Novice Društvo

LAS Mežiške doline objavil 2. javni poziv za izbor operacij za EKSRP in ESRR

  • 26 februar 2019 |

Lokalna akcijska skupina LAS Mežiške doline je dne 12. 2. 2019 objavila 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline, v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinanciranih iz skladov ESRR in EKSRP, na območjih občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. Javni poziv bo odprt do petka, 12. 4. 2019. Povezava

Preberite več...

LAS Srce Slovenije objavil 1. javni poziv v letu 2019 (sklad EKSRP)

  • 26 februar 2019 |

LAS Srce Slovenije je 18. februarja objavila javni poziv, na podlagi katerega bo izbrala projekte za razvoj podeželja, sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Na razpis se boste lahko prijavili zainteresirani iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. Rok za oddajo vlog: 29. 4. 2019. Povezava

Preberite več...

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru EKSRP za leto 2019

  • 26 februar 2019 |

LAS Goričko 2020 je z dnem 13. 2. 2019 objavil Javni poziv za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2019, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 445.728,68 EUR. Rok za oddajo vlog je 29. 3. 2019. Povezava

Preberite več...

Evalvacija LAS in DRSP

  • 31 januar 2019 |

Komisija za vrednotenje pri DRSP je pripravila enoten vprašalnik za evalvacijo dela DRSP s člani in LAS, ki je dostopen na tej POVEZAVI. Želeli bi, da odgovorite na vprašanja in nam posredujete vaše predloge, ki jih bomo uporabili v nadaljnjem delu v DRSP, še posebej pa pri pripravi pogajalskih izhodišč za novo programsko obdobje in sodelovanje z KO CLLD. Prosimo vas, da nam vprašalnike vrnete do 15. 2. 2019 v elektronski obliki na info@drustvo-podezelje.si., da jih bomo lahko obdelali in predstavili na rednem zboru članstva, ki bo 21. 3. 2019 v Škofji loki.

Preberite več...

Spremljanje in vrednotenje CLLD

  • 31 januar 2019 |

Kot zaključke obsežnega angažmaja DRSP vezanih na spremljanje in vrednotenje SLR ter dela LAS in delavnico na temo Zasnova modela vrednotenja SLR v Sloveniji, Festival slovenskih LAS 2018, je delovna skupina za spremljanje in vrednotenje pri DRSP pripravila nabor vprašanj za vrednotenje, meril za presojo, kazalnikov učinka, kazalnikov rezultata in nekaj predlogov za analizo javnega mnenja o LAS. Gradivo je namenjeno članom skupščine LAS, upravnemu odboru LAS in vodilnemu partnerju kot pripomoček za pripravo in izvedbo spremljanja in vrednotenja SLR in dela LAS. Dokument ste lokalne akcijske skupine, ki ste naše članice, prejele v ločenem sporočilu.

Preberite več...

Vabilo k sodelovanju promocijskih filmov "Podeželje prihodnosti - Pametne vasi"

  • 31 januar 2019 |

DRSP vabi LAS in ostale deležnike na podeželju k sodelovanju pri izdelavi promocijskih filmov, ki bodo predstavila njihova prizadevanja, projekte in aktivnosti pri razvoju podeželja. Gre za način izvajanja animacije prebivalcev LAS in promocijo dejavnosti LAS. Video posnetki, fotografije, kratke zgodbe in aktivnosti bodo predstavljene na spletni strani »Program razvoja podeželja« preko spletne rubrike »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi«. Več informacij pri predsedniku DRSP Alešu Zidarju in TUKAJ.

Preberite več...

»Nagrada NEWBIE« za najbolj uspešnega in inovativnega novega pristopnika na kmetiji v Sloveniji

  • 30 januar 2019 |

“Nagrada NEWBIE” je namenjena uspešnim in inovativnim novim pristopnikom v kmetijstvu ter se podeljuje v devetih partnerskih državah v Evropi. Namen nagrade je prepoznati in predstaviti tiste kmete/kmetice, ki bodo spodbujali in navdihovali predvsem tiste, kateri vstopajo v kmetijski sektor. Nagrajenci bodo imeli možnost dodatnega usposabljanja, snemanja predstavitvenega videa in/ali udeležbe na mednarodni konferenci NEWBIE (v letih 2019 ali 2021), kjer se bodo lahko srečali z drugimi inovativnimi novimi pristopniki v kmetijstvu iz vse Evrope.

Preberite več...