Novice Društvo

Predlog sodelovanja v informacijskem projektu "Podeželje prihodnosti"

 • 05 december 2018 |

Na naslov DRSP je prišla ponudba za sodelovanje pri informacijskem projektu »Podeželje prihodnosti«, kjer želi podjetje Tsic Lab - Vango Inženiring izdelati informacijsko platformo za predstavitve projektov, ki bogatijo podeželje. Gre za širši pristop k promociji podeželja, saj se izvajalec dogovarja za sodelovanje tudi z Mrežo za podeželje. Ponujeno sodelovanje vključuje animacijsko dejavnost LAS, zato zna biti zanimivo tudi za LAS.

Vabilo k sodelovanju si lahko ogledate TUKAJ.

V nadaljevanju podajamo še nekaj dodatnih pojasnil:

1. Cena paketa je z vsemi stroški. V paketu so tri izdelave in predstavitve (minimum za sodelovanje) v navedenih obdobjih za leto 2019. Če nekdo želi še več izdelav s predstavitvami je skupna cena enaka ceni za posamezno izdelavo s predstavitvijo (660,00 eur) pomnožena s številom izdelav s predstavitvami v letu 2019. Pri naročilu s strani posameznega LAS-a za 6 ali 9 ali 12 in več izdelav s predstavitvami v letu 2019 sledi 5% ali 10% ali 15% popust na navedene cene;
2. S snemanjem bi pričeli z januarjem 2019, s predstavitvami in delovanjem spletne strani pa s februarjem 2019. Terminsko je ta del predlagan glede na terminske možnosti Mreže za podeželje pri MKGP, kjer je sodelovanje predvideno zgolj s sofinanciranjem spletne strani. V medijskem smislu bi sodeloval tudi Kmečki glas predvsem preko svojega časopisa in neposredne povezave z njihove web strani na omenjeno spletno stran "Podeželja prihodnosti". Skupaj z njimi pa bi napravili tudi posebne aktivnosti namenjene posebej kmetom;
3. LAS-i bi dobre prakse predstavili v vnaprej določenih kategorijah. Svoje predloge za aktivnosti in celostno urejanje vasi prihodnosti pa prav tako v posebni kategoriji. V decembru 2019 bi se po posameznih kategorijah na predlagani način izbrale "NAJ DOBRE PRAKSE IN NAJ PREDLOGI". Več o tem bi se prav tako pogovorili na skupnem sestanku;
4. Poleg navedenega bo v okviru spletne strani in video serije možno tudi komercialno oglaševanje. Ponudbo in način sodelovanja glede danega bi vam prav tako predstavili na samem sestanku in pred tem pisni obliki posredovani na vaš elektronski naslov;
5. Poleg navedenega bi na skupnem sestanku spregovorili še o določenih drugih idejah povezanih z razpisi za projekte v katerih lahko sodeluje več LAS-ov oz društev za razvoj podeželja vezanih na medijsko oz. multimedijsko področje za podeželje prihodnosti, za projekte pametnih vasi za prijavo na razpise.

 

Vaše prijave ali interes zbiramo do 20. 12. 2018 na info@drustvo-podezelja.si. Za zainteresirane LAS bo organiziran predstavitveni sestanek z izvajalcem.

Preberite več...

Delavnica hrvaške nevladne mreže LAS

 • 29 november 2018 |

Člana Delovne skupine za vrednotenje DRSP, mag. Mojca Metličar in Jože Ocepek sta v mestu Jastrebarsko na Hrvaškem uspešno predstavila slovenski pristop k vrednotenju in zaključke delavnice na temo vrednotenja iz Kamnika. Predstavitev je potekala v sklopu 4 dnevne delavnice "Integriran lokalni razvoj z izvajanjem LEADER / CLLD - uvod v vrednotenje LAS / SLR in krepitev medsebojnega sodelovanja LAS", ki jo je organizirala nevladna LEADER mreža Hrvaške. Več

Preberite več...

Vabilo na 3. izredni zbor članov DRSP in posvet o rezultatih izvajanja projektov sodelovanja LAS - 13. 12. 2018

 • 28 november 2018 |

Člane DRSP vabimo na 3. izredni zbor članov DRSP in posvet o rezultatih izvajanja projektov sodelovanja LAS, ki bo potekal v Ljubnem ob Savinji, v četrtek 13. 12. 2018, s pričetkom ob 10. uri.

Osrednji točki zbora članov sta sprejetje programa dela za prihodnje leto in razprava o aktualni problematiki CLLD, v okviru posveta pa bodo gostitelji predstavili svoje območje in aktivnosti dveh projektov sodelovanja LAS: »Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp« in »Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine«. Po razpravi bo sledilo druženje ob zaključku še enega uspešnega leta.

