Lokalne akcijske skupine

LAS Gorenjska košarica

sedež LAS:

Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj

upravljavec LAS:

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj

telefon:

+386 (0)4 281 72 37
e-naslov:

las@bsc-kranj.si

spletna stran:

www.las-gorenjskakosarica.si

družbena omrežja:

f logo RGB Blue 58 Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj

youtube social circle red LAS Gorenjska košarica

Instagram Glyph Gradient RGB LAS Gorenjska košarica

občine:

Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica