4. slovenski podeželski parlament (SPP 2017) - POROČILO

  • velikost pisave

Na Centru biotehnike in turizma Grm Novo mesto se je 22. 9. zaključil 4. slovenski podeželski parlament. Udeležilo se ga je preko 200 domačih in tujih predstavnikov podeželja, nevladnih organizacij, strokovnih institucij in politične javnosti. Podeželski parlament je v ospredje razprave izpostavil izzive slovenskega podeželja, iskanje sožitja med podeželjem in kmetijstvom tudi v luči prihajajočih sprememb skupne evropske kmetijske politike po letu 2020. Udeležence je v uvodnem delu nagovoril minister mag. Dejan Židan, ki je izpostavil enake pravice na podeželju in infrastrukturno podporo, kot jo imajo mesta oziroma drugi deli države. Goran Šoster, predsednik programskega odbora SPP in podpredsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja, pa je poudaril, da si želimo v prihodnje še močnejšo podporo podeželju preko lokalnih akcijskih skupin, vendar se morajo nujno poenostaviti zapletena pravila, ki preprečujejo najšibkejšim skupinam, da bi z evropskimi sredstvi razvijali svoja lokalna okolja. Več

Uvodni del dogodka je potekal 21. 9. v Šentrupertu. Udeležilo se ga je skoraj 90 akterjev lokalnega razvoja iz enajstih evropskih držav. Skrbnikom podeželskih območij iz Slovenije so se pridružili predstavniki Evropske LEADER mreže za razvoj podeželja (ELARD), predstavniki poljske in hrvaške mreže za podeželje in predstavniki mreže za podeželje iz BiH, LAS iz Danske, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predstavnik Evropske komisije iz Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja (DG AGRI). Območje se je upravičeno pohvalilo z dvema primeroma trajnostnega razvoja – Deželo kozolcev in Dobrotami Dolenjske, udeleženci pa so se v nadaljevanju posvetili vprašanjem kako naprej na konferenci »Spodbujanje lokalnih in regionalnih ekonomij«. Več

4 SPP zasedanje 4 spp zasedanje spp3

4 spp konferenca 16 4 spp konferenca 27


GRADIVO: Zbornik prispevkov za 4. SPP


PREDSTAVITVE:

Konferenca: Lokalne ekonomije, 21. 9. 2017:

Zasedanje parlamenta: Sobivanje podeželja in kmetijstva, 22. 9. 2017:


FILM:

krajša verzija (30 min)

daljša verzija (60 min)


FOTOGALERIJA


seznam prisotnosti 21. 9. 2017

seznam prisotnosti 22. 9. 2017


 

OBJAVE V MEDIJIH:


VABILO

PROGRAM

PRIJAVNICA


Partnerji dogodka:
Mreža za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, z.o.o., GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Zveza slovenske podeželske mladine, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, LAS Dolenjska in Bela krajina in PREPARE – partnerstvo za podeželsko Evropo.

nazaj na vrh