Lokalne akcijske skupine

LAS Dolina Soče

sedež LAS: Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin
upravljavec LAS: Posoški razvojni center
telefon: +386 (0)5 38 41 507
e-naslov:

las@prc.si

spletna stran: www.lasdolinasoce.si
občine: Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin