Novice

april 01, 2020

Zbor članov DRSP – tudi 2020 bo zelo aktivno

Letošnji zbor članov je, situaciji primerno, potekal dopisno. Člani so obravnavali in potrdili poročila o delu za preteklo leto. Sprejeli so tudi dveletni program dela društva, ki zajema pet sklopov: delovanje društva, informiranje in promocija, nacionalna…
marec 31, 2020

Anketa: CLLD in LEADER v EU v času koronavirusa

Evropska mreža za razvoj podeželja je pripravila anketo o posledicah koronavirusa na delovanje LAS (EKSRP in ESPR) na podlagi katere bo Evropski komisiji predstavila stanje in predlagala ukrepe. Anketa je dostopna TUKAJ. Vabljeni k sodelovanju.
marec 31, 2020

Informacija o izvajanju programa CLLD v obdobju koronavirusa

Komisija za izvajanje programa CLLD pri DRSP je KO CLLD pozvala, da pošlje uradno informacijo o načinu izvajanja programa CLLD za vse tri vključene sklade v naslednjem obdobju. LAS za svoje delovanje potrebujejo predvsem informacije potrebne za izvajanje…

Pobuda DRSP za dodelitev dodatnih sredstev za ukrep 19.3 je preložena na jesen 2020

mar 17, 2020
DRSP je na predlog članov 4. 3. 2020 na MKGP naslovil pobudo za povečanje sredstev za…

Občina Brda je nacionalni predstavnik na 16. Natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja za leto 2020

feb 13, 2020
Slovenija je 13. 2. 2020 Občino Brda - zmagovalko nacionalnega izbora za Najuspešnejše…

DRSP poslal Pobudo za izvajanje CLLD v programskem obdobju 2021 - 2027 na 4 upravljavce EU skladov

jan 31, 2020
Komisija za CLLD je pripravila predlog za izvajanje CLLD v prihodnjem programskem…

Ne spreglejte

 • ROAD – Podeželski parlamenti prispevajo k participativni demokraciji
  ROAD – Podeželski parlamenti prispevajo k participativni demokraciji

  Projekt ROAD je dolgoročna kampanja za izražanje glasu podeželskih prebivalcev v Evropi v partnerstvu s civilno družbo in vladami, s ciljem spodbujati samopomoč in ukrepe za podeželje. V obdobju 1. 8. 2018 - 31. 1. 2020 je z 63 dogodki, 10 vebinarji in 5 raziskavami povezal 3.903 prebivalcev. Več kot 1.800 udeležencev je sodelovalo v okviru nacionalnih podeželskih parlamentov in dneva podeželskih žena. Koordinirala ga je SYTY - Zveza finskih podeželskih gibanj (The Finnish Village Movement Association) v sodelovanju z Evropsko LEADER mrežo za razvoj podeželja (ELARD), Združenjem evropskih podeželskih skupnosti (ERCA) in  PREPARE – partnerstvom za podeželsko Evropo ob finančni podpori Programa Evropske unije »Evropa za državljane« (Europe for Citizens programme).

  Preberi več...
 • Večdeležniško stičišče SVARUN
  Večdeležniško stičišče SVARUN

  SVARUN je več deležniško stičišče - most med raziskavami in oblikovanjem kmetijske politike po letu 2020 v Sloveniji. Je platforma za dialog med raziskovalci, svetovalci, predstavniki vladne sfere in nevladni deležniki, med njimi tudi Društvo za razvoj slovenskega podeželja. Glavni cilj je zbrati relevantne raziskave in mnenja na podlagi katerih bomo formulirali priporočila za prihodnjo politiko podeželskih območij. Enako kot v Sloveniji so stičišča v 20 evropskih državah (projekt SHERPA), ki usklajeno pripravljajo tudi pobude za oblikovanje politik na EU ravni. Stičišče v Sloveniji koordinira Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.

  Tekom projekta bodo deležniki na ravni Slovenije in EU razpravljali o različnih ključnih vsebinah. Prva izmed njih je ohranjanje in izboljšanje stanja biotske pestrosti s pomočjo krajinskih značilnosti.

  Preberi več...
 • LASi izvajajo 25 projektov sodelovanja
  LASi izvajajo 25 projektov sodelovanja

  Na sliki je prikazan trenutni prostorski prikaz podukrepa 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Prikazane so povezave med posameznimi LAS, glede na število odobrenih projektov sodelovanja do 31.12.2019. Močnejša kot je daljica, več je projektov sodelovanja med posameznima LAS. Trenutno se izvaja 25 projektov sodelovanja med domačimi in tujimi LAS, s 5 .javnim razpisom pa se jim jih pridruži  vsaj še 5 projektov. To je vec kot 400% povečanje v primerjavi s 2007-2013. V Mreži za podeželje ocenjujejo , da so ti projekti sodelovanja eden izmed učinkovitih načinov razvoja podeželja, LASi pa imajo pri tem razvoju vodilno vlogo.

