Na območju Kamnika je potekal Festival slovenskih LAS z osrednjo temo vrednotenje Strategij lokalnega razvoja LAS

  • 20 september 2018 |
  • velikost pisave

Kot že pretekla leta, je festival Slovenskih LAS organiziralo Društvo za razvoj slovenskega podeželja v sodelovanju z Mrežo za podeželje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP). Letos pa gredo zasluge za uspešno izveden festival LAS tudi gostitelju lokalni akcijski skupini (v nadaljevanju: LAS) Srce Slovenije.
Dogodka, ki je potekal 7. in 8. septembra na območju Kamnika, se je v dveh dneh udeležilo preko 120 udeležencev iz sedmih evropskih držav. Poleg predstavnikov slovenskih LAS, številčni zasedbi slovaških LAS ter še nekaterih drugih tujih LAS, so se petkovega strokovnega posveta udeležili tudi predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Petkov dopoldanski posvet je potekal v prostorih Doma kulture Kamnik in je bil namenjen tematiki Vrednotenje strategij lokalnega razvoja LAS, na katerem sta imela predstavitev ugledna tuja strokovnjaka s področja vrednotenja, Jela Tvrdonova in Robert Lukesch. Program se je nadaljeval s panelno razpravo slovenskih in tujih strokovnjakov s področja vrednotenja. V delovnih skupinah je razprava potekala tudi v popoldanskem času, vzporedno pa je potekal tudi diskusijski krožek (Ne)razpoložljivost kmetijskih zemljišč v Sloveniji (projekt NEWBIE). K delovnem vzdušju so pripomogli tudi ravnokar prenovljeni prostori Samostana Mekinje. Po zaključku uradnega dela posveta se je dan nadaljeval z ogledi dobrih praks na območju LAS Srce Slovenije. Skozi ves dan je udeležence spremljalo prijetno septembrsko vreme, za prijetno počutje pa so še dodatno poskrbeli »Okusi Kamnika«.

Sobotni del festivala LAS se je odvijal v okviru največjega etnološkega festivala v Sloveniji, Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. V okviru dogodka je bilo v središču Kamnika postavljenih 13 stojnic namenjenih predstavitvam lokalnih akcijskih skupin, ki so predstavljali svoje delo prav tako pa na stojnicah lokalni ponudniki z območij posameznih LAS ponujali svoje izdelke. Z namenom promocije ukrepa LEADER ter ostalih ukrepov Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 pa so imeli svojo stojnico tudi predstavniki Mreže za podeželje. Na povabilo MKGP pa so se sobotnega dogodka udeležili tudi predstavniki petih makedonskih lokalnih akcijskih skupin, ki so tako spoznali nekatere slovenske LAS in izmenjali kontakte za morebitna nadaljnja dogovarjanja o sodelovanju. Vzporedno so se odvijali ogledi dobrih praks, s katerim smo udeležencem predstavili utrip srednjeveških mest, lepote narave, kulturne in industrijske dediščine vobmočju LAS Srce Slovenije.

Vse podrobnosti o festivalu LAS, skupaj z listami prisotnosti in PPT predstavitvami, so na voljo na TUKAJ.

nazaj na vrh