Komentar Upravnega odbora DRSP na odgovor na poslano pismo ministru Židanu

  • 10 julij 2017 |
  • velikost pisave

Ker se slovenski LAS in DRSP kot mreža slovenskih LAS soočajo z precejšnjimi problemi pri svojem delovanju, je v juniju predsednik DRSP Aleš Zidar na ministra Dejana Židana in državno sekretarko Tanjo Strniša naslovil pismo, v katerem je opisal najpomembnejšo problematiko delovanja LAS in prosil za možnost sestanka, na katerem bi se pojasnila stališča in predlogi LAS do odprtih in rešljivih problemov. DRSP je sicer imel že niz sestankov z predstavniki ministrstva in AKTRP, tudi z direktorico direktorata za kmetijstvo Tadejo Kvas Majer, ki pa so bili po oceni DRSP delno uspešni. Problem je namreč predvsem v tem, da predstavniki ministrstva ne sprejemajo argumentov in utemeljitev upravičenosti delovanja predstavnikov LAS v mreži DRSP in na ta način omejujejo njeno delovanje. Naše argumente smo želeli predstaviti najvišjim predstavnikom ministrstva, kar pa nam osebno ni uspelo. Žal je bil tudi prejeti odgovor državne sekretarke napisan v pisarni Leader, kar pomeni le ponavljanje znanih stališč ministrstva do našega dela.

 

Zato je Upravni odbor DRSP po obravnavi odgovora sprejel nekaj dodatnih aktivnosti, s katerimi bo poskušal dodatno opozoriti na stališča ministrstva glede počasnega delovanja AKTRP, do izvajanja projektov sodelovanja in upravičenih stroškov LAS. K temu nas zavezuje tudi apel nekaterih LAS, ki se nas prosili za skupne aktivnosti pri posredovanju in reševanju te problematike, ki je iz dneva v dan bolj pereča, gre pa tudi za eno izmed naših osnovnih nalog kot mreže LAS.

Ena izmed takih aktivnosti bo tudi predstavitev problematike na seji Odbora na spremljanja PRP, saj je naše mnenje, da ta že močno vpliva na izvajanje programa razvoja podeželja v Sloveniji. Zato bo na Odbor posredovan predlog za uvrstitev posebne točke na dnevni red naslednje seje, vsi skupaj pa upamo, da bo predlog uspešno sprejet. Tudi od tega je odvisno nadaljnje delo naših predstavnikov v organih upravljanja PRP, o čemer pa vas bomo obveščali v naslednjih novicah.

nazaj na vrh