Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Pregled novic

Mednarodni posvet LAS in konferenca: Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo, 30. 9. – 2. 10. 2021

Mednarodnega posveta LAS: Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo, ki bo potekal v Krškem, 30. 9. - 2. 10. 2021, se bo udeležilo več kot 100 udeležencev, kar tretjina iz tujine; skupna stališča štirih tematskih delavnic pa bodo sooblikovali predstavniki 50 lokalnih akcijskih skupin in inštitucij iz šestih držav. Glavne zaključke bomo predstavili, 1. 10. 2021, na mednarodni konferenci z istim imenom, ki jo organizira pisarna evropskega poslanca Franca Bogoviča s partnerji. Konferenca je eden od uradnih dogodkov na visoki ravni v okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Na konferenci se bodo slovenski LAS predstavili tudi z razstavo svojih projektov, zadnji dan posveta pa si bodo udeleženci ogledali dobre prakse na področju pametnih vasi iz Finske, Hrvaške in območja LAS Posavje, Slovenija.

Preberite več...

Ukrep 19 – pripravljalna podpora in izvajanje v prihodnjem programskem obdobju

Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 je na svoji 19. seji potrdil 10. spremembo PRP, ki vsebuje prerazporeditev dodatnih sredstev Evropske kmetijske politike iz prehodnega obdobja. S sprejetimi spremembami in dodatnimi finančnimi sredstvi je omogočeno izvajanje ukrepov PRP tudi v prehodnem obdobje 2021-2022 z možnostjo koriščenja te sredstev do leta 2025.

Preberite več...

Redni zbor članov DRSP

16. redni zbor članov DRSP je potekal v torek, 23. 3. 2021, glede na razmere žal preko platforme Zoom. Med 60 udeleženci so bili tudi predstavniki MKGP. Člani so potrdili poročila o delu za leto 2020 in program dela za prihodnji dve leti. V okviru razprave o aktualni problematiki CLLD je Marjeta Jerič, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za podeželje, predstavila izhodišča glede LEADER v tranzicijskem obdobju (glede na predlog 10. spremembe PRP, ki je še v usklajevanju z Evropsko komisijo), nakar je sledila razprava v kateri sta sodelovala tudi Alina Cunk Perklič, MKGP in Matej Štepec, Mreža za podeželje, MKGP.

Preberite več...

Medresorska delovna skupina CLLD upoštevala večino predlogov DRSP

V petek, 29. 1. 2021, je preko spleta potekalo prvo letošnje srečanje Medresorske delovne skupine CLLD 2021-2027 (v nadaljevanju: MDS CLLD 2021-2027) s predstavniki vseh slovenskih lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS). Namen srečanja je bila priprava ustreznih podlag za zagotovitev čimprejšnjega začetka in učinkovitega izvajanja CLLD v novem programskem obdobju.

Preberite več...

Objavljena prehodna oz. tranzicijska uredba EU, ki podaljšuje izvajanje skupne kmetijske politike v letih 2021 in 2022

Evropska komisija je 28. 12. 2020 objavila Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta  z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022.

Preberite več...

Praznično voščilo

Spoštovani,

že v začetku leta 2020 smo predvidevali, da bo posebno, saj je glede na zaporedje številk in njegovo prestopnost obetalo vse kaj drugega kot »še eno normalno leto«. Tudi če odmislimo ta virus Covid-19, se je zgodilo veliko več, kot bi si želeli sami. Je pa res, da smo morali pričeti živeti tudi s tem virusom. Situacija nam je postavljala resne preizkušnje, spremenila naše navade, postavila druge prioritete, navadili smo se živeti drugače. Navadili smo se na »ZOOM«.

Kljub vsemu smo v društvu in mreži slovenskih LAS naredili veliko – čas priprav na novo programsko obdobje je pač zahteval našo veliko angažiranost, če si želimo v naslednjem letu in še kakšnemu pozneje olajšati delo in izvajanje naših osnovnih dejavnosti. Nismo sicer potovali v Estonijo, kar ostaja za naslednje leto, pa tudi z velikim zanimanjem pričakovani Festival slovenskih LAS v Goriških brdih bo našel svoj termin kasneje. Zato v 2021 gledamo optimistično in z velikim pričakovanjem. Naj bodo letošnji prazniki polni pričakovanja in veselja. Že zaradi razmer jih bomo veliko preživeli v družinskem krogu, kar je navsezadnje lepo in edino pravilno. Uživajte v naslednjih dneh, pozabite na vse tegobe tega sveta in nazdravite boljšim časom.

Ob zaključku letošnjega zanimivega in nemirnega leta vam želim tisto, kar je žal postalo njegova stalnica – ostanite zdravi.

S spoštovanjem,

Aleš ZIDAR

Predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja

Preberite več...