Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Pregled novic

Zbor članov DRSP 2020 in razpis nadomestnih volitev v upravni odbor

16. redni zbor članov bo potekal v četrtek, 19. 3. 2020 ob 10.00 uri, Rokodelskem centru Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica, ki ga gosti LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Hkrati z razpisom zbora članov je UO DRSP na 10. dopisni seji, z dne 14. 2. 2020, sprejel sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana upravnega odbora Društva za razvoj Slovenskega podeželja za mandatno obdobje do 2022. Podrobneje so pogoji opredeljeni v razpisu spodaj.

Rok oddaje kandidatur je 5. 03. 2020 do 15. ure. Kandidature (obrazec: predlogi za člane organov) s soglasji kandidatov (obrazec: izjava kandidata o strinjanju) pošljite na poštni naslov: Društvo za razvoj slovenskega podeželja Slavina 31, 6258 Prestranek, Slovenija ALI skenirano na e-poštni naslov: info@drustvo-podezelje.si.

Dokumenti za volitve:

Gradivo za zbor članov 2020:

Predstavitve: 

Lista prisotnosti:

Foto galerija

Preberite več...

Občina Brda je nacionalni predstavnik na 16. Natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja za leto 2020

Slovenija je danes, 13. 2. 2020, Občino Brda - zmagovalko nacionalnega izbora za Najuspešnejše podeželsko območje, ki je potekalo 2019, nominirala za nacionalnega predstavnika na 16. natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja za leto 2020. Namen natečaja pod geslom »Lokalni odgovori na globalne izzive« je predstaviti tista podeželska okolja Evropske skupnosti, ki s svojim delom posebej izstopajo in jih lahko postavimo kot zgled drugim.

Preberite več...

Srečanja predstavnikov podeželja z vrhom EU

Med 22. in 24. januarjem je delegacija predstavnikov Evropskega podeželskega parlamenta (ERP), v kateri je bil tudi slovenski predstavnik Goran Šoster, obiskala vodilne evropske institucije v Bruslju.

Prvi dan se je delegacija v razširjeni sestavi srečala z evropskim komisarjem za kmetijstvo (Janusz Wojciechowski), predsednikom odbora za kmetijstvo evropskega parlamenta (Norbert Lins), sopredsednikoma evro-poslanske interesne skupine za podeželje in pametne vasi - RUMRA (Franc Bogovič in Eric Andrieu) in bivšim komisarjem za kmetijstvo, sedaj evroposlancem in vodjem liberalcev - RENEW (Dacian Ciolos). Stališča ERP je predstavil Goran Šoster

Preberite več...

Pobuda za povečanje sredstev za izvajanje CLLD v programskem obdobju 2021 – 2027 na 8 %

Društvo za razvoj Slovenskega podeželja poziva lokalne akcijske skupine, občine, združenja občin in druge institucije, da aktivno podprejo 4 predloge za izvajanje CLLD v prihodnjem programskem obdobju: povečanje sredstev iz EKSRP ter ESRR in ESS na 8 %, ohranitev ESPR v okviru CLLD ter poenostavitev izvajanja programa. Pozivamo vas, da prispevate k njeni uveljavitvi na vseh odgovornih inštitucijah.

Preberite več...

Strokovna ekskurzija na območje Avstrijske Koroške s predstavitvijo dobrih praks in življenja zamejskih Slovencev

Letošnja strokovna ekskurzija Društva za razvoj Slovenskega podeželja je potekala 28. in 29. 11. 2019 v deželi zamejskih Slovencev na Avstrijskem Koroškem. 45 udeležencev iz cele Slovenije so sprejeli župani, upravljalci parkov, muzejev,.. pa vse do dogovornih za izvajanje pristopa LEADER pri deželni vladi. Ekskurzija pa je bila zelo zanimiva iz več vidikov: natančne analize stanja v območju in ciljnega reševanja, vsebinsko odličnih projektov pa do kombiniranja različnih virov sredstev. Vsekakor gre velika zahvala dr. Štefanu Merkaču – okoljevarstveniku, kulturniku in zavednemu Slovencu, ki je s srcem in dušo to ekskurzijo pripravil in vodil.

Preberite več...

6. seja Skupščine podeželskih mrež

Na Skupščini podeželskih mrež, ki je potekala 16. decembra 2019 v Bruslju, je PREPARE aisbl zastopal Goran Šoster. Dnevni red srečanja je vključeval pregled zakonodajnega okvira Skupne kmetijske politike, samooceno delovanja podeželskih mrež, upravljanje evropskih podeželskih mrež ter njihovo delo in aktivnosti v letu 2020.

Preberite več...

Zasedanje Skupščine ELARD

Volilna skupščina ELARD, katere član je tudi Društvo za razvoj slovenskega podeželja, je potekala 26. novembra 2019 v kraju Amarante na Portugalskem. Predstavnik DRSP na skupščini je bil Goran Šoster. Na skupščini je bilo izvoljeno novo vodstvo. Predsedovanje ELARDu je od Prtugalske prevzela Švedska LEADER mreža (LUS). Nova predsednica ELARD je Marion Eckart, sicer zaposlena kot vodja LAS Halland. Nova podpredsednika sta Hartmut Berndt iz nemške LEADER mreže BAGLAG in Maria Murciano, predstavnica španske LEADER mreže REDR. Skupščina je sprejela poročilo o delu portugalskega predsedovanja, potrdila delo na projektih, zlasti v Gruziji (ustanovljena mreža LAS) in na Kitajskem (ustanovljena prva kitajska LAS) in obravnavala poročilo iz Evropskega podeželskega parlamenta. Skupščina je sprejela novo članico ELARD, to je LEADER mreža iz Gruzije GALAG.

Preberite več...

1. mednarodna konferenca SEE LEADER

V Opatiji (Hrvaška) je med 20. in 22.11.2019 potekala mednarodna konferenca SEE LEADER o praktičnih in teoretičnih pogledih na izvajanje programa Leader / CLLD v jugovzhodni Evropi, ki se jo je udeležilo nekaj več kot 300 udeležencev iz 16 držav. Cilj konference je bila podpora močnejšega povezovanja partnerstev LAS s pomočjo znanstvenih in raziskovalnih institucij ter strokovnjaki s področja izvajanja programa Leader/CLLD, da bi skupno našli rešitve za razvoj podeželskih, ribiških, otoških in urbanih skupnosti.

Preberite več...

Zasedanje 4. Evropskega podeželskega parlamenta

4. Evropski podeželski parlament (ERP - European Rural Parliament) je potekal od 6. do 9. novembra 2019 v španskem obmorskem mestu Candás, v avtonomni skupnosti Asturia. Med 400 predstavniki iz 41 držav je bila tudi pet članska Slovenska delegacija Društva za razvoj slovenskega podeželja. Dogodek je gostil READER(Asturijska mreža za razvoj podeželja) in njihovi partnerji v sodelovanju s partnerjem ERP REDR(Španska mreža za razvoj podeželja). Zaključki dvoletnega spremljanja razvoja evropskega podeželja in razprav v času zasedanja parlamenta so strnjeni v Candás deklaraciji (Manifesto draft final 1+), katere podpisniki so predstavniki READER, ERCA-ERP, PREPARE in ELARD. 4. EPP je so-predsednikoval Goran Šoster, eden od ključnih članov Društva za razvoj slovenskega podeželja ter podpredsednik združenja PREPARE.

Preberite več...