Novice Društvo

Goran Šoster je novi predsednik PREPARE

  • 21 september 2016 |

V imenu članov DRSP z velikim veseljem čestitam našemu podpredsedniku Goranu Šostru, ki je na nedavni skupščini mreže PREPARE bil izvoljen za predsednika te organizacije. Gre za veliko pohvalo in zaupanje v dosedanje delo Gorana Šostra in našega društva, obenem pa tudi veliko obvezo, ki mu jo bomo poskusili olajšati tudi mi. Goran – čestitke in najboljše želje za nadaljnji dve leti predsednikovanja.

 

Aleš Zidar

Preberite več...

Strokovna ekskurzija LAS na Češko

  • 20 september 2016 |

Ogled dobrih praks delovanja LAS na Češkem z mednarodno konferenco o sodelovanju med LAS

Vabljeni na strokovno ekskurzijo in posvet slovenskih LAS, ki bo potekala od 12.10. do 15.10.2016 v Češki republiki. Sestavni del ekskurzije bosta konferenca med češkimi in slovenskimi LAS in poldnevni posvet slovenskih LAS na aktualno temo delovanja LAS. Predloge projektov sodelovanja, ki smo jih ustvarili tekom zadnjih posvetov in na Festivalu LAS bomo posredovali češkim kolegom v izbor, v kolikor imate še kakšen predlog, nam ga posredujte do ponedeljka 26. septembra, ko bomo oblikovali predloge.

Prijave na posvet pričakujemo do 30. septembra 2016 na mail organizatorja ekskurzije TA Autentica: info@autentica.si, kjer vam bodo ponudili tudi dodatne podrobne informacije o prijavi tudi preko telefona031-337-339 (pisarna) ali  05-611-79-62 , lahko pa pokličete tudi predsednika DRSP Aleša Zidarja na 031 339 789.

Kdaj: 12. 10. 2016 – 15. 10. 2016

Rok prijave: 30. 9. 2016

Program je dostopen TUKAJ

 

Strokovna ekskurzija je ena od rednih aktivnosti, ki jih Društvo za razvoj slovenskega podeželja izvaja v okviru svoje vloge informiranja, usposabljanja in promocije. Njen namen je ogled dobrih praks v in mreženje na mednarodni ravni. V primeru prevelikega števila prijav bodo prednost imeli člani DRSP in nato tisti prijavitelji, ki bodo prej vplačali prijavnino. Na ekskurzijo so poleg članov DRSP vabljeni vsi ostali slovenski LAS in ostali zainteresirani.

 Ekskurzija noga

Preberite več...

Izdani prvi odločbi o potrditvi LAS in SLR

  • 22 avgust 2016 |

Z veseljem sporočamo, da sta bili prejšnji teden podpisani prvi Odločbi o potrditvi LAS in SLR v Sloveniji. Prva potrjena LAS sta LAS med Snežnikom in Nanosom ter LAS Srce Slovenije. Čestitke obema LASoma in želje za uspešno delo na področju razvoja podeželja. Obenem pa upamo, da je postopek potrjevanja LAS stekel in da bomo že v tem tednu poročali o novih potrjenih LAS.

Več: http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/8839/

Preberite več...

Mejnik za upravičene stroške za ukrep 19.4 ostaja odločba o potrditvi LAS in SLR

  • 28 julij 2016 |

Danes smo prejeli odgovor MKGP na predlog DRSP (dopis z dne 28. 7. 2016) o spremembi obdobja upravičenosti stroškov (podukrep 19.4 - Podpora za tekoče stroške in stroške animacije) PRP 2014-2020. Iz zapisanega izhaja, da je pobuda sprejemljiva, žal pa neuresničljiva zaradi rokov potrjevanja LAS. Sprememba PRP in Uredbe bi bila možna šele po potrditvi vseh LAS, vendar ne deluje oz. učinkuje za nazaj, kar pomeni, da kljub uspešni spremembi PRP, LAS ne bi prišli do denarja za to »neupravičeno« obdobje. Podrobneje so razlogi zaradi katerih sprememba ni mogoča pojasnjeni v dopisu MKGP.

Ozadje priprave predloga: DRSP je, 28. 7. 2016, na MKGP poslal predlog spremembe obdobja upravičenosti stroškov (podukrep 19.4 - Podpora za tekoče stroške in stroške animacije) PRP 2014-2020. Predlog je pripravljen na osnovi pripomb in pobud, izrečenih na delavnici o upravičenih stroških za izvajanje ukrepa CLLD, ki je potekala dne 22.6.2016 v Ljubljani ter na osnovi pobud LAS – članov DRSP.

