Iskanje po E-knjižnici

Iskalni niz

Naslov A-Z

# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Kategorija

Datum nastanka

-

Društvo za razvoj slovenskega podeželja - EU institucije

Prehranski projekti LEADER na Irskem

Irska nacionalna mreža za podeželje je izdala novo knjižico, v kateri je predstavljenih 12 projektov in pobud po celotnem irskem podeželju, ki so bili podprti v okviru LEADER prehranske pobude v vrednosti 15 milijonov evrov. To zagotavlja finančno podporo za obnovo in razširitev proizvodnih zmogljivosti, nakup predelovalne opreme ter podporo udeležencem v obrtniškem sektorju hrane in pijače na področjih, kot so razvoj trga, konkurenčnost in inovacije.

Preberite več...

Raziskava Eurobarometra je identificirala povečano podporo varnosti hrane s strani prebivalcev EU

Po mnenju Evropejcev mora biti glavni cilj SKP zagotavljanje stabilne ponudbe hrane v EU, kar je v zadnji Eurobarometer anketi o kmetijstvu in SKP potrdila skoraj polovica Evropejcev in predstavlja 6 odstotno povečanje v primerjavi z letom 2020.

Anketa je potekala v 22 državah članicah EU, prebivalci pa so tudi izpostavili potrebo po zagotavljanju razumne cene hrane za potrošnike in naraščajočega vpliva podnebnih spremembe na kmetijstvo.

Preberite več...

Poročilo s prvega srečanja tematske skupine »Delovanje sedmih načel LEADER v praksi za vse LAS v okviru strateških načrtov SKP«

Marca 2022 je potekalo prvo srečanje tematske skupine »Delovanje sedmih načel LEADER v praksi za vse LAS v okviru strateških načrtov SKP«. Namen srečanja je bil vzpodbuditi debato in izmenjavo med člani skupine, za boljše razumevanje teh načel. V poročilu si preberite ključne teme debate TUKAJ.

Preberite več...

Evropsko računsko sodišče podalo dvom o koristih programa LEADER

Evropsko računsko sodišče objavilo Posebno poročilo 10/2022: S pobudo Leader in lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, se spodbuja angažiranost na lokalni ravni, vendar o dodatnih koristih še ni zadostnih dokazov. V njem navaja, da je LEADER, ki se izvaja od leta 1991, pripomogel k angažiranosti na lokalni ravni. Hkrati poudari, da je njegov pristop drag, postopki odobritve pa počasni. Več kot desetletje po izvedbi prve revizije revizorji ugotavljajo, da ni veliko dokazov o tem, da bi koristi pristopa Leader odtehtale njegove stroške in tveganja. Sodišče Komisiji priporoča, naj celovito ovrednoti stroške in koristi pobude Leader in oceni pristop lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Več v poročilu: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_10/SR_Leader_SL.pdf

Preberite več...