Novice

Predstavitev DRSP in LAS članic na sejmu AGRA 2019

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je skupaj z LAS Prlekija, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020 ter z drugimi LAS članicami DRSP, ki so se odzvale povabilu DRSP, pod skupnim sloganom »Lokalne akcijske skupine se predstavljajo« nastopilo na 57. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, ki je potekal med 24. in 29. avgustom 2019. DRSP je na sejmu, ki je letos privabil skoraj 120 tisoč obiskovalcev, predstavil delovanje društva, nastopile pa so se tudi štiri lokalne akcijske skupine oz. lokalni ponudniki z območja LAS: LAS Srce Slovenije, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Zasavje ter TOTI LAS.

Preberite več...

5. Slovenski podeželski parlament bo zasedal v Halozah, 8. in 9. oktobra 2019

Dogodek soorganizirajo na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja partnerji Mreže za podeželje v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prijave na dogodek zbirajo organizatorji najkasneje do 30. septembra 2019 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest preko povezave. Kotizacije za dogodek ni, udeležencem je zagotovljen brezplačen program in prehrana v času zasedanja podeželskega parlamenta.

Več informacij o dogodku in registraciji najdete na spletnih straneh www.drustvo-podezelje.si in www.program-podezelja.si.

 

VABILO

PROGRAM

 

 5SPP logo hor

»Podeželski parlamenti prispevajo k participativni demokraciji«

Preberite več...

Tematski posvet LAS

V petek, 6. 9. 2019, je v Slovenski Bistrici potekal Tematski posvet LAS z naslovom Priložnosti in izzivi na področju razvoja kmetijstva, zdrave hrane in podjetništva na podeželju, ki se ga je udeležilo več kot 70 strokovnjakov iz cele Slovenije.

Posvet je gostil LAS Dobro za nas, zato je mag. Branko Žnidar, predsednik LAS Dobro za nas, uvodoma predstavil območje. Dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica, je v pozdravnem nagovoru še posebej izpostavil iniciativo pametnih vasi, kot način za ohranjanje poseljenosti, Aleš Zidar, predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja, pa je poudaril izzive naslednjega programskega obdobja.

Sledila je okrogla miza, na kateri so sodelovali Aleš Zidar, DRSP, Alina Cunk-Perklič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Marija Kresnik, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Irena Kropf, Inštitut KON-CERT, in Marjan Podgrajšek, EKO kmetija Podgrajšek. Razpravo o priložnostih na podeželju je povezovala mag. Mojca Metličar, DRSP.

Zaključili smo s predstavitvijo dveh odličnih dobrih praks prenosa znanja na mlade - Modre delavnice: od poskusa do poklica (http://delavnica.simetris.si/) in Učilnice v naravi: Zemljanka za koriščenje energije zemlje na učnem poligonu za samooskrbo (http://ipvo.si/) ter ogledom čebelarskega centra Slovenska Bistrica, kamor so nas zapeljali nadvse zanimivimi starodobniki.

Dogodek je prepletal nastop mlade nadarjene pianistke Maje Figek pod mentorstvom Tadeje Pančič, pred posvetom pa je zbrane nagovorila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, ki je zagotovila, da se bo ministrstvo aktivno soočalo z izzivi in da njihov cilj ne bo dosežen dokler deležniki na terenu ne bodo zadovoljni. Zagotovo zelo spodbudne besede, še posebej v duhu priprav na novo programsko obdobje.

 

PREDSTAVITVE DOBRIH PRAKS:

- Modra delavnica v Framu

- Zemljanka za koriščenje energije zemlje

 

LISTA PRISOTNOSTI

 

posvet SB 060920191

posvet SB 060920192

posvet SB 060920193

posvet SB 060920194

posvet SB 060920195

posvet SB 060920196

Preberite več...

Tematski posvet LAS - Priložnosti in izzivi na področju razvoja kmetijstva, zdrave hrane in podjetništva na podeželju (Slovenska Bistrica, 6. 9. 2019)

Društvo za razvoj slovenskega podeželja organizira različna strokovna usposabljanja, posvete in promocijske dogodke na področju razvoja podeželja. Na dogodke so vabljeni člani društva in širša zainteresirana javnost. Tokratni posvet poteka v sodelovanju z LAS Dobro za nas.