Zaradi lažje organizacije prosim potrdite udeležbo do 30. 11. 2018.

VABILO

Preberite več...

Spletni seminar Lokalne akcijske skupine in izvedba postopkov javnega naročanja

 • 19 november 2018 |

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizirata spletni seminar namenjen lokalnim akcijskim skupinam (LAS), ki bo v četrtek, 29. 11. 2018 od 9. do 11. ure.

Seminar bo zajemal:

 • Zakon o javnem naročanju (MJU),
 • praktične napotke pri pripravi dokumentacije na ukrepu LEADER v povezavi s postopki javnega naročanja (ARSKTRP),
 • odgovore na vprašanja.

Predavali bosta mag. Urška Skok Klima (MJU) in Tadeja Prilesnik (ARSKTRP).

Vabilo in navodila so na volju TUKAJ.

Potrebna je pravočasna registracija na spletni seminar - TUKAJ.

Preberite več...

PREPARE Gathering 2018 na Kosovem

 • 05 november 2018 |

Predstavnik DRSP v mreži PREPARE, Goran Šoster, je v mestu Peja/Peč na Kosovu uspešno predstavil slovenske izkušnje in izzive programa LEADER/CLLD. Predstavitev je potekala v okviru letne conference PREPARE Gathering s ciljem krepitve zmogljivosti nevladnega sektorja in krepitve povezav z vladnimi organizacijami. Udeleženci iz 13 držav so z velikim zanimanjem spremljali predstavitev bogatih slovenskih in evropskih izkušenj iz programa LEADER/CLLD. Večina udeležencev bo poskušala uporabiti nova znanja v okviru izvajanja programa IPARD.

PG 2018 01PG 2018 02

PG 2018 03

PG 2018 04

 

 

Preberite več...

Predlogi za izvajanje pristopa CLLD po letu 2020

 • 29 oktober 2018 |

Goran Šoster, podpredsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja, je v okviru dogodka Slovenski regionalni dnevi 2018 "Izzivi regionalnega razvoja"  v imenu 33 lokalnih akcijskih skupin, ki so članice DRSP, predstavil izhodišča in predloge za izvajanje pristopa CLLD po letu 2020. Predstavitev je potekala 18. 10. 2018 v Podčetrtku. 
Ključni predlogi so:

 • Vključitev Evropskega socialnega sklada v program CLLD
 • Združiti upravljanje CLLD v enem organu upravljanja
 • Vzpostaviti skupni plačilni organ
 • 50% predfinanciranje projektov ob odobritvah/pogodbah
 • Sodelovanje predstavnika LAS v Koordinacijskem odboru CLLD
 • Poenostavljena shema za male projekte do 5.000 €
 • Izločitev CLLD iz pravil strukturnih skladov (vrnitev k izvornemu programu LEADER)

Celoten dokument na voljo TUKAJ.

Preberite več...

Strokovna ekskurzija v območje LAS "Capo Santa Maria di Leuca v Italiji s predstavitvijo modela spodbujanja celostnega urejanja vasi

 • 29 oktober 2018 |

Letošnja strokovna ekskurzija (22. do 26. 10. 2018) je potekala v provinci Lecce (Apulia) v Južni Italiji, v območju LAS "Capo Santa Maria di Leuca ", kjer smo si ogledali njihove projekte ter pobližje spoznali model spodbujanja celostnega urejanja vasi. Udeležili so se je upravljavci in člani upravnih odborov 17 LAS-ov ter predstavniki institucij in organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, skupaj 42 udeležencev.

Preberite več...

Na območju Kamnika je potekal Festival slovenskih LAS z osrednjo temo vrednotenje Strategij lokalnega razvoja LAS

 • 20 september 2018 |

Kot že pretekla leta, je festival Slovenskih LAS organiziralo Društvo za razvoj slovenskega podeželja v sodelovanju z Mrežo za podeželje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP). Letos pa gredo zasluge za uspešno izveden festival LAS tudi gostitelju lokalni akcijski skupini (v nadaljevanju: LAS) Srce Slovenije.
Dogodka, ki je potekal 7. in 8. septembra na območju Kamnika, se je v dveh dneh udeležilo preko 120 udeležencev iz sedmih evropskih držav. Poleg predstavnikov slovenskih LAS, številčni zasedbi slovaških LAS ter še nekaterih drugih tujih LAS, so se petkovega strokovnega posveta udeležili tudi predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Preberite več...