Volitve predstavnikov organov DRSP

  • 30 Januar 2018 |
  • velikost pisave

Marca 2018 bodo potekale volitve 13 predstavnikov v organe DRSP: sedemčlanski upravni odbor, ki ga sestavljajo predsednik, dva podpredsednika in štirje redni člani UO, tričlanski nadzorni odbor in tričlansko častno razsodišče. Istočasno se bo odprl postopek za imenovanje novih članov in predsednikov Komisije za podeželje in Komisije za prenos znanja. Upravni odbor DRSP bo volitve razpisal na svoji februarski seji in hkrati imenoval volilno komisijo. Vabljeni k pripravi kandidatur.

nazaj na vrh