Odgovor MKGP je dostopen TUKAJ.

Dopis DRSP je dostopen TUKAJ.

Preberite več...

Festival slovenskih LAS 2016

  • 16 julij 2016 |

V imenu organizatorjev letošnjega Festivala slovenskih LAS, ki je potekal med 9. In 10. septembrom na slovenski Obali, se zahvaljujem vsem udeležencem za kakovosten prispevek k glavni temi Festivala – regionalnemu povezovanju LAS. Ocenjujemo, da je Festival zelo dobro uspel, prisotno je bilo 110 udeležencev iz 7 evropskih držav, dogovorjenih je bilo kar nekaj sodelovanj, pa tudi predstavitve so bile v veliki večini ustrezne in dobrodošle za nadaljnje delo LAS. Opravičujemo se vam, ker zaradi obilice drugega dela še nismo uspeli objaviti vseh predstavitev na naši spletni strani, to bo urejeno v najkrajšem možnem času, poleg tegapa vas bomo seznanili tudi z neposrednimi zaključki konference.

 

Festival slovenskih LAS bo tokrat potekal med 9. in 10. septembrom 2016 v Slovenski Istri. Festival bo imel mednarodni značaj, saj bo osrednja tema »Regionalno povezovanje LAS«, zato smo k sodelovanju povabili evropsko združenje LAS – ELARD, mreže LAS sosednjih držav in nacionalne mreže za razvoj podeželja. V okviru posveta bomo predstavili letos podpisan Sporazum med LAS na področju Krasa (SLO in IT), Istre, Kvarnerja, Gorskega Kotorja in Brkinov (11 LAS, 3 SLO, 7 HR in 1 IT), predviden je podpis sporazuma med ribiškimi LAS na tem istem področju. Razprava bo potekala o možnostih in pasteh regionalnega povezovanja LAS, pri tem bo s svojim prispevkom sodelovala predsednica ELARD Kristiina Tammets iz Estonije in predstavnik EECS EK Roman Haken iz Češke, ki bo predstavil pogled EECS na izvajanje CLLD. Seveda bodo svoja stališča predstavili tudi predstavniki MKGP, MGRT in nacionalnih Mrež za razvoj podeželja Slovenije, Hrvaške in Italije.

Pripravljena bo tudi predstavitev izvajanja projektov sodelovanja v teh državah in izmenjava (borza) predlogov projektov sodelovanja, v okviru katere se bodo predstavili slovenski predlogi in prispeli iz tujine, za že dogovorjene projekte se bodo izvedli B2B pogovori oz. informativni sestanki zainteresiranih partnerjev. Pri tem pričakujemo sodelovanje LAS iz Hrvaške, Italije, Estonije in Češke, vsekakor pa bo odprt razpis za udeležbo preko ELARDA, ENRD in sodelujočih Mrež.

Ker gre za prvi Festival v okviru izvajanja programa CLLD, bo del aktivnosti namenjen tudi ribiškim LAS oz. ribiškemu skladu. Pripravlja se sporazum o regionalnem sodelovanju ribiških LAS, ki bo predstavljen v sobotnem delu Festivala, ko bodo potekale promocijske predstavitve sodelujočih LAS v centru Kopra.

V sobotnih popoldanskih urah pa bo izveden še ogled dobrih praks ribiškega sklada iz programskega obdobja 2007-2013 in družabni zaključek Festivala.

Vse zainteresirane LAS vabimo k sodelovanju na zanimivem Festivalu. Ker bo dogajanje potekalo v petek in soboto ves dan, predlagamo, da si za Festival rezervirate ves vikend na Obali (več o namestitvi).

 

Program:

- strokovni posvet festivala, v petek, 9. 9. 2016, Kulturni dom Marezige

- Festival slovenskih LAS, v soboto, 10. 9. 2016, Taverna, center Kopra.

Podrobnejši program je dostopen v Slovenskem in Angleškem jeziku (dopolnjena verzija).

 

Prijavnica (WORD) - Prevzem (SLO)

Prijavnica (PDF) - Prevzem (SLO)

Prijavnica (WORD) - Prevzem (ANG)

Prijavnica (PDF) - Prevzem (ANG)

 

Noga dopisa

Preberite več...