Lokalne akcijske skupine

LAS Goričko 2020

sedež LAS: Martjanci 36, 9221 Martjanci
upravljavec LAS: Zavod Bistra hiša Martjanci
telefon: +386 (0)2 538 16 64
e-naslov:

info@las-goricko.si

spletna stran: www.las-goricko.si
občine: Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci , Šalovci, Tišina in Mestna občina Murska Sobota