Podezelje

dr. Irma Potočnik Slavič

Foto Irma

Funkcija v DRSP članica komisije za podeželje
Poklicna izobrazba dr. geografije
Trenutna zaposlitev univerzitetni profesor, Oddelek za geografijo FF UL, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Reference raziskovalka sodobnih procesov na podeželju (staranje na podeželju, delovna mesta na podeželju, konflikti na podeželju ipd.), učinkov LEADER-ja
 Kontakt

irma.potocnik@ff.uni-lj.si

Mitja Bratun

 mitja bratun crop 200x300

Funkcija v DRSP član nadzornega odbora, član komisije za podeželje
Poklicna izobrazba gimnazijski maturant
Trenutna zaposlitev Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. 
Reference Strokovni vodja LAS Srce Slovenije, izvajanje strokovnih nalog Vodilnega partnerja LAS, priprava in vodenje projektov, izvajanje kontrol projektov, svetovanje
 Kontakt mitja.bratun@razvoj.si

Denis Goja

Denis Goja200

 

Funkcija v DRSP član komisije za podeželje
Poklicna izobrazba komercialist – ekonomist
Trenutna zaposlitev svetovalec župana – Občina Piran
Reference strokovnjak na področju razvoja podeželja, turizma, strateških programov lokalnih skupnosti. Usposobljen moderator, animator in motivator na delavnicah z primeri dobrih praks. Svetovalec in organizator različnih strokovnih, kulturnih in športnih dogodkov.
 Kontakt denis.goja@piran.si

mag. Mojca Metličar

Mojca Metlicar200

 

Funkcija v DRSP podpredsednica društva, članica upravnega odbora, predsednica komisije za podeželje, članica delovne skupine za spremljanje in vrednotenje
Poklicna izobrazba  
Trenutna zaposlitev KGZS Zavod Ptuj
Reference strokovna sodelavka LAS, vodja LAS projektov, avtorica knjige Bogastvo okusov podeželja
 Kontakt

mojca.metlicar@kgz-ptuj.si; GSM: 051 300 419;