Novice Društvo

MKGP tretjič zavrnil predlog društva za podaljšanje roka za oddaje vlog na JR za podukrep 19.3

  • 18 januar 2022 |

Društvo za razvoj podeželja je na predlog nekaterih slovenskih LAS in na osnovi sklepa Komisije za CLLD prejšnji teden – 13.1.2022, na MKGP ponovno podala predlog za podaljšanje obdobja vlaganja vlog na JR za Podukrep 19.3. in sicer do 15. marca 2022. Podaljšanje smo utemeljevali zaradi spremenjenih pogojev razpisa in pripravam kompleksnejšim projektov z večjim številom partnerjev, zaradi česar je priprava vsebin časovno zelo zahtevna – sploh zaradi razmaha epidemije Covid-19, kar je vzrok za veliko odsotnosti z delovnih mest zaradi obolenj in karantene.

Žal so na MKGP tudi tretjič brez problemov zavrnili našo pobudo, zato vas obveščamo, da DRSP ne bo več vlagal predlogov ali zahtev za spremembo tega javnega poziva. Vsem LAS želimo, da stisnejo moči in pripravijo dobre projekte, ter jih seveda pravočasno oddajo do 14. februarja. Že večkrat smo dokazali, da znamo in zmoremo, zato verjamemo, da nam bo uspelo tudi tokrat.

Preberite več...

Mednarodna konferenca ob 30. obletnici delovanja pristopa LEADER na Švedskem

  • 23 december 2021 |

Mednarodna konferenca ob 30. obletnici delovanja pristopa LEADER je potekala v Švedskem mestu Halmstad 30. novembra do 3. decembra 2021. Konferenco je organiziralo je Združenje evropskih LAS – ELARD  (European Leader Association for Rural Development), delegacijo Društva za razvoj slovenskega podeželja pa so zastopali Goran Šoster, LAS Prlekija, Primož Krofljič, LAS raznolikost podeželja in Janja Jordan, LAS Posavje.

Preberite več...

Želim vam vse to kar želim sebi in kličem vesele Božične praznike in Srečno novo leto 2022

  • 23 december 2021 |

Profilna slika SPLET

Spoštovane članice in člani, kolegice in kolegi, 

Izekajoče leto 2021 je bilo polno izzivov, presenečenj, aktivnosti in kljub epidemiji osebnih druženj, kar je zagotovo pretehtalo v oceni, da ponovno zaključujemo uspešno leto. Iz tega razloga bi se vsem, ki ste kakorkoli sodelovali z nami, zahvalil za vaš prispevek k našemu delu in si zaželel, da bi bili vsaj tako aktivni tudi v prihajajočem letu. To bo leto sprememb, za katere si želim, da bodo predvsem pozitivne in uspešen dodatek k naši zgodbi, ki jo pišemo na razvoju podeželja. Bo leto novih izzivov, bo dvajseto leto našega delovanja, bo leto v katerem upam in si želim, da bomo premagali tudi ta virus vsaj v tej meri, da bomo normalno funkcionirali.

Želim vam vse, kar želim sebi, in kličem vesele Božične praznike in Srečno novo leto 2022

 

Aleš Zidar, predsednik

 

Preberite več...

Razpis rednih volitev v organe DRSP za obdobje 2022 – 2026

  • 23 december 2021 |

Upravni odbor je na 12. seji, z dne 9. 12. 2021, sprejel sklep o razpisu rednih volitev v organe Društva za razvoj Slovenskega podeželja za mandatno obdobje 2022 – 2026. Skladno s Pravilnikom o volitvah v organe DRSP Zbor članov DRSP voli: predsednika oz. predsednico društva, šest članov upravnega odbora, tri člane nadzornega odbora in tri člane častnega razsodišča.

Podrobneje so pogoji opredeljeni v razpisu, ki je objavljen na spletni strani (TUKAJ). Kandidature (obrazec: Predlogi za člane organov) s soglasji kandidatov (obrazec: Izjava kandidata o strinjanju) pošljite na poštni naslov: Društvo za razvoj slovenskega podeželja Slavina 31, 6258 Prestranek, Slovenija ali skenirano na e-poštni naslov: info@drustvo-podezelje.si. Rok oddaje kandidatur je 31. 1. 2022 do 15. ure, volitve pa bodo potekale na zboru članov 9. 3. 2022 v Kočevju in ga bo gosti LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Preberite več...

Razpis rednih volitev članov Komisije za CLLD za obdobje 2022 – 2026

  • 23 december 2021 |

Skladno s Pravilnikom o delovanju komisije za izvajanje programa CLLD pri DRSP objavljamo poziv za kandidaturo za člane Komisije za CLLD za mandatno obdobje 2022 - 2024. Kandidate lahko predlaga LAS, ki je član društva. Komisijo sestavlja sedem članov, njihov mandat pa traja dve leti. Predlagani kandidat mora dobro poznati Program CLLD in z njim povezane politike ter delovanje LAS.

Podrobneje so naloge in način delovanja komisije opredeljene v pravilniku, ki je skupaj z vsemi drugimi gradivi objavljen na spletni strani društva (TUKAJ). Kandidature pošljite na priloženem obrazcu najkasneje do 31. 1. 2022 po e-pošti na naslov info@drustvo-podezelje.si.

Preberite več...

MKGP zavrnil naš predlog za podaljšanje roka za oddajo vlog za projekte sodelovanja LAS

  • 23 december 2021 |

V odgovoru na predlog za spremembo javnega razpisa za podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine ministrstvo pojasnjuje, da so LASi pravočasno dobili vse potrebne informacije, zato roka za vložitev vlog na javni razpis ne bodo podaljšali. Celoten odgovor ministrstva lahko preberete v njihovem dopisu (tukaj). V odgovoru so tudi zapisali, da bodo v primeru nezadostnega črpanja sredstev, objavili nov javni poziv.

Gradiva:

Preberite več...

Pridružite se EU podeželskemu paktu

  • 23 december 2021 |

Evropsko komisija je ustanovila EU podeželski pakt (Rural Pact community TUKAJ) s katerim želi povezati raznolike podeželske deležnike, da postanejo glasniki podeželskih prebivalcev in sooblikujejo dolgoročno vizijo evropskih podeželskih območij do 2040. Dolgoročna vizija evropskih podeželskih območij temelji na štirih povezanih akcijskih področjih: močna, povezana, odporna in uspešna podeželska območja do 2040, komisija pa poziva posameznike in predstavnike organizacij / institucij / državnih organov, da jo soustvarjajo s svojimi stališči.

Preberite več...

116,4 mio za izvajanje programa CLLD v obdobju 2021 - 2027

  • 16 december 2021 |

V zadnjem obdobju je DRSP veliko energije vlagalo v pogajanja za izboljšanje položaja programa LEADER/CLLD v programskih dokumentih, ki določajo vsebino in finančni okvir za koriščenje sredstev iz evropskih skladov v naslednjem obdobju. Po zadnjih informacijah smo bili pri tem uspešni, saj smo s skupnimi napori dosegli povečanje sredstev tako iz kmetijskega kot tudi iz regionalnega sklada.

Ob koncu letošnjega leta gre zahvala vsem, ki ste aktivno sodelovali v pogajanjih za izboljšanje finančnega položaja CLLD -  to je moč kolektivnega pristopa, strokovne kompetentnosti in vztrajnosti. Vse troje uspešno izvajamo že vrsto let in to nas je pripeljalo po tisočih majhnih korakih do te točke in upajmo, da bodo navedene številke zapisane tudi v potrjenih strateških dokumentih.

Preberite več...