Lokalne akcijske skupine

LAS Dolenjska in Bela Krajina

sedež LAS: Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto
upravljavec LAS: Razvojni center Novo mesto d.o.o.
telefon: +386 (0)7 33 72 985, (0)7 6000 993
e-naslov: lasdbk@rc-nm.si
spletna stran: www.las-dbk.si
občine: Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mestna občina Novo mesto, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice