Aktivnosti društva povezane z izvajanjem CLLD

  • 26 oktober 2015 |
  • velikost pisave
  • Enoten vzorec postopkov JR za izbor projektov LAS

Pod okriljem DRSP so se LAS združile pri pripravi vzorca izvedbe javnega razpisa za izbor projektov v okviru izvajanja SLR v tem programskem obdobju. Dokument je pripravljen s pomočjo pravnika Mateja Verbajsa in posredovan 30 LAS, ki so pristopile k pobudi.

  • Enoten vzorec partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS in pogodbe o upravljanju LAS z vodilnim partnerjem je pripravljen

Pod okriljem DRSP se je 30 slovenskih LAS združilo in pripravilo vzorca obeh ključnih dokumentov za delovanje LAS v tem programskem obdobju. Združili smo znanje in sredstva ter s pomočjo pravnika Mateja Verbajsa pripravili dokumente, ki bodo ustrezali Uredbi o izvajanju CLLD in Smernicam za pripravo SLR. Za oba dokumenta bomo v naslednjem tednu pridobili tudi mnenje MKGP in ARSKTRP. Dokumenti so dostopni zgolj LAS, ki so pristopile k pobudi.

  • Delavnica DRSP: Merila za izbor projektov SLR

Delavnico za določitev meril za izbor operacij (projektov) je DRSP organiziral z namenom  podpore LAS pri pripravi SLR. Uvodoma je dr. Boštjan Kos v imenu društva predstavil pravne podlage in pristop k določitvi meril, Aleš Zidar pa je predstavil merila LAS med Snežnikom in Nanosom. 
Delavnice se je udeležilo 54 udeležencev, ki so pri obravnavi – razpravi o merilih za izbor projektov izmenjali podatke in izkušnje, ter se dogovorili, da bodo pristopili k skupni pripravi dokumentacije za izbor projektov in v okviru DRSP imenovali skupino strokovnjakov – ocenjevalcev projektov. Po vzorcu skupnih pogodb (partnerske in upravljanje LAS) se bo izdelal še vzorec Javnega razpisa za izbor projektov in se s pomočjo pravnika uskladil z zakonodajo. Vzorec razpisa bo na voljo v ponedeljek, 26.10.2015.

Predstavitve:
Dr. Boštjan Kos, član DRSP, Merila za izbor operacij – pravne podlage TUKAJ
Aleš Zidar, Merila za izbor operacij LAS med Snežnikom in Nanosom TUKAJ

nazaj na vrh