Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Napovednik

Napovednik

Nova določila Uredbe CLLD, ki še dodatno izboljšujejo izvajanje ukrepa LEADER/CLLD

  • 26 november 2020 |

V Uradnem listu št. 157/2020 je bila dne 30. 10. 2020 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. S spremembo uredbe se dodaja možnost predplačil pri naložbah za podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za sklad EKSRP. Predplačila bo možno izplačati na podlagi pridobljene bančne garancije. Predplačilo je možno napovedati tudi za že oddane vloge, za katere še ni izdana odločba, in sicer v 14 dneh po objavi novele.

Preberite več...

Vaše mnenje šteje - začela se je javna razprava izhodišč v okviru Strateškega načrta Skupne kmetijske politike!

  • 26 november 2020 |

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo uvodna gradiva in anketo o izhodiščih v okviru Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SKP), s čimer začenja široko javno obravnavo. Namen javne razprave je skupaj s širšo zainteresirano javnostjo preveriti, ali so pripravljene analize stanja v kmetijstvu, živilstvu, gozdarstvu ter z vidika širšega podeželja dovolj celovite in jasne.

Preberite več...

Predlagana definicija podeželja ogroža izvajanje programa LEADER – DRSP v imenu 33 LAS pričakuje podrobna pojasnila

  • 19 november 2020 |

Prejšnji teden je Ministrstvo za kmetijstvo z dopisom št.33157-5/2020/17 javnost seznanilo z novo definicijo podeželja, ki se bo uporabljala pri določitvi upravičenih območji za sklad EKSRP v programu LEADER.  Sklad EKSRP naj bi po novem podpiral projekte na podeželju, ki po predlagani definiciji obsega vsa naselja z manj kot 10.000 prebivalcev in v katerih je delež kmetijskih gospodarstev, glede na vsa gospodinjstva v tem naselju, višji kot 15 %.

Definiciji upravičenega območja za program LEADER je s tem dodan nov izločilni kriteriji, ki po mnenju članov DRSP drastično zmanjšuje upravičeno območje in s tem ogroža uspešen razvoj podeželja in zmanjšuje potencial za črpanje EU sredstev. Takšna definicija podeželja je za nas popolno presenečenje in ne sledi povezanemu izvajanju programa CLLD na zaključenem območju, po principu od spodaj navzgor.

Preberite več...

Pomen in krepitev samooskrbe ter kratkih dobavnih verig na podeželju preko pristopa LEADER / lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

  • 11 november 2020 |

Veliko vlogo pri povezovanju in poznavanju lokalnih razvojnih potreb ima 37 lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki pokrivajo območje celotne Slovenije in s svojo tripartitno sestavo združujejo različne partnerje na terenu. Tako so nekateri LAS že v prvem valu razglašene epidemije korona virusa združevali lokalne pridelovalce hrane in ponudnike drugih storitev in jih objavljali na svojih spletnih straneh ter na portalu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Naša super hrana.

Preberite več...

Turizem v zidanicah – prejemnik prestižne mednarodne nagrade

  • 11 november 2020 |

Turizem v zidanicah je eden prvih projektov Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina, ki je bil izveden še v prejšnjem programskem obdobju. Razvijati se je začel pod okriljem Konzorcija zidaniškega turizma in Občine Mirna Peč. S pomočjo sofinanciranja iz sredstev LEADER so bili v programskem obdobju 2007–2013 postavljeni temelji razvoja novega turističnega produkta. Konzorcij trenutno povezuje 45 zidanic. 

Turistični produkt Turizem v zidanicah je na letni konferenci ECTN (European Cultural Tourism Network) v konkurenci 15 turističnih produktov iz celotne Evrope prejel prvo nagrado kot destinacija trajnostnega in kulturnega turizma v kategoriji Vinski turizem 2020.

Preberite več...

Vizija razvoja slovenskega podeželja

  • 11 november 2020 |

V procesu priprave vizije smo želeli ugotoviti stanje, opraviti analizo o dejavnikih razvoja, ugotoviti priložnosti, šibkosti, priložnosti in tveganja v povezavi s podeželjem, predvsem pa oblikovati perspektivo, kako ga razumeti in kakšno podeželje želimo. Odločili smo se za uravnoteženi pristop, ki bo poskušal graditi na trajnosti, na kakovosti življenja prebivalcev, sinergiji med gospodarstvom in naravnimi viri. Zato potrebujemo skladen pristop vseh politik in jasno razumevanje vloge in pomena podeželja za Slovenijo. Če bomo uspeli to sporočilo prenesti v javnost in obenem krepili dialog med vsemi deležniki, med vladno sfero, civilno družbo in raziskovalci, smo naredili majhen, a pomemben korak naprej.

Stališče sedaj pošiljamo v mrežo SHERPA, vložili pa ga bomo kot naš prispevek v razpravi o podeželju, ki ga je sprožila Evropska komisija.

Celoten dokument je dostopen TUKAJ.

Več na spletni strani: https://rural-interfaces.eu/

Preberite več...

Ideje za operativne skupine in druge inovativne projekte

  • 23 oktober 2020 |

EIP-AGRI podporna točka je zbrala predloge ekspertov na področjih varnosti hrane, konkurenčnosti, onesnaževanja, biodiverzitete…, ki bodo v pomoč in navdih organom upravljanja razvoja podeželja pri pripravi javnih pozivov. Zanimive so lahko tudi za svetovalce, kmete in gozdarje, raziskovalce ter druge, ki razmišljajo o inovativnih projektih.   

Brošuro si oglejte TUKAJ.

Preberite več...

EU konferenca o EAFRD finančnih inštrumentih za kmetijstvo in podeželje od leta 2014 – 2020, 16.11.2020

  • 23 oktober 2020 |

Letošnja konferenca se bo osredotočala na ugotovitve študije »fi-compass« o finančnih potrebah v kmetijstvu in kmetijsko-prehrambnem sektorju držav članic. 24 poročil in izsledkov iz držav članic bodo delili z fi-compass skupnostjo, nekatere pa bodo podrobno predstavili na konferenci, kar bo omogočilo razpravo, ki bo zajemala vključitev finančnih inštrumentov SKP strateških načrtov za programsko obdobje 2021 – 2027. Več informacij na voljo tukaj.

Preberite več...