30 let pristopa LEADER

  • 02 april 2021 |
  • velikost pisave

Komisija Evropske skupnosti je iniciativo LEADER, kot model razvoja podeželja, uradno določila 15. marca 1991. V treh desetletjih je iz iniciative prerastel v pristop CLLD s katerim lokalne skupnosti samostojno odločajo o razvoju svojega kraja. Izvaja ga 2.800 lokalnih akcijskih skupin (LAS) na 61 % Evropskega ozemlja. V Sloveniji vključuje sredstva evropskega kmetijskega (EKSRP), ribiškega (ESPR) in regionalnega (ESRR) sklada. Upamo, da se mu v prihodnje pridruži tudi socialni sklad (ESS).

Čestitke vsem, ki sooblikujete podeželje v urejeno, inovativno in navdihujoče območje za življenje in delo!

Primeri dobrih praks v Sloveniji: http://www.ribiski-sklad.si/Lokalni_razvoj_ki_ga_vodi_skupnost?fbclid=IwAR17ZUMF41P8h4XckzJITV5Ft0oB044yOBJTJbeGdv7Gw6vmhhfCs2Hjycc

LEADER v Evropi: https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en

Odločitev o ustanovitvi pobude LEADER: https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-LEADER-1?fbclid=IwAR0AdTlahFK8OIa7pqoC94_DNKO2_M8lB9FxKwdNa7NQEz4Sv0TPudUUVlQ

nazaj na vrh