Novice Društvo

Dve slovenski kmetiji v ožjem izboru Evropske komisije »Rural Inspirational Awards« na temo biogospodarstva in podnebnih sprememb

  • 18 junij 2020 |

Evropska komisija je objavila ožji seznam projektov, sofinanciranih iz programov razvoja podeželja 2014–2020 držav članic, za katere lahko glasujete tudi vi. Iz Slovenije sta v ožjem izboru Hiša vin Kokol s predelavo grozdnih pešk in Biodinamična kmetija Černelič z ohranitvenim načinom obdelave tal brez oranja. Spletno glasovanje je možno do četrtka, 25.6.2020 do 16:00 na tej povezavi.

Več o projektu si lahko preberete TUKAJ.  

Preberite več...

5. javni poziv LAS med Snežnikom in Nanosom

  • 18 junij 2020 |

LAS med Snežnikom in Nanosom je v petek, 5.6.2020, objavil 5. javni poziv za sofinanciranje operacij SLR LAS iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Osnova za potrditev zadnjega javnega poziva za sofinanciranje operacij v tem programskem obdobju EU je bila potrjena sprememba Strategije lokalnega razvoja, ki so jo na LAS prejeli konec maja. S to potrditvijo se je zaključil skoraj leto dni trajajoč postopek spremembe Strategije, s katero LAS razpisuje za dobrih 504.000,00 € sredstev za sofinanciranje operacij na tematskih področjih Razvoj osnovnih storitev in Varstvo okolja in ohranjanje narave.

Več informacij o javnem pozivu najdete TUKAJ.

Preberite več...

Strokovno srečanje: Odpadki v naših občinah, 23.6.2020

  • 17 junij 2020 |

V torek 23.6.2020, med 10.00 in 14.30, bo potekal spletni dogodek, ki bo prek treh vsebinskih sklopov pokazal, da je zero waste koncept realna rešitev za izzive ravnanja z viri in odpadki. S predstavniki članov slovenske zero waste mreže se bodo posvetili najboljšim praksam na področju upravljanja z odpadki, konkretnim vsebinam na lokalnem nivoju ter ozaveščanju in komuniciranju.

Več informacij in prijave so na voljo TUKAJ.

Preberite več...

Globalna delavnica: Novo obdobje za hrano in podnebje – uveljavitev ukrepov za prilagajanje, 25.6.2020

  • 17 junij 2020 |

V četrtek, 25. 6. 2020, bo po celem svetu potekala spletna delavnica katere namen je spodbuditi kolektivno ukrepanje v zvezi z 11 prednostnimi nalogami iz poročila Transforming Food Systems Under a Changing Climate initiative z prehransko krizo povezano s COVID-19. Delavnica se bo začela v Avstraliji in končala v Kolumbiji.

Več informacij in program je na voljo TUKAJ.

Preberite več...

Webinar z naslovom "Vključevanje in širitev vključevanja različnih deležnikov"

  • 17 junij 2020 |

ENRD je 4. 6. 2020 organiziral webinar na temo vključevanja različnih deležnikov na katerem je slovenska LEADER pisarna je predstavila aktivnosti s katerimi smo zagotovili učinkovito izvajanje programa LEADER v času COVID 19 krize. Predstavila je ukrepe in izkušnje na MKGP, v Koordinacijskem odboru CLLD in na plačilni agenciji, aktivnosti Mreže za podeželje ter ključno vlogo lokalnih akcijskih skupin (LAS) pri delovanju kratkih prehranskih oskrbnih verig, lokalnih trgov ter e-izobraževanja. Izpostavili so tudi vlogo projekta Naša super hrana. Zaključne ugotovitve seminarja so bile ugotovitve o pomembnosti komuniciranja z deležniki na podeželju, zmožnosti hitrih prilagoditev, poenostavitev in digitalne podpore.
Predstavitev je dostopna TUKAJ.

Preberite več...

EU Rural Review: Pregled dosežkov LEADER projektov

  • 17 junij 2020 |

LEADER je program je eden najbolj uspešnih in prepoznavnih iniciativ, ki se izvaja na celotnem ozemlju EU. V reviji so predstavljena načela pristopa LEADER, njegovo delovanje v praksi in trajnostni rezultati ter še posebej kako se podeželska območja s tem pristopom prilagajajo novim izzivom.

Preberite publikacijo TUKAJ.

Preberite več...