Strokovna ekskurzija DRSP: Upravljanje varovanih območij in pametne vasi v Estoniji in Latviji

  • 29 maj 2020 |
  • velikost pisave

Tema letošnje strokovne ekskurzije DRSP v Estonijo in Latvijo je upravljanje varovanih območij in pametne vasi in bo potekala 9. – 13. 9. 2020. Ekskurzijo bomo začeli v Talinu in po Tartu pot nadaljevali v Latvijo. V štirih dneh si bomo ogledali različne primere dobrih praks izvajanja projektov sofinanciranih s sredstvi LEADER / CLLD in se srečali s predstavniki LAS obeh držav. V okviru srečanja bo potekala tudi konferenca s pripravo projektov sodelovanja. Podrobnejše informacije so objavljene v programu.

Pomembne informacije:

  • za prijavo je potrebno izpolniti prijavnico in plačati prijavnino do 30. 6. 2020, ki znaša 100 €
  • imena udeležencev je potrebno sporočiti do 30.7., zamenjava udeležencev pa je možna do 15. 8. 2020
  • plačilo preostalega dela kotizacije do 15. 8. 2020
  • v primeru odpovedi udeležbe se prijavnina ne vrača

Program – osnutek 28. 5. 2020

Prijavnica (v pripravi)

nazaj na vrh