Novice Društvo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo prve pogodbe z izvajalci operacij 2. javnega poziva LAS Prlekija

  • 30 Januar 2018 |

Potem, ko je LAS Prlekija oktobra 2017 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejela obvestilo o odobritvi vseh 9 operacij, katerih vloge je vodilni partner LAS (Prleška razvojna agencija) na MGRT sicer oddal aprila 2017, je MGRT ta mesec upravičencem poslal prve pogodbe o sofinanciranju operacije.
Vodilni partner LAS bo za vse izvajalce operacij v kratkem organiziral delavnico.

Preberite več...

Volitve predstavnikov organov DRSP

  • 30 Januar 2018 |

Marca 2018 bodo potekale volitve 13 predstavnikov v organe DRSP: sedemčlanski upravni odbor, ki ga sestavljajo predsednik, dva podpredsednika in štirje redni člani UO, tričlanski nadzorni odbor in tričlansko častno razsodišče. Istočasno se bo odprl postopek za imenovanje novih članov in predsednikov Komisije za podeželje in Komisije za prenos znanja. Upravni odbor DRSP bo volitve razpisal na svoji februarski seji in hkrati imenoval volilno komisijo. Vabljeni k pripravi kandidatur.

Preberite več...

Tednik – o problematiki izvajanja programa CLLD v Sloveniji

  • 30 Januar 2018 |

V ponedeljek, 29. 1. 2018 je bila v oddaji Tednik na RTV SLO 1 objavljen prispevek o problematiki izvajanja programa CLLD v Sloveniji in o birokratskih postopkih AKTRP pri potrjevanju vlog za sofinanciranje operacij iz SLR LAS. V prispevku so bili predstavljeni konkretni primeri s katerimi se srečujejo LAS in komentarji predstavnikov MKGP in AKTRP, ki pa so bili v skladu z dosedanjim izvajanjem programa CLLD. Pri DRSP upamo, da bodo tudi takšni prispevki vplivali na ureditev odnosov med LAS in AKTRP ter pospešili pripravo poenostavitev postopkov potrjevanja vlog in zahtevkov LAS. Celoten prispevek si lahko ogledate na http://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174516830.

Preberite več...

Razpis za gostitelja Festivala LAS v letu 2018

  • 30 Januar 2018 |

Upravni odbor DRSP je sprejel sklep, da letos ponovno, v enem od večjih krajev v Sloveniji, organizira »Festival LAS«. Hkrati pa oktobrska predstavitev »LAS v Ljubljani«, ki jo organizirata DRSP in Mestna občina Ljubljana, ostaja del rednega programa dela društva.
Festival LAS je dvodneven dogodek in bo potekal podobno, kot pred dvema letoma (2016) na Primorskem. Prvi dan bo namenjen strokovnemu posvetu in ogledu lokalnih dobrih praks, drugi dan pa je prodajno naravnana promocijska prireditev – predstavitev ponudbe iz vseh območij LAS. Pri izbiri gostitelja bo UO dal prednost tistim območjem, ki bodo Festival LAS vključila v večjo lokalno prireditev z zadostnim številom obiskovalcev. Vabimo vas, da posredujete svoje prijave z opisom prireditve, tipom obiskovalcev in datumom (poleti oz. jeseni 2018). Rok za oddajo prijav je 20. 2. 2018.

Preberite več...

Predstavitev Sporočila Evropske komisije o prihodnosti Skupne kmetijske politike po 2020

  • 30 Januar 2018 |

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 24. januarja organiziralo javno predstavitev Sporočila Evropske komisije o prihodnosti Skupne kmetijske politike (SKP) po 2020. Po predstavitvi vsebine sporočila je sledila okrogla miza, na kateri so sodelovali predstavniki nevladnih organizacij, predsednik Evropskega partnerstva za podeželje in predstavnik ministrstva za okolje in prostor. V razpravi so udeleženci okrogle mize podali prve ocene predlaganih sprememb in novostih SKP in kaj le-te pomenijo za razvoj slovenskega kmetijstva, za slovenskega kmeta in pričakovanja slovenske javnost oziroma družbe. Več

Preberite več...

Akreditiran program izobraževanja in usposabljanja za izvajanje programa LEADER

  • 30 Januar 2018 |

Cilj projekta TELI2 (Transnational Education in LEADER Implementation) je razvoj in nadaljnje izpopolnjevanje znanja, veščin in kompetenc delujočih v Lokalnih akcijskih skupinah (LAS-ih) oziroma vodilnih partnerjev LAS. Projekt je osredotočen na podporo pobudam neo-endogenega razvoja podeželja, ki temeljijo na načelih programa LEADER in se izvajajo na območju LAS-ov, vključenih v TELI2 projekt.

V okviru projekta so izvedli raziskavo izvajanja programa LEADER v partnerskih državah in na podlagi ugotovitev pripravili program izobraževanja in usposabljanja. Le-ta bo z uporabo modela kombiniranega učenja omogočil razvoj in izpopolnjevanje znanja, veščin in kompetenc, potrebnih za izvajanje programa LEADER. Program je certificiral Limerick Institute of Technology iz Irske, udeleženci pa bodo pridobili »Certifikat iz menedžmenta programa LEADER«.

Preberite več...