Novice Društvo

Stopimo skupaj in donirajmo za Kras

  • 02 avgust 2022 |

Župani občin Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Komen so s Fundacijo Vrabček upanja podpisali Dogovor o zbiranju donacij za sanacijo posledic prizadetega Krasa. Donacije lahko nakažete na transakcijski račun, ki ga je fundacija odprla posebej za pomoč Krasu: SI56 3400 0102 1587 583, namen KRAS ali pa na 1919 pošljete SMS z besedico KRAS5 ali KRAS10 in s tem donirate 5 ali 10 eur.

Preberite več...

Evropsko računsko sodišče podalo dvom o koristih programa LEADER

  • 13 julij 2022 |

Evropsko računsko sodišče objavilo Posebno poročilo 10/2022: S pobudo Leader in lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, se spodbuja angažiranost na lokalni ravni, vendar o dodatnih koristih še ni zadostnih dokazov. V njem navaja, da je LEADER, ki se izvaja od leta 1991, pripomogel k angažiranosti na lokalni ravni. Hkrati poudari, da je njegov pristop drag, postopki odobritve pa počasni. Več kot desetletje po izvedbi prve revizije revizorji ugotavljajo, da ni veliko dokazov o tem, da bi koristi pristopa Leader odtehtale njegove stroške in tveganja. Sodišče Komisiji priporoča, naj celovito ovrednoti stroške in koristi pobude Leader in oceni pristop lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Več v poročilu: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_10/SR_Leader_SL.pdf

Preberite več...

Strokovni posvet LAS v Bohinju

  • 12 julij 2022 |

DRSP je 1. in 2. julija 2022 na Gorenjskem organiziral Posvet LAS in društveno srečanje, katerega osrednja tema je bilo povečanje kakovosti življenja na podeželju z razvojem rekreativnih možnosti. Udeležilo se ga je nekaj manj kot petdeset strokovnjakov na področju razvoja podeželja iz cele Slovenije. Posvet pod okriljem društva je gostil LAS Gorenjska košarica.

Preberite več...

Pridružite se EIP AGRI tematski delovni skupini za socialno kmetijstvo in inovacije

  • 30 junij 2022 |

Prvo srečanje tematske delovne skupine, ki bo poskušala odgovoriti na vprašanje kako lahko socialno kmetijstvo prispeva k inovacijam medtem, ko krepi multifunkcijske vloge kmetijstva in povezuje ljudi iz urbanih in podeželskih območij, bo potekalo 25. in 26. januarja 2023. Več o tematski delovni skupini preberite TUKAJ. Prijave so možne do 19. 9. 2022 ob 23:59 preko povezave TUKAJ

Preberite več...

Nagradni natečaj za najboljšo žensko inovatorko v EU

  • 28 junij 2022 |

Evropski natečaj, ki poteka do 18. avgusta 2022, je namenjen ženskam, ki so ustvarile največji vpliv na področju inovacij, s kreiranjem novih in naprednih izdelkov in storitev v korist ljudi in planeta nasploh. V okviru natečaja se podeljujeta dve kategoriji nagrad: Inovatorke in Inovatorke v vzponu. V prvi kategoriji bodo tri najvišje uvrščene prijave prejele tri nagrade po 100.000 evrov. V drugi kategoriji pa bodo podeljene tri nagrade v višini 50.000 EUR za tri najvišje uvrščene prijave perspektivnih inovatork v vzponu, mlajših od 35 let. Več informacij je na voljo TUKAJ.

Preberite več...

Digitalizacija javnih pozivov LAS

  • 28 junij 2022 |

V organizaciji DRSP je v sredo, 22.6.2022 potekal sestanek slovenskih Lokalnih akcijskih skupin na temo digitalizacije javnih pozivov in priprav na naslednje programsko obdobje. Udeleženci sestanka so se seznanili s postopki, ki se načrtujejo na področju morebitne priprave skupne internetne aplikacije, ki bo olajšala izvedbo javnih pozivov, ki jih izvajajo Lokalne akcijske skupine. Aplikacijo bi v primeru soglasja s strani večine LAS, v sodelovanju z organi upravljanja posameznih EU skladov, lahko pripravili do konca leta 2023.

Preberite več...