Posvet poteka v okviru tradicionalne prireditve Podobe bistriških domačij ter projekta Povezovanje kulturno turističnih potencialov na območju občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane, sofinanciranega s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru LAS Dobro za nas.
 
Dodatne informacije: Vesna Erhart, sekretarka DRSP (info@drustvo-podezelje.si; 041 745 184).
 
Prijave do 30. 8. 2019 na elektronski naslov info@drustvo-podezelje.si
 
Preberite več...

Natečaj za Slovensko najlepšo podeželsko skupnost 2019

Društvo za razvoj slovenskega podeželja poziva podeželske skupnosti (vas, skupina vasi, občina, skupina občin …), da se pridružijo natečaju za izbor podeželske skupnosti, ki bo zastopala Slovenijo na 16. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja za leto 2020 pod geslom »LOKALNI ODGOVORI NA GLOBALNE IZZIVE«.

Namen je predstaviti tista podeželska okolja, ki s svojim delom posebej izstopajo in jih lahko postavimo kot zgled drugim. Seveda se pri tem posebej upošteva izhodišče, ki so ga te skupnosti imele, ko so vstopile v ta razvojni proces tako v smislu naravnih danosti kot tudi v gospodarskem in družbenem kontekstu.

Na natečaj se kot udeleženci lahko prijavi vas, podeželska občina (iz več naselij/vasi…) ali medobčinska mreža (iz dveh ali več podeželskih občin), kjer pa število prebivalcev ne sme presegati 20.000 ljudi.

Geslo »Lokalni odgovori na globalne izzive« v sebi nosi sporočilo, da je vsak kraj, tudi še tako majhen, danes vpet v silnice razvoja na različnih ravneh (regionalni, državni, mednarodni), če ne drugače preko nevarnosti s katerimi se soočamo, pa tudi možnostim, ki se nam ponujajo.

Nacionalni finalisti se bodo 8. 10. 2019 predstavili na 5. Slovenskem podeželskem parlamentu, kjer bomo razglasili nacionalnega predstavnika za evropsko nagrado za razvoj podeželja.

Rok prijave:  5. avgusta 2019

Dokumenti:

Preberite več...

Posvet LAS in srečanje članov društva - Peca 2019

V petek, 12. 07. 2019 je potekal Posvet LAS: Turistična ponudba Koroške s poudarkom na razvoju kolesarskih poti in priprava projektov sodelovanja, ki se ga je udeležilo več kot 30 strokovnjakov iz cele Slovenije. Po predstavitvi projektov LAS Mežiške doline in razvoja turistične ponudbe so si podzemlje Pece ogledali z vlakcem oziroma se po rudniških rovih zapeljali s kolesom in kajakom.

Gradivo:

 

Preberite več...

Poziv k nastopu na sejmu AGRA 2019

Člane DRSP obveščamo vas, da namerava DRSP tudi letos najeti razstavni prostor na 57. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, ki bo potekal med 24. in 29. avgustom 2019.

Namen nastopa na sejmu je predstaviti delovanje in aktivnosti DRSP ter lokalnih akcijskih skupin – članic DRSP. LAS-i imate tako možnost brezplačno predstaviti uspešno izvedene projekte iz zdajšnjega programskega obdobja ter ponudbo znotraj območja vašega LAS.

Stroške najema razstavnega prostora in opreme bo kril DRSP. LASi lahko svojo udeležbo na sejmu pokrijete kot upravičene stroške dela.

Preberite več...

