Lokalne akcijske skupine

LAS dobro za nas

sedež LAS: Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica
upravljavec LAS: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
telefon: +386 (0)2 620 22 70
e-naslov: las@ric-sb.si
spletna stran: www.lasdobrozanas.si
občine: Makole, Poljčane, Rače - Fram, Slovenska Bistrica