Aktualno

Delavnica za LAS: izbor operacij, priprava obvestil o izboru in obravnava pritožb v okviru javnih pozivov LAS

CNVOS je v sodelovanju z DRSP pripravil celodnevno praktično delavnico, po kateri boste znali razrešiti najpogostejše dileme v postopkih javnih pozivov. Delavnica ima teoretični del, na katerem bo predstavljen postopek priprave in izdaje obvestila o sofinanciranju, ter praktični del, v katerem bodo udeleženci pod vodstvom predavateljev samostojno pripravili obvestilo LAS o zavrnitvi na javnem pozivu in reševali prejeto pritožbo. Podrobneje v vabilu (TUKAJ) in programu delavnice (TUKAJ). Delavnica bo potekala v sredo, 4. 4. 2018, v prostorih CNVOS na Povšetovi 37 v Ljubljani, prijave pa sprejemajo do 23. 3. 2018.

Preberite več...

Prvi rezultati spremljanja vključevanja NVO v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

V poročilu so predstavljeni pogledi in izkušnje nevladnih organizacij z izvajanjem lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Gre za povzetek stališč NVO o učinkovitosti različnih vidikov izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost: od začetnih procesov sestavljanja lokalnih partnerstev, organizacije LAS in procesov sprejemanja Strategij lokalnega razvoja, do izvajanja javnih razpisov LAS za sofinanciranje projektov oziroma operacij. Pogledi in izkušnje NVO bodo sestavni del analize vključevanja NVO v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, ki se izvaja v več fazah in bo objavljena v letu 2018.

Preberite več...

Evropska komisija išče strokovnjake na temo "Izboljšanje proizvodnje in uporabe obnovljivih virov energije na kmetiji"

Evropsko inovacijsko partnerstvo za kmetijsko produktivnost in trajnost (EIP-AGRI) bo oblikovalo novo fokusno skupino na temo "Izboljšanje proizvodnje in uporabe obnovljivih virov energije na kmetiji". Skupina, ki bo z delom pričela oktobra 2017, bo vključevala 20 strokovnjakov in bo skušala najti odgovor na glavno vprašanje skupine: kako povečati proizvodnjo in uporabo obnovljivih virov energije na kmetiji? Na razpis se lahko prijavijo kmetje, znanstveniki, kmetijski svetovalci, ljudje iz kmetijskega gospodarstva ali kdorkoli, ki bi lahko prispeval s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami. Več

Preberite več...

Praznik olja in bledeža v Padni (29. in 30. april 2017)

Na Prazniku olja in bledeža bodo pripravili bogato ponudbo avtohtonih sort oljčnega olja, zdravih kmetijskih pridelkov pridelanih na Šavrinskem gričevju in tradicionalnih istrskih jedi »od enbot«. Poleg istrskih kulinaričnih užitkov bo prireditev ponudila tudi možnosti za številne aktivnosti, od sodelovanja na pohodniškem izletu do pristne istrske zabave v večernih urah.

Preberite več...

Podpisan sporazum o sodelovanju na območju podeželja Istre

,

V petek, 18. decembra 2015 v prijetnem okolju Vinske kleti Santomas v Šmarju pri Kopru enajst (11) Lokalnih akcijskih skupin (LAS) iz Italije, Slovenije in Hrvaške pristopilo k sporazumu o sodelovanju na območju podeželja Istre, Krasa, Brkinov, Kvarnerja in Gorskega kotarja. S podpisom je ustanovljen tudi Koordinacijski odbor LAS, ki bo v nadaljevanju spremljal in vodil sodelovanje omenjenih LAS. Vlogo vodilnega LAS je za leto 2016 prevzel LAS ISTRA iz Kopra.

Izjava za javnost je v prilogi.

Preberite več...