Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Aktualno

Evropski natečaj ARIA 2023 - glasujte za dva Slovenska projekta

Dva slovenska projekta: Izročilo Brkinov in Krasa in Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah se potegujeta za nagrado po izboru ljudstva na evropskem natečaju “ARIA 2023”. Namen natečaja je spodbuditi izmenjavo navdihujočih primerov dobrih praks, sofinanciranih iz skupne kmetijske politike. V okviru natečaja se predstavlja 24 projektov iz celotne EU, med njih pa sta se uvrstila kar dva Slovenska: Izročilo Brkinov in Krasa (nosilec Zavod Dobra pot), ki z uporabo 3D tehnologije in obogatene resničnosti prikazuje lokalne dediščinske obrti in običaje Brkinov in Krasa, in projekt Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah (nosilec LAS Srce Slovenije), ki ozavešča o pomenu čiste pitne vode in premišljenem vključevanju le-te v turistično ponudbo. Oba projekta sofinancira program LEADER in sta iniciativa lokalne skupnosti po principu »od spodaj navzgor«. Več si preberite TUKAJ.

Glasujete lahko do 1. decembra do 18. ure s klikom na povezavo https://www.surveymonkey.com/r/6TK3DJS

Preberite več...

Razprave o prihodnosti razvoja podeželja

Med 25. in 29. septembrom sta v mestu Sigüenza v Španiji potekala dva dogodka, na katerih smo udeleženci razpravljali o razvoju evropskega podeželja. Na sestanku združenja ELARD smo sodelovali predstavniki 12 evropskih mrež LAS. Razpravljali smo o različnih predlogih izvajanja LEADER/CLLD po letu 2027. Evropska komisija bo do zaključka mandata v letu 2024 zbrala priporočila o vključevanju razvoja podeželja v različne sklade, dokončno odločitev o obdobju po letu 2027 pa bo sprejela nova sestava komisije.

Preberite več...

Mednarodna delavnica o izvajanju programa LEADER in CLLD

Evropska mreža SKP je, v sodelovanju z MKGP, v Sloveniji organizirala mednarodno delavnico o programu LEADER in CLLD. Udeležili so se je predstavniki kmetijskega in strukturnih skladov, kot tudi nacionalni predstavniki upravljalcev, plačilnih agencij, LAS mrež in LAS iz različnih evropskih držav.

Udeleženci so razpravljali o učinkih programa LEADER/CLLD v preteklem in aktualnem obdobju ter kako izvajati program po letu 2027. Več o dogodku TUKAJ.

Preberite več...

Monografija: Izvajanje pristopa LEADER / CLLD v Sloveniji

Izvajanje programa LEADER je ena Slovenskih zgodb o uspehu. V uvodu monografije avtorji zapišejo, da pristop LEADER gradi na tradiciji umnega kolektivnega upravljanja s prostorom in življenjskimi viri. Celostni razvoj podeželja je vgrajen v pristop, ki temelji na lokalni pobudi. Zaradi administrativnih ovir in tehničnih pomanjkljivosti nekateri ne prepoznajo izjemnega prispevka tega programa k razvoju podeželja. Zato potrebujemo širok in poglobljen pogled na po­deželje in na upravljanje razvoja. Uravnoteženo prepletanje pristopov od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol je optimalni razvojni vzvod. K sistemski inovaciji, ki se skriva v programu LEADER/CLLD, pomembno prispevajo akterji z velikim vložkom prostovoljnega dela, ki presega merljive kazalnike. Avtorji monografije so peterica raziskovalcev in članov društva Irma Potočnik Slavič, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Tomaž Cunder, Kmetijski inštitut Slovenije; Eva Šabec Korbar, Društvo za razvoj slovenskega podeželja; Matej Bedrač, Kmetijski inštitut Slovenije in Goran Šoster, Prleška razvojna agencija.

Monografija je dostopna TUKAJ.

 

Preberite več...

Stopimo skupaj in donirajmo za Kras

Župani občin Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Komen so s Fundacijo Vrabček upanja podpisali Dogovor o zbiranju donacij za sanacijo posledic prizadetega Krasa. Donacije lahko nakažete na transakcijski račun, ki ga je fundacija odprla posebej za pomoč Krasu: SI56 3400 0102 1587 583, namen KRAS ali pa na 1919 pošljete SMS z besedico KRAS5 ali KRAS10 in s tem donirate 5 ali 10 eur.

Preberite več...

Strokovni posvet LAS v Bohinju

DRSP je 1. in 2. julija 2022 na Gorenjskem organiziral Posvet LAS in društveno srečanje, katerega osrednja tema je bilo povečanje kakovosti življenja na podeželju z razvojem rekreativnih možnosti. Udeležilo se ga je nekaj manj kot petdeset strokovnjakov na področju razvoja podeželja iz cele Slovenije. Posvet pod okriljem društva je gostil LAS Gorenjska košarica.

Preberite več...

Zaključki posveta v Državnem svetu na temo: Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri

Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Društvo za razvoj slovenskega podeželja so 20. aprila 2022, na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja, organizirali posvet z naslovom Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri.

V osrednjem delu posveta sta rezultate izvajanja pristopa LEADER/CLLD in priprave na novo finančno perspektivo predstavila državni sekretar na Ministrstvu na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Anton Harej in mag. Josip Mihalic iz Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Vlogo lokalnih akcijskih skupin (LAS) pri skladnem teritorialnem  razvoju so predstavili Tomaž Cunder iz Kmetijskega inštituta Slovenije, prof. dr. Irma Potočnik Slavič s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in direktor Prleške razvojne agencije Goran Šoster. Odmevnejše projekte LAS iztekajoče se finančne perspektive so predstavili predsednica Kulturno umetniškega društva Popotovanje Frana Levstika Čatež Mija Benedičič (LAS STIK), direktorica Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika  dr. Marjetka Pezdirc (LAS Dolenjske in Bele Krajine), direktor zasebnega zavoda SARA VURI Dušan Jesenšek (LAS Dolina Soče) ter mag. Danijela Kocuvan iz TOTI LAS.

Preberite več...