Iskanje po E-knjižnici

Iskalni niz

Naslov A-Z

# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Kategorija

Datum nastanka

-

Društvo za razvoj slovenskega podeželja - EU institucije

Digitalizacija podeželja - objavljeni novi vpogledi v politiko

V novo objavljenem članku Policy Insights je opisano, kako lahko SKP pomaga pri pospeševanju digitalizacije podeželja z vrsto finančnih intervencij, ki jih je mogoče kombinirati z drugimi finančnimi sredstvi EU ali nacionalnimi sredstvi. S člankom želijo omogočiti podeželskim območjem Evrope, da v celoti izkoristijo potencial digitalizacije. Članke si preberite TUKAJ.

Preberite več...

Spodbujanje kmetijskega in podeželskega dialoga: Skupnim ciljem naproti

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je objavila dokument, ki raziskuje potencialne sinergije med kmetijskimi in podeželskimi politikami (strategijami). Kmetijske politike se osredotočajo na kmetijska gospodarstva in proizvodnjo hrane, medtem ko je cilj podeželskih politik razvoj območij in izboljšanje blaginje podeželskega prebivalstva. Dokument opredeljuje skupne interese, vključno z okoljsko trajnostjo, blaginjo, prehransko varnostjo in inovacijami, ter poudarja potrebo po usklajevanju politik za reševanje skupnih izzivov. Dokument je dostopen TUKAJ.

Preberite več...

Turistične priložnosti: Objavljeni novi vpogledi v politiko

Zbirka kratkih vpogledov v prispevek SKP na priložnosti za podeželski turizem. S primeri prikažejo kako lahko investicije v kmetije in gozdove v okviru SKP podpirajo trajnostni turizem v njegovem zelo širokem spektru kot so opazovanje rastlinskih in živalskih vrst, ribolov, kolesarjenje, kajakaštvo, lov, fotografiranje, kampiranje in pustolovski turizem. Brošuro si preberite TUKAJ.

Preberite več...

Podeželske ženske

Publikacija izpostavlja projekte financirane v okviru skupne kmetijske politike (SKP), ki jih vodijo ženske, ter pobude, ki spodbujajo enakost spolov na podeželju. S to izdajo želi Evropska SKP mreža prispevati tudi k enakosti spolov na podeželju. Brošura je na voljo TUKAJ.

Preberite več...

Povezovanje teritorijev: najboljši primeri sodelovanj urbanih in podeželskih območij

Kljub očitnem razkoraku med mesti in podeželskimi območji so le-ta dejansko odvisna drug na drugega na mnogo področjih, kot so dostop do hrane, delovna mesta in storitve. Soodvisnost zajema tudi pobude, kot so trajnostna mobilnost, ravnanje z odpadki in socialna stanovanja. V publikaciji so predstavljena uspešna partnerstva med mesti in njihovimi okoliškimi regijami. Več na spletni strani Eurocities.

Preberite več...