Lokalne akcijske skupine

LAS Haloze

sedež LAS: Cirkulane 56, 2282 Cirkulane
upravljavec LAS: PRJ Halo, Podeželsko razvojno jedro
telefon: +386 (0)2 79 53 200
e-naslov: las.haloze@halo.si
spletna stran: www.haloze.org
občine: Cirkulane, Gorišnica, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Žetale