Sestanek ARSKTRP glede problematike izvajanja projektov CLLD

  • 25 september 2017 |
  • velikost pisave

Agencija RS za kmetijske trge in razvoja podeželja (ARSKTRP) je dne 12. 9. 2017 organizirala sestanek glede problematike izvajanja projektov v okviru CLLD, financiranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Sestanka, ki je potekal v dvorani Smelt, Dunajska 160, Ljubljana, so se udeležili predstavniki lokalnih akcijskih skupin in občin. 

Na sestanku je najprej direktor ARSKTRP g. Benedik Jeranko izpostavil glavne zaznane pomanjkljivosti vloženih projektov, sodelavci Sektorja za razvoj podeželja so nato predstavili konkretne primere napak in njihove posledice.

 

Ključne pomanjkljivosti in napake so se dogajale pri predložitvi treh ponudb za uveljavitev stroškov ter pri prilaganju zakonsko predpisanih dovoljenj, soglasij in druge dokumentacije. Tri priložene ponudbe morajo biti datirane pred oddajo na javni poziv LAS, morajo biti primerljive (po vsebini) ter izdane s strani ustreznih izdajateljev. To pomeni, da ponudbe datirane po roku za oddajo na javni poziv ne bodo upravičene. Agencija obenem tudi preverja, ali imajo izdajatelji ponudb registrirane takšne dejavnosti, da lahko izdajo dotično ponudbo. Operacije brez ustreznih soglasij in dovoljenj, ne bodo upravičene do financiranja.

Sicer so na Agencijo do začetka septembra prispele 203 vloge, Agencija pa jih je do tega sestanka odobrila nekaj čez 20. Glede na dosedanje izkušnje rabi Agencija za pregled in odobritev posamezne vloge med 4 in 6 mesecev.

Da bi se pregledi in odobritve vlog pospešili, je ključna sprememba Uredbe CLLD, ki je sedaj v javni obravnavi. Predlagane spremembe bodo omilile predpise glede treh ponudb in tako olajšale prijavo ter posledično tudi pregled in potrditev vlog.

nazaj na vrh