Nadzorni odbor

mag. Andreja Smolej

andreja smolej min

 

Funkcija v DRSP predsednica nadzornega odbora
Poklicna izobrazba magistra poslovodenja in organizacije
Trenutna zaposlitev  
Reference svetovanje za področje razvoja podjetništva, podeželja, turizma in mednarodnega sodelovanja, sodelovanje pri pripravi regionalnih razvojnih programov, razvojnih in strateških programov lokalnih skupnosti
 Kontakt

Tomaž Cunder

tomaz200

 

Funkcija v DRSP član nadzornega odbora, član Komisije za prenos znanja
Poklicna izobrazba univ. dipl. geog.
Trenutna zaposlitev Kmetijski inštitut Slovenije (Kmetijstvo in regionalni razvoj)
Reference izvajanje raziskav na področju kmetijske strukturne politike in razvoja podeželja
 Kontakt tomaz.cunder@kis.si