Novice Društvo

Povabilo k operaciji sodelovanja

  • 04 December 2017 |

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline želi na 3. javni razpis za podukrep 19.3. prijaviti operacijo sodelovanja med LAS-i na temo ˝Knjižnica – srce lokalne skupnosti˝. V okviru predloga želijo:  izvajati različne programe za različne ciljne skupine, vključno z mladimi, invalidi (odrasle invalidna osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju – npr. računalniško opismenjevanje, premična zbirka knjig v prostorih VDC), izvajati medgeneracijsko povezovanje, predvsem v obliki aktivnosti za starejše;  opremiti prostore – nakup opreme in delna ureditev prostora (stoli in mize za oddelek odrasli, mladina, otroci; knjižni kotički – oblazinjeno pohištvo) ter nakup računalniške opreme. Kontakt: zavod.savinja@siol.net. 

Preberite več...

15. obletnica delovanja DRSP – društvo odigralo pomembno vlogo in tako bo delovalo tudi v naprej

  • 01 December 2017 |

Poldrugo desetletje delovanja kot vodilna nevladna organizacija za hitrejši razvoj slovenskega podeželja smo člani društva proslavili 29. 11. 2017 na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete, v istih prostorih, kjer je leta 2002 potekal ustanovni zbor. Predsednik društva, Aleš Zidar, je v nagovoru predstavil izzive današnjega časa in zarisal prihodnjo pot ter se še posebej zahvalil članom organov in komisij za njihovo delo. V slavnostnem govoru je Tomaž Cunder orisal začetke formalnega povezovanja nosilcev razvojnih idej in akterjev razvoja slovenskega podeželja ter izpostavil vlogo prof. dr. Michaela Dowerja, takratnega predstavnika PREPARA in ključnih domačih strokovnjakov: dr. Marije Markeš, dr. Marka Koščaka, Rosane Ščančar, Gorana Šostra s sodelavci. Skozi pregled mejnikov je izpostavil vlogo in pomen društva na državni ravni in v mednarodnem prostoru. Člani smo se z minuto molka spomnili pokojne druge predsednice društva Rosane Ščančar in Gorana Ohmana, ki je s kamero zabeležil pomembne trenutke društva. Slovesnost sta zaokrožila nastop skupine Uršule Ramoveš in Fantov z Jazbecove grape in druženje ob zaključku tega zelo aktivnega leta.
Več kot 40 aktivnih in nekdanjih članov ter vabljenih gostov s ponosom gledamo na prehojeno pot. Skupaj in povezani se bomo spoprijeli s prihodnimi izzivi, ki jih je več kot dovolj. Pozdravni nagovor in slavnostni govor ter fotogalerija so objavljani na spletni strani društva (TUKAJ).

Preberite več...

Na ELARD-ovi skupščini izbrali novo vodstvo

  • 01 December 2017 |

ELARD je na skupščini v Estoniji konec novembra, ki sta se je udeležila tudi predstavnika DRSP, izbral novo vodstvo ter sprejel nekatere pomembne odločitve za prihodnja leta delovanja. ELARD-ova nova predsednica za obdobje 2018-2019 bo Maria João Botelho iz Portugalske. Novi podpredsednici pa dosedanja predsednica Kristiina Tammets iz Estonia in Marion Eckardt iz Švedske. ELARD je sprejel tudi nove članice iz Italije, Bolgarije in Romunije, Nemčija pa je postala polnopravna članica. Več

Preberite več...

Evropska komisija potrdila 3. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020

  • 01 December 2017 |

Evropska komisija je potrdila 3. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020), ki prinaša tudi nekatere spremembe s področja izvajanja ukrepa LEADER/CLLD. V okviru podukrepa 19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sprememba omogoča, da treh ponudb ne bo potrebno predložiti za stroške, kadar to ni mogoče. V okviru podukrepa 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (LAS) se spreminja seznama možnih upravičencev in upravičenih stroškov. Kot upravičenci so poleg LAS prepoznani tudi drugi lokalni akterji (npr.: občine), saj je tako zaradi širšega spektra upravičencev omogočeno izvajanje kompleksnih operacij, ki zahtevajo pristop strokovnjakov z različnih področij. Upravičeni so tudi stroški priprave operacij, ki so povezane s sestanki s potencialnimi partnerji ter razvojnimi stroški operacije. V okviru podukrepa M19.4 - Podpora za tekoče stroške in stroške animacije pa so s spremembo omogočene poenostavitve oblike obračunavanja stroškov zaposlenih v obliki standardne lestvice stroškov na enoto v obliki urne postavke, obračunavanja posrednih stroškov v višini 15% upravičenih neposrednih stroškov osebja ter zagotavljanja 50 % deleža stroškov animacije. Več

Preberite več...

2. izredni zbor članov potrdil tri pravilnike in program dela za 2018

  • 01 December 2017 |

V sredo, 29. 11. 2017, je potekal 2. izredni zbor članov Društva za razvoj slovenskega podeželja. Predsedujoči zboru, dr. Luka Juvančič, podpredsednik društva, je pojasnil, da sta razloga za sklic dva. Društvo letos obeležuje 15 letnico delovanja, za nemoteno delo v prihodnjih mesecih, pa je nujno sprejeti tri pravilnike: Pravilnik o volitvah v organe DRSP, še posebej v luči volitev spomladi 2018, Pravilnik o delovanju komisij, odborov in sekcij DRSP ter Pravilnik o članarini v DRSP, ki je hkrati podlaga za izvajanje programa dela. Predsednik društva Aleš Zidar, je predstavil predlog programa dela za leto 2018. Program v petih delovnih področjih je zastavljen ambiciozno, več kot polovico sredstev pa predstavlja projektno delo in organizacija strokovnih dogodkov. Člani so razpravi predlagali dopolnitve in popravke, na kocu pa soglasno potrdili tako pravilnike, kot program dela. Čistopis gradiv bo v kratkem objavljen na spletni strani društva - TUKAJ.

Preberite več...

2. Javni poziv LAS Krasa in Brkinov za izbor operacij v letu 2017 (sklad ESRR)

  • 01 December 2017 |

Lokalna akcijska skupina (LAS) Krasa in Brkinov je 20. 11. 2017, objavila drugi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana v letu 2017. Javni poziv bo odprt do petka, 22. 12. 2017, v primeru pošiljanja po pošti (priporočena pošiljka) oziroma do 22. 12. 2017 do 12. ure, v primeru osebne oddaje vloge. Več

Preberite več...