Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Napovednik

Napovednik

Nova izdaja revije Rural Connections

  • 02 marec 2021 |

Nova izdaja revije Rural Connections je osredotočena na povezavo med okoljem, novo SKP in Evropskim zelenim dogovorom. V njej boste spoznali tudi finaliste nagrade »Rural Inspiration Award 2020« - najboljše projekte sofinancirane s sredstvi EKSRP iz cele Evrope. Med 71 prijavami je komisija izbrala 15 nominirancev, med katerimi sta bila iz Slovenije kar dva: Hiša vin Kokol in biodinamična kmetija  Černelič, slednja tudi zmagovalka po izboru ljudstva.

Preberite več...

MKGP najavil razpise vseh sklopov Ukrepa 16 PRP

  • 02 marec 2021 |

MKGP je v okvirnem terminskem načrtu objave javnih razpisov objavil napoved več razpisov za M16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij; M16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi; M16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti.

Preberite več...

Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«

  • 02 marec 2021 |

Namen javnega razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč ter zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bomo dosegli z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.

Preberite več...

Izkušnje EU podeželskih območij z ukrepi glede COVID-19

  • 02 marec 2021 |

V poročilu, po naročilu Evropskega odbora regij, je predstavljena analiza ustreznosti politik in ukrepov za blažitev socio-ekonomskih posledic pandemije COVID-19 na podeželskih območjih. Poročilo analizira uporabo teh ukrepov s strani regionalnih organov in identificira nekatere izzive, ki so povezani z njihovo implementacijo na terenu.

Preberite več...