Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Aktualno

Razprave o prihodnosti razvoja podeželja

Med 25. in 29. septembrom sta v mestu Sigüenza v Španiji potekala dva dogodka, na katerih smo udeleženci razpravljali o razvoju evropskega podeželja. Na sestanku združenja ELARD smo sodelovali predstavniki 12 evropskih mrež LAS. Razpravljali smo o različnih predlogih izvajanja LEADER/CLLD po letu 2027. Evropska komisija bo do zaključka mandata v letu 2024 zbrala priporočila o vključevanju razvoja podeželja v različne sklade, dokončno odločitev o obdobju po letu 2027 pa bo sprejela nova sestava komisije.

Preberite več...

Mednarodna delavnica o izvajanju programa LEADER in CLLD

Evropska mreža SKP je, v sodelovanju z MKGP, v Sloveniji organizirala mednarodno delavnico o programu LEADER in CLLD. Udeležili so se je predstavniki kmetijskega in strukturnih skladov, kot tudi nacionalni predstavniki upravljalcev, plačilnih agencij, LAS mrež in LAS iz različnih evropskih držav.

Udeleženci so razpravljali o učinkih programa LEADER/CLLD v preteklem in aktualnem obdobju ter kako izvajati program po letu 2027. Več o dogodku TUKAJ.

Preberite več...

KS Mala Nedelja je najuspešnejša podeželska skupnost Slovenije v letu 2023

Kranj, 13. 12. 2023 – Krajevna skupnost Mala Nedelja v Občini Ljutomer je zmagovalka 3. nacionalnega izbora za Najuspešnejše podeželsko skupnost, saj je letošnji slogan »Pogumno v prihodnost« vizija vseh prebivalcev tega kraja. Osem člansko nacionalno komisijo je Mala Nedelja prepričala s povezovanjem in sodelovanjem na vseh področjih – energija za razvoj se pretaka po vseh žilah skupnosti. Vsakdo prevzema delo in odgovornost za tisto kar najbolj zna in ob tem ne pozablja na ljudi in družbo okoli sebe. Županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, ki je na razpis prijavila »le« majhno krajevno skupnost, s ponosom pove: »Z jasno vizijo in tesnim sodelovanjem med krajani, gospodarstvom ter lokalno skupnostjo je mogoče doseči več, kot si to lahko predstavljamo.« ter poudari pomen samoiniciativnosti mladih in simbioze med generacijami.

S to razglasitvijo je krajevna skupnost postala tudi nacionalni predstavnik in bo Slovenijo zastopala na 18. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi za leto 2024, ki ga razpisuje Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi - ARGE. Društvo za razvoj slovenskega podeželja in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano natečaj v tej obliki organizirata tretjič. V preteklih letih sta zmagali Občina Brda in Občina Ljubno, obe sta bili uspešni tudi na evropski ravni in prejeli zlato plaketo.

Preberite več...

Monografija: Izvajanje pristopa LEADER / CLLD v Sloveniji

Izvajanje programa LEADER je ena Slovenskih zgodb o uspehu. V uvodu monografije avtorji zapišejo, da pristop LEADER gradi na tradiciji umnega kolektivnega upravljanja s prostorom in življenjskimi viri. Celostni razvoj podeželja je vgrajen v pristop, ki temelji na lokalni pobudi. Zaradi administrativnih ovir in tehničnih pomanjkljivosti nekateri ne prepoznajo izjemnega prispevka tega programa k razvoju podeželja. Zato potrebujemo širok in poglobljen pogled na po­deželje in na upravljanje razvoja. Uravnoteženo prepletanje pristopov od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol je optimalni razvojni vzvod. K sistemski inovaciji, ki se skriva v programu LEADER/CLLD, pomembno prispevajo akterji z velikim vložkom prostovoljnega dela, ki presega merljive kazalnike. Avtorji monografije so peterica raziskovalcev in članov društva Irma Potočnik Slavič, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Tomaž Cunder, Kmetijski inštitut Slovenije; Eva Šabec Korbar, Društvo za razvoj slovenskega podeželja; Matej Bedrač, Kmetijski inštitut Slovenije in Goran Šoster, Prleška razvojna agencija.

Monografija je dostopna TUKAJ.

 

Preberite več...

Stopimo skupaj in donirajmo za Kras

Župani občin Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Komen so s Fundacijo Vrabček upanja podpisali Dogovor o zbiranju donacij za sanacijo posledic prizadetega Krasa. Donacije lahko nakažete na transakcijski račun, ki ga je fundacija odprla posebej za pomoč Krasu: SI56 3400 0102 1587 583, namen KRAS ali pa na 1919 pošljete SMS z besedico KRAS5 ali KRAS10 in s tem donirate 5 ali 10 eur.

Preberite več...

Strokovni posvet LAS v Bohinju

DRSP je 1. in 2. julija 2022 na Gorenjskem organiziral Posvet LAS in društveno srečanje, katerega osrednja tema je bilo povečanje kakovosti življenja na podeželju z razvojem rekreativnih možnosti. Udeležilo se ga je nekaj manj kot petdeset strokovnjakov na področju razvoja podeželja iz cele Slovenije. Posvet pod okriljem društva je gostil LAS Gorenjska košarica.

Preberite več...

Zaključki posveta v Državnem svetu na temo: Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri

Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Društvo za razvoj slovenskega podeželja so 20. aprila 2022, na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja, organizirali posvet z naslovom Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri.

V osrednjem delu posveta sta rezultate izvajanja pristopa LEADER/CLLD in priprave na novo finančno perspektivo predstavila državni sekretar na Ministrstvu na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Anton Harej in mag. Josip Mihalic iz Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Vlogo lokalnih akcijskih skupin (LAS) pri skladnem teritorialnem  razvoju so predstavili Tomaž Cunder iz Kmetijskega inštituta Slovenije, prof. dr. Irma Potočnik Slavič s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in direktor Prleške razvojne agencije Goran Šoster. Odmevnejše projekte LAS iztekajoče se finančne perspektive so predstavili predsednica Kulturno umetniškega društva Popotovanje Frana Levstika Čatež Mija Benedičič (LAS STIK), direktorica Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika  dr. Marjetka Pezdirc (LAS Dolenjske in Bele Krajine), direktor zasebnega zavoda SARA VURI Dušan Jesenšek (LAS Dolina Soče) ter mag. Danijela Kocuvan iz TOTI LAS.

Preberite več...