Sprememba Programa razvoja podeželja RS 2014-2020

Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja RS je junija potrdil spremembo Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Za delovanje Lokalnih akcijskih skupin so pomembne spremembe na Ukrepu 19., ki so naslednje:
1. 19.2 in 19.3 – obdobje upravičenosti stroškov se spreminja na način, da so stroški upravičeni od vložitve vloge na AKTRP naprej in ne več od datuma odločbe o odobritvi sredstev, kot je veljalo do sedaj.
2. 19.3 – Za izvajanje podukrepa M19.3. se sredstva povišajo iz 4.000.000 € na 7.000.000 €.
3. 19.4 – zahteva, da stroški za animacijo in krepitev zmogljivosti zajemajo najmanj 50% vrednosti zahtevkov v koledarskem letu se zniža na najmanj 20% vrednosti zahtevkov v koledarskem letu.
Navedene spremembe veljajo za EKSRP, v naslednjih mesecih bo MKGP pripravilo spremembo Uredbe o izvajanju CLLD, spremembo o zmanjšanju obsega animacijo pa bo potrebno uskladiti še z ESPR in ESRR.

Povzetek letnega poročila o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2018 za državljane

Sprememba PRP - podukrep 19

Preberite več...

Predstavitve s posveta LAS LEADER/CLLD (Lenart v Slovenskih goricah, 24. 5. 2019)

"Podeželje prihodnosti - pametne vasi" - vabilo za sodelovanje pri izdelavi promocijskih filmov LAS projektov

V mesecu aprilu je med nacionalno Mrežo za podeželje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Društvom za razvoj slovenskega podeželja in predlagateljem Vango Inženiringom(TsicLab) podpisan memorandum o projektnem sodelovanju za skupne aktivnosti na področju »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi«. 

V okviru sodelovanja bomo najprej dosedanjo kataloško predstavitev LAS-ovih projektov obogatili z multimedijsko predstavitvijo dobrih, vzglednih in inovativnih podeželskih praks. Dana predstavitev bo v okviru nove rubrike »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi« na spletni platformi Programa razvoja podeželja R. Slovenije 2014-2020 - https://www.program-podezelja.si/sl/.

Priporočajo se predvsem predstavitve uspešnih projektov financiranih iz sredstev Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 in predhodno obdobje 2007-2013 ter iz pristopa Leader / CLLD. Poleg navedenega lahko predstavite tudi ostale uspešne in inovativne že realizirane projekte. Z vaše strani so lahko izbrani projekti bili realizirani v izvedbi enega ali več LAS-ov. Lahko so iz skupne kataloške predstavitve ali pa izberete popolnoma nove projekte, ki jih želite predstaviti s strani vašega LAS-a.

Vsak projekt bo predstavljen v okviru 3 min video filma. Le ti pa bodo širši javnosti predstavljeni v galeriji videozapisov – mediateki spletne rubrike »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi« na https://www.program-podezelja.si/sl/. Poleg navedenega po možnosti tudi kot poglobljeni prispevki še na kakšnem drugem digitalnem ali v tiskanem mediju, glede česar boste tudi vnaprej obveščeni.

S strani LAS-ov pri izvedbah filmov nimate finančnih obveznosti. Stroškovni del se bo s strani izvajalca pokrival na podlagi marketinškega oglaševanja v okviru filmov (pred, med in po samem filmu skladno z dogovorom v samem memorandumu) tako v okviru spletne rubrike »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi« kot preko poglobljenih prispevkov v določenih digitalnih in tiskanih medijih.

V kolikor ste sami zainteresirani, ali imate drugega interesenta za oglaševanje v okviru video filmov, nam le to prosim sporočite na spodaj navedena elektronska naslova. Z naše strani vam bomo takoj zatem posredovali marketinško ponudbo.

Pri sami izvedbi in snemanju video filmov bo dobrodošla organizacijska in predhodna vsebinska podpora s strani vsakega LAS-a na relaciji z izvajalcem Vango Inženiringom. Le ta bo z vami in v povezavi s predstavniki izbranih projektov tudi uskladil termine snemanja.

K navedemu sodelovanju in pošiljanju predlogov vabimo poleg LAS-ov tudi vse ostale deležnike povezane z aktivnostmi, s projekti za razvoj podeželja.

Na podlagi danega vabila vas pozivamo, da nam najkasneje do 22.05.2019 posredujete 1-3 predloge z osnovnimi podatki in za vsakega še kratki opis.

Navedeno nam prosim istočasno posredujte na naslednja elektronska naslova: info@drustvo-podezelje.si in podezelje@van-go.eu.

Preberite več...