Novice Društvo

Predstavnika DRSP na sestanku s predstavniki MKGP o pričetku priprave predloga za spreminjanje Uredbe

  • 28 februar 2017 |

V četrtek, 23. 2. 2017 sta se predsednik DRSP, Aleš Zidar, in član Komisije za CLLD, Roman Medved, udeležila sestanka na MKGP, kjer sta predstavila pripombe LAS na izvajanje CLLD s poudarkom na pričetku priprave predloga za spreminjanje Uredbe in izvajanje projektov sodelovanja. V pogovorih z ga. Alino Curk Perklič, ga. Andrejo Trček in g. Igorjem Ahačevčičem so bila obdelana vsa trenutno najbolj pomembna vprašanja ter dogovorjeno, da bo DRSP uradno vložil postopek spremembe Uredbe. Dogovorjeno je bilo še, da bo KO CLLD na forumu objavil odgovore na vsa dosedanja vprašanja LAS, problematika financiranja projektov sodelovanja pa je ostala odprta, saj se nismo uspeli dogovoriti za konkretne rešitve. DRSP bo še enkrat pismeno predlagal način rešitve, vendar je le ta odvisen od precej dejavnikov, tako da je do končne rešitve še daleč. Bo pa v aprilu objavljen še en razpis za sofinanciranje projektov sodelovanja – po obstoječih pravilih.

Preberite več...

Delavnica na temo zahtevkov za delovanje LAS bo 28. marca 2017

  • 28 februar 2017 |

Na sestanku s predstavniki MKGP, dne 23. 2. 2017, je bilo tudi dogovorjeno, da bomo skupaj s KO CLLD in AKTRP pripravili delavnico na temo zahtevkov za delovanje LAS – ugotovitve kontrole prvih zahtevkov LAS. Delavnica bo potekala v torek, 28. marca 2017, ko bo potekal tudi redni občni zbor članstva DRSP. Lokacija in podrobnosti še sledijo, pomembno pa je, da si zabeležite datum kot zaseden za DRSP in LAS.

Preberite več...

15. (razširjena) seja Upravnega odbora DRSP

  • 28 februar 2017 |

Upravni odbor DRSP je svojo zadnjo, 15. razširjeno sejo, z dne 16. 2. 2017, namenil problematiki izvajanja CLLD in delovanju LAS. Najprej pa je imenoval novo Komisijo za CLLD, katere izbor je narekoval novo sklenjeni Pravilnik o delovanju komisije CLLD. Sam postopek imenovanja nove Komisije je potekal že od julija 2016 dalje, vendar se je zavlekel zaradi čakanja na potrditev LAS v novem programskem obdobju in urejanja članstva LAS v DRSP. Tako je bil kandidacijski postopek sklenjen v novembru, decembra pa so imeli LAS priložnost glasovati za člane komisije. Na osnovi teh glasov so bili v Komisijo imenovani: Greta Černilogar, Jožica Povše, Roman Medved, Helena Čuk, Andrej Kocbek, Meta Rustja in Nataša Šterban Bezjak, ki se bodo na naslednji seji odločili, kdo bo predsednik Komisije.

Na seji so bili sprejeti sklepi, ki DRSP in Komisijo zavezujejo k pripravi predloga spremembe Uredbe o izvajanju CLLD, pri kateri boste sodelovali tudi LAS, poleg tega pa bo DRSP od KO CLLD zahteval, da se vsa vprašanja in odgovori, ki so v zvezi z izvajanjem CLLD poslani posameznim LAS, takoj pričnejo javno objavljati na spletnem forumu. Pomemben je tudi sklep, da se s pravnikom CNVOS in DRSP čimprej preverijo pogodbe med LAS in izvajalci za izvajanje projektov sodelovanja, ter pogodbe za prenos naložbe na pravno osebo javnega prava za projekte sodelovanja.

Preberite več...

UO LAS Prlekija potrdil deset operacij na prvem javnem pozivu LAS

  • 27 februar 2017 |

Upravni odbor LAS Prlekija je na svoji 4. redni seji, ki je potekala 9. 2. 2017, izmed 23 vlog, ki so prispele na 1. javni poziv LAS (sofinanciranje iz sklada EKSRP), na predlog Ocenjevalne komisije LAS izbral deset operacij. Po dokončanju vseh postopkov na LAS-u, bo vodilni partner LAS potrjene operacije poslal v potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki jih mora dokončno potrditi. Več

Preberite več...

Javni poziv za Ocenjevalno komisijo LAS Vipavske doline

  • 27 februar 2017 |

Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina objavlja javni poziv za zainteresirane strokovnjake s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno, za sodelovanje v Ocenjevalni komisiji LAS Vipavska dolina. Rok za prijavo je 31. 3. 2017. Več

 

Preberite več...

Javni poziv za člane ocenjevalne komisije v okviru uresničevanja ciljev SLR LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 2016–2020

  • 07 februar 2017 |

RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Trata XIV 6A, 1330 Kočevje (v nadaljevanju LAS PPD), ki zastopa LAS PPD v upravnih in finančnih zadevah objavlja Javni poziv za člane ocenjevalne komisije v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 2016–2020.

Kandidati morajo oddati vlogo najkasneje do 15. 2. 2017 (šteje datum oddaje na pošti), na naslov LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, s pripisom »VLOGA-javni poziv za ocenjevalce LAS«.

Javni poziv in prijavni obrazec sta dostopna na spletni strani LAS PPD (POVEZAVA).

Dodatne informacije po elektronski pošti: info@las‐ppd.si ali po telefonu: 01/620 84 70, vsak delovnik med 9. in 15 uro. Zadnja vprašanja bodo možna do 13. 2. 2017.

Preberite več...