Novice Društvo

Projekt FLIARA - kakšno podeželje želimo?

  • 25 April 2023 |

V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta FLIARA (Female-Led Innovation in Agriculture and Rural Areas - Inovacije v kmetijstvu in na podeželju, ki jih vodijo ženske) bodo zasnovali 10 vizij, ki so odgovor na današnje izzive: Povezano podeželje, Ohranimo podeželje domače, Živo podeželje, Digitalno podeželje, Prehransko in energetsko samooskrbno podeželje idr. Na ravni projekta bodo zbrali 90 vizij, od tega 10 iz Slovenije. Vizije bodo analizirali glede na tip podeželja (značilno podeželsko območje, obrobno podeželsko območje, podeželje blizu mesta) in regionalni kontekst.

V nadaljevanju bodo s podobnimi aktivnostmi iskali kmetijske in nekmetijske inovacije na podeželju ter vrednotili doprinos žensk k trajnostnemu razvoju podeželja. Koordinator projektnih aktivnosti v Sloveniji je Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Oddelek za geografijo in Oddelek za psihologijo; rcgeo@ff.uni-lj.si) in ga sofinanicra program Horizon Europe.

Prva participativna aktivnost je potekala v četrtek, 20. 4. 2023, na sedežu Občine Dol pri Ljubljani. Z lokalnimi in regionalnimi deležniki so izvedli  delavnico prepoznavanja in snovanja vizij trajnostnega razvoja podeželja blizu mesta. V prvem delu so iskali probleme/izzive na območju občin LAS Srce Slovenije, v nadaljevanju pa snovali vizije podeželja prihodnosti -  kakšen LAS Srce Slovenije si želimo čez 15 do 20 let.

Read more...

Brezplačno usposabljanje za kuharje oz. bodoče kuharje/chefe

  • 20 January 2023 |

20 izbranih kuharjev ali pripravnikov bo lahko brezplačno nadgraditi svoje znanje o gastronomiji, kako zmanjšati količine odpadne hrane in kreirati planetu prijaznejše jedi. Tečaj bo potekal v angleškem jeziku preko spleta in delno na lokaciji v Colornu, Italija v letošnjem in prihodnjem letu. Več o tečaju in možnostih prijave si preberite TUKAJ.

Read more...

Slovenski regionalni dnevi 2023, 12. in 13. 10. 2023 in monografija

  • 20 January 2023 |

Geografski inštitut Antona Melika, ministrstva, pristojna za regionalni razvoj, kohezijo in prostor, Slovenski regionalno razvojni sklad, ter Združenje regionalnih razvojnih agencij organizirajo Slovenske regionalne dneve 2023, ki bodo potekali 12. in 13. 10. v hotelu Jama v Postojni. Ob tej priložnosti bo izšla monografija (9. številka v zbirki Regionalni razvoj), ki bo osvetlila potrebe, načrtovanje in uresničevanje zelenega prehoda na regionalni ravni. Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti vabi, da oddate najavo prispevkov do 15. februarja 2023 na naslov rrs@zrc-sazu.si. Navodila za pripravo povzetkov se nahajajo TUKAJ. Dosedanje publikacije Regionalni razvoj si lahko preberete TUKAJ.

Read more...

Forum Pametnih vasi, Romunija, 28. 6. – 3. 7. 2023

  • 20 January 2023 |

Na forumu bodo razpravljali o gradnji pametnih vasi v Romuniji, rešitvah na področju učinkovitost trajnostne energije, podpora spodbujanju inovativnosti na podeželju, izobraževanju, pametnih tehnologijah in dostopnim virom financiranja. Program in povezava na registracijo sta na voljo TUKAJ.

Read more...

Zaključna konferenca SHERPA, Bruselj, 1. in 2. 6. 2023

  • 24 April 2023 |

Cilj projekta SHERPA je priprava priporočil za prihodnost podeželskih območij in dopolnjuje Evropsko dolgoročno vizijo razvoja podeželskih območij. Zaključna konferenca bo osredotočena na pregled opravljenega dela in oblikovanje ključnih SHERPA priporočil. Vabljeni k oblikovanju EU podeželskega akcijskega načrta in priporočil za naslednji cikel EU politike. Program in povezava do prijave sta na voljo TUKAJ.  

Read more...