Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Aktualno

Webinar: Poenostavitve izvajanja CLLD v Sloveniji

Webinar 22062020 80x42

V ponedeljek, 22.6.2020 je potekal webinar »Poenostavitev izvajanja CLLD v Sloveniji«. Z nami so bili predstavniki Karolina Jasinska Mueleck, EK, DG AGRI, Joanna Gierulska, Organ upravljanja, Poljska, Andreja Trček in Marjeta Jerič, MKGP, Slovenija ter Jožica Povše, DRSP, srečanje pa je moderiral Roman Medved, predsednik Komisije za izvajanje programa CLLD, DRSP. V panelu so predstavili trenutno izvajanje programa CLLD ter različne vidike in aspekte možnih poenostavitev v prihodnjem programskem obdobju, nato pa je sledila razprava.

Preberite več...

Odprte prijave na Strokovno ekskurzijo v Estonijo in Latvijo, 9. – 13. 9. 2020

Tema letošnje strokovne ekskurzije DRSP v Estonijo in Latvijo je upravljanje varovanih območij in pametne vasi in bo potekala 9. – 13. 9. 2020. Ekskurzijo bomo začeli v Talinu in po Tartu pot nadaljevali v Latvijo. V štirih dneh si bomo ogledali različne primere dobrih praks izvajanja projektov sofinanciranih s sredstvi LEADER / CLLD in se srečali s predstavniki LAS obeh držav. V okviru srečanja bo potekala tudi konferenca s pripravo projektov sodelovanja. Rok za prijave je 30. 6. 2020.

Program in več informacij na spletni strani DRSP TUKAJ.

Preberite več...

Rezultati raziskave: Epidemija Covid-19 pomembno vpliva na prehranjevalne navade prebivalcev Slovenije

V okviru mednarodne raziskave Food-Covid-19 je Inštitut za nutricionistiko konec aprila izvedel obsežno raziskavo o vplivu epidemije na tem področju. Prvi izsledki raziskave kažejo, da so gospodinjstva v času epidemije za preskrbo s hrano bistveno manj uporabljala večje trgovine, medtem ko se je znatno povečal obseg naročanja živil na dom. Rezultati raziskave nakazujejo, da bo imela na nekaterih področjih epidemija lahko dolgoročnejše posledice na način preskrbe s hrano in na prehranske navade prebivalcev Slovenije.

Več o tem preberite TUKAJ.

Preberite več...

Glas podeželske Evrope za prihodnost Evrope

ELARD v gradivu predstavi ključen doprinos in prednosti pristopa LEADER / CLLD in predloge za uravnotežen razvoj Evrope v prihodnosti. V dokumentu so izpostavljena področja, kjer je LEADER / CLLD pristop še posebej uspešen: prilagoditev in blažitev podnebnih sprememb, brezposelnost in vključenost, demokracija in Evropa, ki je bližja svojim državljanom, mladi, kultura in ustvarjalnost, NVO in prostovoljstvo, odpora MSP in inovacije, digitalizacija ter enakost.

ELARD se je s krizo soočal v trdnem prepričanju, da smo skupaj močnejši – z ohranjanjem duha združene Evrope. Celoten dokument je dostopen TUKAJ.

Preberite več...

Raznolikost LEADER projektov in njihova dodana vrednost na podeželju

V okviru programskega obdobja 2014–2020 je v okviru podukrepa M19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER), je do 31. 12. 2019 prispelo 480 vlog v skupni višini 22.184.800 €. Odobrenih je bilo okoli 400 vlog v skupni višini 17.528.270 €. Do 31. 12. 2019 je bilo izplačanih 148 vlog v skupni višini 5.136.720 €. Več TUKAJ

Preberite več...

Odziv lokalnih skupnosti na težave ob izbruhu pandemije COVID-19

Evropska mreža za razvoj podeželja pripravlja pregled primerov projektov in pobud, ki so jih v ruralnih skupnostih sprožile države v boju proti krizi COVID-19, pri čemer podpirajo podeželska podjetja in spodbujajo solidarnost s tistimi, ki so v tem izjemnem položaju ranljivejši. Vsebuje tudi informacije o pobudah in ukrepih Evropske komisije, katerih namen je ublažiti trenutne težave, s katerimi se srečuje podeželska Evropa (TUKAJ). 

Vabimo vas, da delite svoje izkušnje in projekte.

Preberite več...