Lokalne akcijske skupine

LAS Goričko 2020

sedež LAS:

Martjanci 36, 9221 Martjanci

upravljavec LAS:

Zavod Bistra hiša Martjanci

telefon:

+386 (0)2 538 16 64
e-naslov:

info@las-goricko.si

spletna stran:

www.las-goricko.si

družbena omrežja:

f logo RGB Blue 58 LAS Goričko 2020

občine:

Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci , Šalovci, Tišina in Mestna občina Murska Sobota