Novice Društvo

Izdani prvi odločbi o potrditvi LAS in SLR

  • 22 avgust 2016 |

Z veseljem sporočamo, da sta bili prejšnji teden podpisani prvi Odločbi o potrditvi LAS in SLR v Sloveniji. Prva potrjena LAS sta LAS med Snežnikom in Nanosom ter LAS Srce Slovenije. Čestitke obema LASoma in želje za uspešno delo na področju razvoja podeželja. Obenem pa upamo, da je postopek potrjevanja LAS stekel in da bomo že v tem tednu poročali o novih potrjenih LAS.

Več: http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/8839/

Preberite več...

Mejnik za upravičene stroške za ukrep 19.4 ostaja odločba o potrditvi LAS in SLR

  • 28 julij 2016 |

Danes smo prejeli odgovor MKGP na predlog DRSP (dopis z dne 28. 7. 2016) o spremembi obdobja upravičenosti stroškov (podukrep 19.4 - Podpora za tekoče stroške in stroške animacije) PRP 2014-2020. Iz zapisanega izhaja, da je pobuda sprejemljiva, žal pa neuresničljiva zaradi rokov potrjevanja LAS. Sprememba PRP in Uredbe bi bila možna šele po potrditvi vseh LAS, vendar ne deluje oz. učinkuje za nazaj, kar pomeni, da kljub uspešni spremembi PRP, LAS ne bi prišli do denarja za to »neupravičeno« obdobje. Podrobneje so razlogi zaradi katerih sprememba ni mogoča pojasnjeni v dopisu MKGP.

Ozadje priprave predloga: DRSP je, 28. 7. 2016, na MKGP poslal predlog spremembe obdobja upravičenosti stroškov (podukrep 19.4 - Podpora za tekoče stroške in stroške animacije) PRP 2014-2020. Predlog je pripravljen na osnovi pripomb in pobud, izrečenih na delavnici o upravičenih stroških za izvajanje ukrepa CLLD, ki je potekala dne 22.6.2016 v Ljubljani ter na osnovi pobud LAS – članov DRSP.

Odgovor MKGP je dostopen TUKAJ.

Dopis DRSP je dostopen TUKAJ.

Preberite več...

Festival slovenskih LAS 2016

  • 16 julij 2016 |

V imenu organizatorjev letošnjega Festivala slovenskih LAS, ki je potekal med 9. In 10. septembrom na slovenski Obali, se zahvaljujem vsem udeležencem za kakovosten prispevek k glavni temi Festivala – regionalnemu povezovanju LAS. Ocenjujemo, da je Festival zelo dobro uspel, prisotno je bilo 110 udeležencev iz 7 evropskih držav, dogovorjenih je bilo kar nekaj sodelovanj, pa tudi predstavitve so bile v veliki večini ustrezne in dobrodošle za nadaljnje delo LAS. Opravičujemo se vam, ker zaradi obilice drugega dela še nismo uspeli objaviti vseh predstavitev na naši spletni strani, to bo urejeno v najkrajšem možnem času, poleg tegapa vas bomo seznanili tudi z neposrednimi zaključki konference.

 

Festival slovenskih LAS bo tokrat potekal med 9. in 10. septembrom 2016 v Slovenski Istri. Festival bo imel mednarodni značaj, saj bo osrednja tema »Regionalno povezovanje LAS«, zato smo k sodelovanju povabili evropsko združenje LAS – ELARD, mreže LAS sosednjih držav in nacionalne mreže za razvoj podeželja. V okviru posveta bomo predstavili letos podpisan Sporazum med LAS na področju Krasa (SLO in IT), Istre, Kvarnerja, Gorskega Kotorja in Brkinov (11 LAS, 3 SLO, 7 HR in 1 IT), predviden je podpis sporazuma med ribiškimi LAS na tem istem področju. Razprava bo potekala o možnostih in pasteh regionalnega povezovanja LAS, pri tem bo s svojim prispevkom sodelovala predsednica ELARD Kristiina Tammets iz Estonije in predstavnik EECS EK Roman Haken iz Češke, ki bo predstavil pogled EECS na izvajanje CLLD. Seveda bodo svoja stališča predstavili tudi predstavniki MKGP, MGRT in nacionalnih Mrež za razvoj podeželja Slovenije, Hrvaške in Italije.

