Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Pregled novic

Želim vam vse to kar želim sebi in kličem vesele Božične praznike in Srečno novo leto 2022

Profilna slika SPLET

Spoštovane članice in člani, kolegice in kolegi, 

Izekajoče leto 2021 je bilo polno izzivov, presenečenj, aktivnosti in kljub epidemiji osebnih druženj, kar je zagotovo pretehtalo v oceni, da ponovno zaključujemo uspešno leto. Iz tega razloga bi se vsem, ki ste kakorkoli sodelovali z nami, zahvalil za vaš prispevek k našemu delu in si zaželel, da bi bili vsaj tako aktivni tudi v prihajajočem letu. To bo leto sprememb, za katere si želim, da bodo predvsem pozitivne in uspešen dodatek k naši zgodbi, ki jo pišemo na razvoju podeželja. Bo leto novih izzivov, bo dvajseto leto našega delovanja, bo leto v katerem upam in si želim, da bomo premagali tudi ta virus vsaj v tej meri, da bomo normalno funkcionirali.

Želim vam vse, kar želim sebi, in kličem vesele Božične praznike in Srečno novo leto 2022

 

Aleš Zidar, predsednik

 

Preberite več...

Razpis rednih volitev v organe DRSP za obdobje 2022 – 2026

Upravni odbor je na 12. seji, z dne 9. 12. 2021, sprejel sklep o razpisu rednih volitev v organe Društva za razvoj Slovenskega podeželja za mandatno obdobje 2022 – 2026. Skladno s Pravilnikom o volitvah v organe DRSP Zbor članov DRSP voli: predsednika oz. predsednico društva, šest članov upravnega odbora, tri člane nadzornega odbora in tri člane častnega razsodišča.

Podrobneje so pogoji opredeljeni v razpisu, ki je objavljen na spletni strani (TUKAJ). Kandidature (obrazec: Predlogi za člane organov) s soglasji kandidatov (obrazec: Izjava kandidata o strinjanju) pošljite na poštni naslov: Društvo za razvoj slovenskega podeželja Slavina 31, 6258 Prestranek, Slovenija ali skenirano na e-poštni naslov: info@drustvo-podezelje.si. Rok oddaje kandidatur je 31. 1. 2022 do 15. ure, volitve pa bodo potekale na zboru članov 9. 3. 2022 v Kočevju in ga bo gosti LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Preberite več...

Razpis rednih volitev članov Komisije za CLLD za obdobje 2022 – 2026

Skladno s Pravilnikom o delovanju komisije za izvajanje programa CLLD pri DRSP objavljamo poziv za kandidaturo za člane Komisije za CLLD za mandatno obdobje 2022 - 2024. Kandidate lahko predlaga LAS, ki je član društva. Komisijo sestavlja sedem članov, njihov mandat pa traja dve leti. Predlagani kandidat mora dobro poznati Program CLLD in z njim povezane politike ter delovanje LAS.

Podrobneje so naloge in način delovanja komisije opredeljene v pravilniku, ki je skupaj z vsemi drugimi gradivi objavljen na spletni strani društva (TUKAJ). Kandidature pošljite na priloženem obrazcu najkasneje do 31. 1. 2022 po e-pošti na naslov info@drustvo-podezelje.si.

Preberite več...

MKGP zavrnil naš predlog za podaljšanje roka za oddajo vlog za projekte sodelovanja LAS

V odgovoru na predlog za spremembo javnega razpisa za podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine ministrstvo pojasnjuje, da so LASi pravočasno dobili vse potrebne informacije, zato roka za vložitev vlog na javni razpis ne bodo podaljšali. Celoten odgovor ministrstva lahko preberete v njihovem dopisu (tukaj). V odgovoru so tudi zapisali, da bodo v primeru nezadostnega črpanja sredstev, objavili nov javni poziv.

Gradiva:

Preberite več...

116,4 mio za izvajanje programa CLLD v obdobju 2021 - 2027

V zadnjem obdobju je DRSP veliko energije vlagalo v pogajanja za izboljšanje položaja programa LEADER/CLLD v programskih dokumentih, ki določajo vsebino in finančni okvir za koriščenje sredstev iz evropskih skladov v naslednjem obdobju. Po zadnjih informacijah smo bili pri tem uspešni, saj smo s skupnimi napori dosegli povečanje sredstev tako iz kmetijskega kot tudi iz regionalnega sklada.

Ob koncu letošnjega leta gre zahvala vsem, ki ste aktivno sodelovali v pogajanjih za izboljšanje finančnega položaja CLLD -  to je moč kolektivnega pristopa, strokovne kompetentnosti in vztrajnosti. Vse troje uspešno izvajamo že vrsto let in to nas je pripeljalo po tisočih majhnih korakih do te točke in upajmo, da bodo navedene številke zapisane tudi v potrjenih strateških dokumentih.

Preberite več...

DRSP poziva k podaljšanju roka prijave za projekte sodelovanja (19.3)

V imenu naših članov smo na ministra in pristojne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslal drugi predlog za podaljšanje trajanja Javnega razpisa za PS 19.3. V njem pojasnjujemo dodatne razloge za podaljšanje in se odzivamo na stališče MKGP s predstavitve razpisa z dne 7. 12. 2021. Pristojne prosimo za ponovno obravnavo in uspešno rešitev predloga, ki bo koristil vsem deležnikom tega razpisa.

Preberite več...

Komisija evropskega natečaja ARGE za razvoj podeželja in obnovo vasi 2020 slovenskemu nacionalnemu predstavniku Občini Brda podelila zlato plaketo

Dobrovo; 14. 10. 2021 – Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi –ARGE je v svoji 16. ediciji izpostavil temo »Lokalni odgovori na globalne izzive«, briška občina pa je na njem prepričala z vizijo trajnostnega razvoja v sožitju s potrebami lokalnega prebivalstva, kulturno in naravno dediščino ter vinogradniško pokrajino. Na natečaju je sodelovalo 26 lokalnih skupnosti iz 12 evropskih držav.

Preberite več...

Mednarodni posvet LAS: Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo, 30. 9. – 2. 10. 2021

Mednarodni posvet LAS: »Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo« je potekal 30. 9. – 2. 10. 2021 pri Treh lučkah v Krškem. Na posvetu je sodelovalo več kot 100 udeležencev iz 52 inštitucij, ki prihajajo iz devetih držav: Slovenije, Belgije, Češke, Finske, Hrvaške, Latvije, Litve, Makedonije in Švedske. Udeležili so se ga predstavniki Slovenskih lokalnih in nacionalnih inštitucij, Evropskih inštitucij in gospodarstva.

Preberite več...

Strokovna ekskurzija LAS Estonija, 5. - 10. 9. 2021

Letošnja strokovna ekskurzija društva, ki je potekala v Estoniji 5. – 11. 9. 2021, in se jo je udeležilo 47 strokovnjakov za razvoj podeželja. Ogledali so različne primere dobrih praks sofinanciranih z različnimi viri sredstev, tudi LEADER, kot so Ääsmäe village center, Heltermaa Handicraft House, Tuuletorn/Windtower Experience Centre, nacionalni park Soomma ter številne kmetije in ponudnike. V okviru ekskurzije so potekala srečanja in razprave s predstavniki estonskega LEADER združenja, Estonske mreže za podeželje Reve Lambur in Ave Bremse ter lokalnih akcijskih skupin. Med drugim so razpravljali o življenju na podeželju obeh držav ter izvajanju pristopa LEADER / CLLD.

Preberite več...