Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Aktualno

Glas podeželske Evrope za prihodnost Evrope

ELARD v gradivu predstavi ključen doprinos in prednosti pristopa LEADER / CLLD in predloge za uravnotežen razvoj Evrope v prihodnosti. V dokumentu so izpostavljena področja, kjer je LEADER / CLLD pristop še posebej uspešen: prilagoditev in blažitev podnebnih sprememb, brezposelnost in vključenost, demokracija in Evropa, ki je bližja svojim državljanom, mladi, kultura in ustvarjalnost, NVO in prostovoljstvo, odpora MSP in inovacije, digitalizacija ter enakost.

ELARD se je s krizo soočal v trdnem prepričanju, da smo skupaj močnejši – z ohranjanjem duha združene Evrope. Celoten dokument je dostopen TUKAJ.

Preberite več...

Raznolikost LEADER projektov in njihova dodana vrednost na podeželju

V okviru programskega obdobja 2014–2020 je v okviru podukrepa M19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER), je do 31. 12. 2019 prispelo 480 vlog v skupni višini 22.184.800 €. Odobrenih je bilo okoli 400 vlog v skupni višini 17.528.270 €. Do 31. 12. 2019 je bilo izplačanih 148 vlog v skupni višini 5.136.720 €. Več TUKAJ

Preberite več...

Odziv lokalnih skupnosti na težave ob izbruhu pandemije COVID-19

Evropska mreža za razvoj podeželja pripravlja pregled primerov projektov in pobud, ki so jih v ruralnih skupnostih sprožile države v boju proti krizi COVID-19, pri čemer podpirajo podeželska podjetja in spodbujajo solidarnost s tistimi, ki so v tem izjemnem položaju ranljivejši. Vsebuje tudi informacije o pobudah in ukrepih Evropske komisije, katerih namen je ublažiti trenutne težave, s katerimi se srečuje podeželska Evropa (TUKAJ). 

Vabimo vas, da delite svoje izkušnje in projekte.

Preberite več...

Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa LIFE za leto 2020

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19.

Več o razpisu TUKAJ

Preberite več...