Pripravljena bo tudi predstavitev izvajanja projektov sodelovanja v teh državah in izmenjava (borza) predlogov projektov sodelovanja, v okviru katere se bodo predstavili slovenski predlogi in prispeli iz tujine, za že dogovorjene projekte se bodo izvedli B2B pogovori oz. informativni sestanki zainteresiranih partnerjev. Pri tem pričakujemo sodelovanje LAS iz Hrvaške, Italije, Estonije in Češke, vsekakor pa bo odprt razpis za udeležbo preko ELARDA, ENRD in sodelujočih Mrež.

Ker gre za prvi Festival v okviru izvajanja programa CLLD, bo del aktivnosti namenjen tudi ribiškim LAS oz. ribiškemu skladu. Pripravlja se sporazum o regionalnem sodelovanju ribiških LAS, ki bo predstavljen v sobotnem delu Festivala, ko bodo potekale promocijske predstavitve sodelujočih LAS v centru Kopra.

V sobotnih popoldanskih urah pa bo izveden še ogled dobrih praks ribiškega sklada iz programskega obdobja 2007-2013 in družabni zaključek Festivala.

Vse zainteresirane LAS vabimo k sodelovanju na zanimivem Festivalu. Ker bo dogajanje potekalo v petek in soboto ves dan, predlagamo, da si za Festival rezervirate ves vikend na Obali (več o namestitvi).

 

Program:

- strokovni posvet festivala, v petek, 9. 9. 2016, Kulturni dom Marezige

- Festival slovenskih LAS, v soboto, 10. 9. 2016, Taverna, center Kopra.

Podrobnejši program je dostopen v Slovenskem in Angleškem jeziku (dopolnjena verzija).

 

Prijavnica (WORD) - Prevzem (SLO)

Prijavnica (PDF) - Prevzem (SLO)

Prijavnica (WORD) - Prevzem (ANG)

Prijavnica (PDF) - Prevzem (ANG)

 

Noga dopisa

Preberite več...

Odgovori KO CLLD v povezavi z SLR LAS

  • 14 junij 2016 |

DRSP je, skladno z dogovorom na posvetu LAS v Lenartu, na KO CLLD naslovil vprašanja v o javnem pozivu za izbor operacij, aplikacij ARSKTRP za vnos projektov, dostopom do ISARR in kontaktnih osebah za dodatna pojasnila. Včeraj, 13. 6. 2016 smo prejeli odgovor, dokumentacija pa je dostopna TUKAJ.

 

DRSP - prošnja za pojasnilo nekaterih vprašanj v povezavi z SLR LAS

Odgovor KO CLLD

Izjava glede enotnega podjetja in kumulaciji pomoči ''de minimis''

Preberite več...

Strokovni posvet LAS – državne pomoči v CLLD

  • 14 junij 2016 |

DRSP je v petek, 27. 5. 2016 v sodelovanju z LAS OVTAR in KO CLLD organiziral strokovni posvet na temo državnih pomoči v CLLD, na katerem so pravne podlage in navodila za delo predstavili predstavniki  Ministrstva za finance, g. Štefan Preglej s sodelavci, predstavniki KO CLLD, ga. Alina Cunk-Perklič, g. Jernej Kavšek in Breda Štern. S strani  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je sodelovala tudi ga. Nena Dokuzov, ki je skupaj z državnim sekretarjem v Kabinetu predsednika Vlade, Tadejem Slapnikom predstavila trenutno aktualno stanje pri državnih spodbudah, ki se neposredno dotikajo LAS ter opozorila na aktivno vlogo LAS pri izvajanju CLLD in sodelovanju z NVO na svojih področjih.

 

Predstavitve iz posveta:

- Uredba CLLD – državne pomoči, MKGP

- Vidiki državnih pomoči, Ministrstvo za finance

- Preverjanje de minimisa ob obravnavi vlog in zahtevkov ter sistem poročanja oz. priglasitve, ARSKTRP

 

 

IMG 20160527 093636 IMG 20160527 095740

Preberite več...