Novice

Strokovna ekskurzija in konferenca mednarodnega sodelovanja med slovenskimi in portugalskimi LAS

Strokovna ekskurzija in konferenca mednarodnega sodelovanja med slovenskimi in portugalskimi LAS je potekala od 2. do 5. 10. 2017. Udeležilo se jo je 45 upravljavcev LAS ter predstavnikov institucij in organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja.
Program, ki ga je pripravila portugalska mreža za podeželje v sodelovanju z DRSP, je bil razdeljen na dva dela. Prvi del je bil namenjen obiskom portugalskih LAS in ogledu njihovih projektov. V tem delu je potekala tudi mednarodna konferenca sodelovanja slovenskih in portugalskih LAS, ki je pokazala prednosti ureditve v posamezni državi in hkrati tudi številne podobne težave s katerimi se srečujejo tako upravljavci LAS, kot tudi nacionalne institucije na tem področju. V četrtek dopoldne (drugi del) pa je potekala nacionalna konferenca LAS. Predstavitve in povezave do sodelujočih portugalskih LAS in primerov dobrih praks, ki smo si jih ogledali, so objavljene spodaj.

Preberite več...

Tradicionalna prireditev Festival ljubljanskega podeželja 2017

V soboto, 14. 10. 2017, je v Ljubljani, na Stritarjevi ulici, potekal tradicionalni dogodek Zelenega praga Ljubljane – Festivala ljubljanskega podeželja. Združeni so Medeni dan, osrednja prireditev ljubljanskih ponudnikov Čebelje poti, ter predstavitev ljubljanskega podeželja in slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS). Sončen jesenski dan in odlična ponudba na stojnicah sta privabila številne Ljubljančana in obiskovalce mestnega jedra iz Slovenije in tujine.

Dogodek je organizirala Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja, Odsek za razvoj podeželja v sodelovanju z Društvom za razvoj slovenskega podeželja. Z dogodkom želimo meščanom približati ljubljansko in slovensko podeželje. V Ljubljani se lahko pohvalimo, da kar dve tretjini celotnega območja našega mesta predstavlja tako imenovani zeleni pas, na katerem je 826 kmetij, ki skrbijo za ohranjanje kulturne krajine in oskrbo celotnega mesta z lokalno pridelano zelenjavo in sadjem.

Na 21 stojnicah so svojo ponudbo in aktivnosti bodo predstavili:
- ponudniki ljubljanskega podeželja: Kmetija Kastelic - Žonta, Kmetija Mežanrc, Kmetija pr'Grogc, Društvo podeželja Lipoglav,Čebelarsko društvo Ljubljana Moste–Polje, Sadjarsko in vrtnarsko društvo v Ljubljani, Društvo za biološko dinamično gospodarjenje AJDA Sostro, Kmečka strojna skupnost Savlje Kleče – Združenje,
- ponudniki Čebelje poti: Čebelar Damir Škraban, Društvo Urbani čebelar, Čebelarstvo Jere, Hotel Park - Urban&Green, Čebelarstvo Slanc, FerMedica s. p., David Ferle s.p., Čebelarsko društvo Barje, Čebelarstvo Tatjana Grdadolnik
- slovenske lokalne akcijske skupine: LAS Srce Slovenije / The Heart of Slovenia in Jarina, zadruga za razvoj podeželja, LAS – Od Pohorja do Bohorja in Kmetija Lopan (Marvita), LAS Notranjska z Javni zavod Snežnik in Društvo ljubiteljev gradu Snežnik, Lokalna akcijska skupina Prlekija, Društvo za razvoj slovenskega podeželja ter Mreža za podeželje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
- poseben gost – socialno podjetje Druga violina, Varstveno delovni center Ljubljana CUDV Draga.

Zloženka s predstavitvijo ponudnikov je dostopna na povezavi: https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/medeni-dan-in-predstavitev-ljubljanskega-podezelja/

 

FOTOGALERIJA

FLL 2017

Preberite več...

Tematska posveta LAS

Društvo za razvoj slovenskega podeželja organizira različna strokovna usposabljanja, posvete in promocijske dogodke na področju razvoja podeželja. Na dogodke so vabljeni člani društva in širša zainteresirana javnost. Tokratna posveta potekata v sodelovanju z LAS Krasa in Brkinov.  

TEMATSKI POSVET LAS - Medgeneracijsko in partnersko sodelovanje s primeri dobrih praks iz Slovenije in tujine bo potekalo v Komnu, 26. 10. 2017 s pričetkom ob 9:30 uri. Posvet moderira g. Jože Ocepek. Vabilo s programom

TEMATSKI POSVET LAS Inovativnost v projektih LEADER in projektih sodelovanja v EU, ki bo potekal v Komnu, 26. 10. 2017 s pričetkom ob 12.00 uri. Posvet moderira g. Aleš Zidar. Vabilo s programom

Dodatne informacije: Vesna Erhart, sekretarka DRSP (info@drustvo-podezelje.si; 041 745 184). 

Prijave do 23. 10. 2017 na elektronski naslov info@drustvo-podezelje.si.

 

Preberite več...

1. podeželski parlament v Albaniji

1. podeželskega parlamenta v Albaniji konec septembra se je udeležilo več kot 350 udeležencev. Gostitelj prvega tovrstnega zbora je bila albanska nevladna mreža za podeželje, soorganizator pa ugledna Fakulteta za kmetijstvo iz Tirane. Posebno zanimannje je veljalo slovenskim izkušnjam s programom LEADER. Poleg predstavnikov MKGP in mreže za podeželje, sta se 3 dnevnega dogodka udeležila tudi predstavnika LAS Posavje in LAS Prlekija.

Albanija3Albanija2

Albanija1

Preberite več...

Strokovna delavnica medgeneracijsko in partnersko povezovanje na podeželju s predstavitvijo primerov dobrih praks

Vabimo vas, da nam posredujete inovativne primere dobrih praks na področju medgeneracijskega in partnerskega povezovanja na podeželju iz vašega območja (naslov, kratke opis, 1-2 fotografiji, spletna stran s predstavitvijo in kontaktna oseba). Pripravili bomo pregled dobrih praks na tem področju, najboljše primere pa bomo umestili v program. Delavnica bo potekala oktobra 2017. Kontaktni osebi: Jože Ocepek (joze.ocepek@gmail.com) in Vesna Erhart (info@drustvo-podezelje.si).

Preberite več...

15 let delovanja DRSP

Društvo za razvoj Slovenskega podeželja bo konec leta obeležilo 15 let delovanja. Na spletni strani bomo objavili kratko kronologijo delovanja, slovesnost pa bo potekala v začetku decembra na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete, kjer je potekal tudi ustanovni zbor. Vabimo vas, da nam posredujete fotografije in drugo zanimivo gradivo iz vaših osebnih arhivov. Kontaktni osebi: dr. Luka Juvančič (Luka.juvancic@bf.uni-lj.si) in Vesna Erhart (info@drustvo-podezelje.si).

Preberite več...

4. Slovenski podeželski parlament - zasedanje podeželskega parlamenta

Na Centru biotehnike in turizma Grm Novo mesto na Sevnem se je danes zaključil 4. slovenski podeželski parlament. Udeležilo se ga je preko 200 domačih in tujih predstavnikov podeželja, nevladnih organizacij, strokovnih institucij in politične javnosti. Podeželski parlament je v ospredje razprave izpostavil izzive slovenskega podeželja, iskanje sožitja med podeželjem in kmetijstvom tudi v luči prihajajočih sprememb skupne evropske kmetijske politike po letu 2020. Udeležence je v uvodnem delu nagovoril minister mag. Dejan Židan, ki je izpostavil enake pravice na podeželju in infrastrukturno podporo, kot jo imajo mesta oziroma drugi deli države. »Prepogosto se misli, da je za podeželje odgovoren le kmetijski resor, kar seveda ne drži, saj kmetje predstavljajo le slabo petino podeželanov. Podeželski prostor zato potrebuje pozornost celotne države in vseh njenih resorjev«. Dogodek se je sicer začel že včeraj s strokovno ekskurzijo z ogledom primerov dobrih praks in konferenco »Spodbujanje lokalnih in regionalnih ekonomij« v Šentrupertu.

Preberite več...

4. Slovenski podeželski parlament - Dan lokalnih ekonomij

Šentrupert, 21. 9. 2017: Prvi dan 4. Slovenskega podeželskega parlamenta je v Mirnsko dolino pripeljal skoraj 90 akterjev lokalnega razvoja iz enajstih evropskih držav.
Skrbnikom podeželskih območij iz Slovenije so se pridružili predstavniki Evropske LEADER mreže za razvoj podeželja (ELARD), predstavniki poljske in hrvaške mreže za podeželje in predstavniki mreže za podeželje iz BiH, LAS iz Danske, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predstavnik Evropske komisije iz Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja (DG AGRI). Območje se je upravičeno pohvalilo z dvema primeroma trajnostnega razvoja – Deželo kozolcev in Dobrotami Dolenjske, udeleženci pa so se v nadaljevanju posvetili vprašanjem kako naprej.

 

IZJAVA ZA MEDIJE

FOTOGALERIJA

 4SPP udelezenci 21092017

Preberite več...

Nastop DRSP in pomurskih LAS na sejmu AGRA 2017

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je skupaj s svojimi članicami LAS Prlekija, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020 pod skupnim sloganom »Lokalne akcijske skupine se predstavljajo« nastopilo na kmetijsko živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, ki je potekal med 26. in 31. avgustom 2017. 

Namen nastopa na sejmu je bil predstaviti delovanje in aktivnosti DRSP in LAS, uspešno izvedene projekte članov iz preteklega in aktualnega programskega obdobja ter ponudbo območij LAS. Na skupnem razstavnem prostoru so se tako predstavljali različni ponudniki lokalnih produktov, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, turistične kmetije, kulturna društva in drugi deležniki iz območja LAS. Sejemski nastop je spremljal pester spremljajoči kulturni program, prikaz starih navad in šeg ter tradicionalnih obrti. Razstavljavci so v okviru nastopa imeli možnost izvedbe degustacij ter prodaje svojih izdelkov.

Razstavni prostor »Lokalne akcijske skupine se predstavljajo«, ki se je nahajal v hali D sejemskega prostora, sta si ogledala tudi predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan.

AGRA1  AGRA2  AGRA4AGRA 2017 3 AGRA5 AGRA7  AGRA16 AGRA 2017_2 AGRA12

Preberite več...