Viktorija Barbič

 Viktorija manjsa

Funkcija v DRSP članica upravnega odbora
Poklicna izobrazba univ. dipl. org., kadrovik
Trenutna zaposlitev Direktorica razvojnega podjetja A.L.P. PECA d.o.o., vodja  projektov
Reference

Vodenje podjetja 12 let, podjetniško svetovanje, priprava poslovnih načrtov in vlog za podjetja, ki kandidirajo za sredstva SPS, Slovenskega regionalnega sklada, sredstva iz podukrepov PRP in drugih virov financiranja in sofinanciranja …..

Izkušnje s pripravo in vodenjem EU projektov – Interreg, Erazmus +,…

Vodenje in koordiniranje LAS - izvajanje strokovnih nalog Vodilnega partnerja LAS, priprava strateških dokumentov, priprava skupnih projektov območja LAS,  koordiniranje in vodenje projektov, izvrševanje nadzora na projektih, …

 Kontakt viktorija.barbic@las-md.si

Tags: Upravni odbor