Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Aktualno LAS

Prenehanje veljavnosti ukrepov po ZZUSUDJZ s 1.6.2020

Obveščamo vas, da je Vlada sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19), v skladu s katerim bodo začasni ukrepi iz ZZUSUDJZ ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa bodo v celoti prenehali veljati. Sklep je objavljen v Uradnem listu RS št. 74/2020.

Preberite več...

Anketa: Kakšno prihodnost si želite na podeželju?

Podeželska območja so postala vir inspiracije in zmožnosti reševanja problemov, prevzemanja odgovornosti in soočanja z novimi izzivi. LEADER način delovanja, ki temelji na participaciji, motivaciji in javno-zasebnih partnerstvih lahko odigra pomembno vlogo pri reševanju socialnih, ekonomskih, kulturnih in okoljevarstvenih paradigem podeželja.

Preberite več...

Pripravlja se sprememba programa razvoja podeželja 2014–2020

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravljajo spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020, da bomo lahko slovenskemu kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu omogočili lažjo izvedbo investicij in omogočili nadaljevanje razvojnega ciklusa. Ukrepi, povezani z zajezitvijo epidemije virusa COVID-19, so povzročili motnje v delovanju notranjega trga EU in negativno vplivali na gospodarstvo v državah članicah EU.

Preberite več TUKAJ

Preberite več...

Države članice lahko zmanjšajo izvajanja kontrol na terenu

Evropska komisija je zaradi pandemije Koronavirusa z Uredbo 2020/532 zmanjšala obveznost izvajanja kontrol na terenu, kar velja tudi za program LEADER (CLLD). V 7. členu državam članicam daje možnost nadomeščanja kontrole na terenu z administrativno kontrolo dokumentacije in omejuje kontrolo na terenu na 3 % izplačanih sredstev ter posledično povečanje kontrole v 2021.

Preberite več...

Objavljen 2. javni razpis za dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (podukrep 19.3)

V Uradnem listu je bil dne 28. 4 . 2017 objavljen 2. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, za leto 2017. Za operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin je razpisanih 1,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 22. 5. 2017 do vključno 31. 7. 2017 do 24 ure.

Preberite več...
Naroči se na ta RSS