Poročilo iz okrogle mize »Mednarodno sodelovanje LAS« v okviru Festivala slovenskih LAS v Marezigah

  • 30 september 2016 |
  • velikost pisave

Moderator okrogle mize Goran Šoster je s provokacijskimi vprašanji zanimivim sogovornikom izzval ustvarjalno razpravo, ki je presegla problematiko mednarodnega povezovanja Lokalnih akcijskih skupin.

Predsednica Evropskega združenja Lokalnih akcijskih skupin ELARD je na vprašanje, ali lahko nevladne organizacije vplivajo na politiko v Bruslju odgovorila pritrdilno. ELARD je poleg mreže PREPARE zelo upoštevana evropska mreža in je povabljena na večino dogodkov, ki jih organizira Evropska komisija. Glas lokalnih akcijskih skupin, ki ga zastopa ELARD je velikokrat naletel na odobravanje in upoštevanje, seveda ob dejstvu, da je ELARD le eden od številnih socialnih partnerjev na evropski ravni. Urszula Budzich Tabor je na Festivalu LAS zastopala organizacijo FARNET strokovno podporno enoto Evropskemu ribiškemu skladu, ki se nanaša na program CLLD. Omenila je učinkovita orodja, ki jih ponuja FARNET skozi svojo mrežo, razpredeno po vseh državah, ki so upravičene do podpore iz ribiškega sklada in tudi orodja za mednarodno povezovanje preko kontaktne točke Evropske mreže za razvoj podeželja v Bruslju (ENRD). Zlasti slednja je precej pripomogla k poenostavitvam sistema mednarodnega sodelovanja. To je zapleteno zlasti zaradi neusklajenosti nacionalnih zakonodaj in uredb, ki vsaka na svoj način določajo postopke pri izvajanju projektov sodelovanja. Aleš Zidar je potrdil koristnost projektov sodelovanja, saj je svojo LAS izvedel največ tovrstnih projektov v Sloveniji. Predstavnici obeh hrvaških mrež za razvoj podeželja Svjetlana Jedriško Kasunič in Bojana Markotič sta se strinjali, da bodo tudi hrvaške LAS dale najprej poudarek projektom znotraj svojih območij in se bodo z nekaterimi svetlimi izjemami šele v drugi fazi odločale za projekte sodelovanja. V nasprotju s tem je predstavnik italijanske gospodarske zbornice predstavil smele načrte povezovanja sosednjih LAS med Trstom in slovensko Obalo. Ti projekti so zasnovani v glavnem na paradigmi izgradnje pametne in razvojno progresivne čezmejne regije, s poudarkom na podjetništvu. Član Evropskega ekonomsko socialnega sveta Roman Haken je omenil prizadevanja te nevladne institucije s sedežem v Bruslju k poenostavitvam programa CLLD, pri čemer je tudi njihov vpliv ns Evropsko komisijo omejen na predstavitve mnenj in stališč. Vendarle je njihovo delo smiselno, saj je obrodilo že nekaj sadov. Predstavnik MKGP Igor Ahačevčič je odgovoril pozitivno na vprašanje moderatorja o približevanju iniciativ »od spodaj navzgor« in »od zgoraj navzdol«. Z dobro voljo je možno preseči veliko administrativnih ovir, sta menila oba in zaključila okroglo mizo v optimističnem vzdušju.

nazaj na vrh