Lokalne akcijske skupine

LAS Dolenjska in Bela Krajina

sedež LAS:

Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto

upravljavec LAS:

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

telefon:

+386 (0)7 33 72 985, +386 (0)7 6000 993

e-naslov:

lasdbk@rc-nm.si

spletna stran:

www.las-dbk.si

občine:

Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mestna občina Novo mesto, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice