Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Pregled novic

Poslovil se je profesor Michael Dower

Umrl je prijatelj Michael DOWER (7. novembra 2022). Bil je velik zagovornik podeželskih skupnosti, dobro poznan številnim generacijam podeželskih aktivistov po celi Evropi. Obdarjen je bil z izjemno jasnostjo misli in sposobnostjo prepričevanja vseh vrst občinstva. Neutruden je bil pri zagotavljanju podpore pobudam za krepitev podeželske civilne družbe, zlasti v srednji in vzhodni Evropi ter v državah kandidatkah za članstvo v EU.

Upokojeni profesor Univerze v Gloucestershiru, je bil aktiven do zadnjega trenutka. Bil je bil pobudnik in ustanovitelj PREPARE in njen prvi koordinator, vedno pripravljen podpreti in svetovati svojim naslednikom in članom. Aktiven je bil na nacionalni in transnacionalni ravni v EU in preko njenih meja ter tudi v domači lokalni akcijski skupini. Prof. Michael DOWER je bil tudi boter ustanovitvi našega društva in je pomembno vplival na naše delo.

Vsi, ki smo ga spoznali in imeli priliko delati z njim, se bomo strinjali, da je bil velik strokovnjak in vizionar na področju razvoja podeželja. 

Michael Dower TRAK

Dower ustanovna

Preberite več...

Strokovni posvet: Pomen civilne družbe za razvoj podeželja ob 20. letnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja

Strokovni posvet »Pomen civilne družbe za razvoj podeželja ob 20. letnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja« sta potekala 21. 10. 2022 v Kulturnem in upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici. Več kot 80 udeležencev številnih strokovnih inštitucij na področju razvoja podeželja, predstavniki večine lokalnih akcijskih skupin, predstavniki vseh ključnih inštitucij, ki upravljajo sredstva za izvajanje programa LEADER / CLLD je s svojo prisotnostjo potrdilo pomen in vlogo društva. Z udeležbo na dogodku nas je počastila tudi ministrica za kmetijstvo gospa Irena Šinko. Na dogodku je petih raziskovalcev in članov društva prvič predstavilo monografijo »Izvajanje programa LEADER/CLLD v Sloveniji«.  Za najuspešnejšo podeželsko skupnost 2022 smo svečano razglasili Občina Ljubno, Občini Razkrižje pa podelili priznanje za izjemne dosežke na področju spodbujanja vključujočega in trajnostnega razvoja v okviru natečaja.

Preberite več...

Strokovna ekskurzija LAS Grčija, 2. - 7. 10. 2022

Letošnje strokovne ekskurzije društva, ki je potekala v Grčiji, 2. – 7. 10. 2022, se je udeležilo 47 strokovnjakov za razvoj podeželja iz celotnega območja Slovenije, pridružila pa se nam je tudi predstavnica ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tokrat smo posebno pozornost posvetili vsebinam povezanim z morjem in akvakulturo. Ogledali smo si različne primere dobrih praks, se srečali z organi upravljanja, lokalnimi akcijskimi skupinami in nosilci projektov ter z njimi razpravljali o življenju na podeželju in izvajanju pristopa LEADER / CLLD v obeh državah.

Preberite več...

Tričlanska mednarodna komisija si je ogledala Občino Ljubno, ki je Slovenska predstavnica na 17. natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja za leto 2022

Ljubno, 5. 10. 2022 - tričlanska mednarodna komisija je obiskala Občino Ljubno, ki jo je Slovenija kandidirala na 17. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi za leto 2022, ki ga razpisuje Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi - ARGE. Po ogledu območja so člani žirije poudarili, da je Ljubno tradicionalna občina, a hkrati moderno naravnana v prihodnost in povezana znotraj občine v regiji, kot tudi s svetom. Kakovost življenja je na zelo visoki ravni, a vendar ima kraj svoje jedro, kjer čutiš njegov značaj. Ljubno se poteguje, v konkurenci 21 podeželskih evropskih območij.

Preberite več...

Strokovni posvet LAS v Bohinju

DRSP je 1. in 2. julija 2022 na Gorenjskem organiziral Posvet LAS in društveno srečanje, katerega osrednja tema je bilo povečanje kakovosti življenja na podeželju z razvojem rekreativnih možnosti. Udeležilo se ga je nekaj manj kot petdeset strokovnjakov na področju razvoja podeželja iz cele Slovenije. Posvet pod okriljem društva je gostil LAS Gorenjska košarica.

Preberite več...

Digitalizacija javnih pozivov LAS

V organizaciji DRSP je v sredo, 22.6.2022 potekal sestanek slovenskih Lokalnih akcijskih skupin na temo digitalizacije javnih pozivov in priprav na naslednje programsko obdobje. Udeleženci sestanka so se seznanili s postopki, ki se načrtujejo na področju morebitne priprave skupne internetne aplikacije, ki bo olajšala izvedbo javnih pozivov, ki jih izvajajo Lokalne akcijske skupine. Aplikacijo bi v primeru soglasja s strani večine LAS, v sodelovanju z organi upravljanja posameznih EU skladov, lahko pripravili do konca leta 2023.

Preberite več...

Upravni odbor DRSP je imenoval komisijo za CLLD

Upravni odbor DRSP je potrdil sestavo Komisije za CLLD v mandatnem obdobju 2022 – 2026, ki jo sestavljajo naslednji člani (razporejeni po abecednem redu priimka) Dragica Bratanič, Greta Černilogar, Helena Budin Čuk, Primož Kroflič, Mojca Metličar, Jožica Povše, in Ana Zupanc. Komisijo bo vodila Helena Budin Čuk.

Preberite več...

Zaključki posveta v Državnem svetu na temo: Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri

Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Društvo za razvoj slovenskega podeželja so 20. aprila 2022, na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja, organizirali posvet z naslovom Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri.

V osrednjem delu posveta sta rezultate izvajanja pristopa LEADER/CLLD in priprave na novo finančno perspektivo predstavila državni sekretar na Ministrstvu na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Anton Harej in mag. Josip Mihalic iz Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Vlogo lokalnih akcijskih skupin (LAS) pri skladnem teritorialnem  razvoju so predstavili Tomaž Cunder iz Kmetijskega inštituta Slovenije, prof. dr. Irma Potočnik Slavič s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in direktor Prleške razvojne agencije Goran Šoster. Odmevnejše projekte LAS iztekajoče se finančne perspektive so predstavili predsednica Kulturno umetniškega društva Popotovanje Frana Levstika Čatež Mija Benedičič (LAS STIK), direktorica Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika  dr. Marjetka Pezdirc (LAS Dolenjske in Bele Krajine), direktor zasebnega zavoda SARA VURI Dušan Jesenšek (LAS Dolina Soče) ter mag. Danijela Kocuvan iz TOTI LAS.

Preberite več...

Srečanje predsednika DRSP z Ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožetom Podgorškom

Dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je konec marca sestal z novo izvoljenim predsednikom DRSP mag. Romanom Medvedom. Razpravljala sta o vlogi Društva za razvoj slovenskega podeželja, njegovi vlogi ter povezovanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami, ki delujejo na področju razvoja kmetijstva in slovenskega podeželja. Pomembna tema pogovorov je bila tudipovečanje prepoznavnosti pristopa LEADER / CLLD v širši javnosti, ki se je na ravni EU izkazal kot izjemno uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja projektov na podeželju. Minister je podprl predlog DRSP o pripravi enotne digitalne platforme za digitalizacijo postopkov na ravni LAS in prisluhnil predlogom društva za debirokratizaciji sistema LEADER / CLLD. Na koncu sta se dotaknila še slovesnosti ob 20. obletnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja, ki bo potekala oktobra letos. Več o sestanku in temah pogovorov, si lahko preberete TUKAJ.

Preberite več...