Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Prihajajoči dogodki v tujini

Konferenca: Družbene inovacije v zapostavljenih podeželskih območjih, Bruselj 19. – 20. 2. 2020

V projektu “Social Innovation in Marginalised Rural Areas” (SIMRA) (sofinancirano iz programa OBZORJE 2020) raziskujejo prispevek družbenih inovacij k socialnemu, ekonomskemu in okolijskemu razvoju v zapostavljenih podeželskih območjih. Zaključna konferenca triletnega projekta bo potekala 19. in 20. februarja 2020. Predstavili bodo ključne ugotovitve ter razpravljali o implementaciji politik na vseh stopnjah (EU, nacionalni, regionalni in lokalni) ter o zakonodajnih reformah za prihodnje programsko obdobje 2021 – 2027. Prvi dan bo namenjen razpravi o učinkih izsledkov projekta SIMRA na širok spekter relevantnih področij EU politik in njihovi implementaciji na lokalni ravni. Naslednji dan pa bo potekalo usposabljanju nosilcev odločanja, projektnih partnerjev Obzorja 2020, strokovnjakov in elevatorjev Programov razvoja podeželja o učinkoviti uporabi razvitih orodij.

Preberite več...

Skupna delavnica ENRD & Copa-Cogeca ‘Negovanje mrežnih povezav', Bruselj (Belgija), 5. 2. 2020

Za pripravo izhodišč za delovanje mrež v prihodnji Skupni kmetijski politiki je potrebno vzpostaviti močnejšo povezanost med aktivnostmi podeželskih mrež in kmetovalci tako na EU kot na nacionalnih ravneh.

Na delavnici bodo udeleženci iskali možnosti za tesnejše sodelovanje, še posebej kako utrditi povezave med kmeti, kmetijskimi zadrugami in mrežami za podeželje. Razpravljali bodo o obstoječih dobrih praksah in identificirali potrebe za navaljen razvoj.

Preberite več...