP članica Komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba  
Trenutna zaposlitev  
Reference  
Kontakt

 meta.rustja@ra-rod.si

Tags: Komisija za CLLD