Novice Društvo

Natečaj za izbor pametnih vasi v okviru projekta “Smart Rural”

  • 03 april 2020 |

Vabimo vas, da sodelujete v natečaju za izbor pametnih vasi v okviru projekta “Smart Rural”, ki ga v sodelovanju z nacionalnimi partnerji izvaja evropska mreža pametnih vasi. 12 izbranih vasi bo dobilo priložnost za izdelavo lokalnih strategij ob pomoči vrhunskih evropskih strokovnjakov; omejenemu številu predstavnikov izbranih vasi bomo omogočili ogled najboljših primerov dobrih praks v Evropi;

Preberite več...

Zbor članov DRSP – tudi 2020 bo zelo aktivno

  • 01 april 2020 |

Letošnji zbor članov je, situaciji primerno, potekal dopisno. Člani so obravnavali in potrdili poročila o delu za preteklo leto.  Sprejeli so tudi dveletni program dela društva, ki zajema pet sklopov: delovanje društva, informiranje in promocija, nacionalna info točka za CLLD, sodelovanje, usposabljanje in mreženje na nacionalni ravni ter mednarodno sodelovanje. Člani so za nadomestnega člana UO DRSP izvolili Primoža Krofliča.

Preberite več...

ROAD – Podeželski parlamenti prispevajo k participativni demokraciji

  • 01 april 2020 |

Projekt ROAD je dolgoročna kampanja za izražanje glasu podeželskih prebivalcev v Evropi v partnerstvu s civilno družbo in vladami, s ciljem spodbujati samopomoč in ukrepe za podeželje. V obdobju 1. 8. 2018 - 31. 1. 2020 je z 63 dogodki, 10 vebinarji in 5 raziskavami povezal 3.903 prebivalcev. Več kot 1.800 udeležencev je sodelovalo v okviru nacionalnih podeželskih parlamentov in dneva podeželskih žena. Koordinirala ga je SYTY - Zveza finskih podeželskih gibanj (The Finnish Village Movement Association) v sodelovanju z Evropsko LEADER mrežo za razvoj podeželja (ELARD), Združenjem evropskih podeželskih skupnosti (ERCA) in  PREPARE – partnerstvom za podeželsko Evropo ob finančni podpori Programa Evropske unije »Evropa za državljane« (Europe for Citizens programme).

Preberite več...

Večdeležniško stičišče SVARUN

  • 01 april 2020 |

SVARUN je več deležniško stičišče - most med raziskavami in oblikovanjem kmetijske politike po letu 2020 v Sloveniji. Je platforma za dialog med raziskovalci, svetovalci, predstavniki vladne sfere in nevladni deležniki, med njimi tudi Društvo za razvoj slovenskega podeželja. Glavni cilj je zbrati relevantne raziskave in mnenja na podlagi katerih bomo formulirali priporočila za prihodnjo politiko podeželskih območij. Enako kot v Sloveniji so stičišča v 20 evropskih državah (projekt SHERPA), ki usklajeno pripravljajo tudi pobude za oblikovanje politik na EU ravni. Stičišče v Sloveniji koordinira Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.

Tekom projekta bodo deležniki na ravni Slovenije in EU razpravljali o različnih ključnih vsebinah. Prva izmed njih je ohranjanje in izboljšanje stanja biotske pestrosti s pomočjo krajinskih značilnosti.

Preberite več...