Viktorija Barbič

 

Funkcija v DRSP članica upravnega odbora
Poklicna izobrazba  
Trenutna zaposlitev LAS Mežiške doline
Reference  
 Kontakt viktorija.barbic@las-md.si

Tags: Upravni odbor