  Preberi več...
 • Brošura 25 navdušujočih projektov Rural Inspirational Award
  Brošura 25 navdušujočih projektov Rural Inspirational Award

  RIA 2019 je bilo prvo EU tekmovanje dobrih praks razvoja podeželja, ki ga je organiziral ENRD (Evropska mreža za razvoj podeželja) v programskem obdobju 2014-2020. Namen natečaja je zlasti dvigniti prepoznavnost politike razvoja podeželja in prispevka Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja k biogospodarstvu in boju proti podnebnim spremembam ter spodbuditi izmenjavo znanja in povezovanje.

  Preberi več...
 • ENRD LEADER tematski laboratorij: klimatske spremembe in prilagajanje nanje
  ENRD LEADER tematski laboratorij: klimatske spremembe in prilagajanje nanje

  Udeleženci so razpravljali o prispevku programa LEADER k zmanjševanju klimatskih sprememb in izvajanju takšnih aktivnosti v podeželskih območjih, identificirali pa so tudi elemente s katerimi lahko LAS vplivajo na lokalno politiko prilagajanja. To področje bo v prihodnjem programskem obdobju še posebej pomembno, saj bodo kar 4 od 9 specifičnih ciljev Skupne kmetijske politike povezani s klimatskimi spremembami, okoljem in bioekonomijo, nanj pa bo vezano 30 % sredstev ESKRP.

  Preberi več...
 • LEADER potovanje po podeželski Evropi – nacionalne LAS mreže razkrivajo raznolikost izvajanja pristopa LEADER
  LEADER potovanje po podeželski Evropi – nacionalne LAS mreže razkrivajo raznolikost izvajanja pristopa LEADER

  V brošuri, ki jo je novembra 2019 izdala Evropska LEADER mreža za razvoj podeželja (ELARD - The European LEADER association for Rural Development), so predstavljene evropske mreže LAS in njihove dobre prakse.

  Goran Šoster, Društvo za razvoj Slovenskega podeželja, je v njej zapisal: »CLLD v Sloveniji je zgodba o uspehu predvsem zaradi uravnotežene kombinacije ukrepov pristopa od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol. Še posebej zaradi veliko prostovoljskega dela končnih upravičencev, pristop CLLD prinaša izjemne multiplikatorne učinke ter ohranja podeželska območja vitalna in trajnostna«.

  Preberi več...

Zgodbe

april 03, 2020

Kaj je krožno gospodarstvo?

Ste se kdaj vprašali, kaj je krožno biogospodarstvo, kako delujejo biorafinerije in kakšne proizvode nam ponujajo? Oglejte si kratek film (https://www.facebook.com/Bridge2Bio/videos/295327418096606/), ki so ga izdelali študenti študenti Biotehniške fakultete… Preberi več...
marec 31, 2020

Natanko nič odpadka v predelavi grozdja - Hiša vin Kokol

Odličen primer krožnega gospodarstva v kmetijstvu. Hiša vin Kokol je posestvo z družinsko tradicijo v Ciglencah, v občini Duplek, ki se s kmetijstvom ukvarja že tri generacije, zadnjih štirideset let pa so prisotni tudi v vinogradništvu. Obdelujejo okoli 10… Preberi več...
februar 28, 2020

Brodowin - sodobna ekovas, ki ustvarja 140 delovnih mest in jo letno obišče 50 tisoč obiskovalcev

Sodobna ekovas Brodowin je nastala iz nekdanje socialistične zadruge v vzhodni Nemčiji. Vsa vas biodinamično kmetuje v skupni zadrugi, ki pokriva vso verigo od kmetovanja do predelave in regionalnega trženja. Ukvarjajo se z ekološko in biodinamično prirejo in… Preberi več...
januar 31, 2020

Doživite pristno Prekmurje ob pomoči mobilne aplikacije Explore Prekmurje

Ko se boste odpravili raziskovati Prekmurje si na pameten telefon naložite mobilno geomatično aplikacijo Explore Prekmurje. Tako boste na enem mestu našli širok nabor aktualnih informacij o lokalnih ponudnikih, ki ponujajo lokalno in tradicionalno hrano ter… Preberi več...
dec 19, 2019

Primeri družbenih inovacij, ki prispevajo k socialnemu, ekonomskemu in okolijskemu razvoju zapostavljenih podeželskih območij

V projektu “Social Innovation in Marginalised Rural Areas” (SIMRA) (sofinancirano iz… Preberi več...
nov 26, 2019

Pametne vasi - ključ za razvoj podeželja

Pametne vasi so podeželska skupnost, ki izboljšanje gospodarskih, socialnih ali… Preberi več...
okt 23, 2019

Švedska kot primer dobre prakse izvajanja pristopa CLLD

Švedska je primer dobre prakse izvajanja pristopa CLLD, ki se že v tem programskem… Preberi več...
okt 21, 2019

Podelitev nagrade za inovativnega novega pristopnika za leto 2018

Nagrada NEWBIE je namenjena uspešnim in inovativnim novim pristopnikom v kmetijstvu ter… Preberi več...