Novice Društvo

Pametna partnerstva - niz delavnic o javno-zasebnih partnerstvih po Sloveniji

  • 15 marec 2017 |

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo organizira niz štirih praktično naravnanih delavnic o javno-zasebnih partnerstvih po Sloveniji. Na njih se bodo lotili vprašanj, kot so: kako se v praksi lotiti projekta javno-zasebnega partnerstva, kateri so elementi, na katere je treba biti pozoren, kateri so uspešni primeri v Sloveniji in EU, kdo lahko pri tem pomaga, kako se medsebojno povezovati.

Delavnice bodo potekale v Ljubljani (16. marec 2017), v Novem mestu (30. marec 2017), Piranu (20. april 2017) in na Ptuju (16. maj 2017). Napovedi delavnic so objavljene na spretni strani Inštituta za javno-zasebno partnerstvo in spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Preberite več...

Aktualno iz sestankov v Bruslju na temo izvajanja LEADER/CLLD

  • 01 marec 2017 |

Evropska mreža za razvoj podeželja je 21. 2. 2017 v Bruslju izvedla četrti sestanek LEADER pododbora imenovanih predstavnikov ministrstev, nacionalnih mrež, evropskih nevladnih organizacij in lokalnih akcijskih skupin na temo LEADER/CLLD. Dogodka smo se iz Slovenije udeležili Andreja Trček, predstavnica organa upravljanja, Matej Štepec, predstavnik mreže za podeželje, Goran Šoster, predstavnik LAS Prlekija in Partnership for Rural Europe (PREPARE), in Greta Černilogar, predstavnica Evropskega združenja gorskih območij (EuroMontana).

Naslednji dan, 22. 2. 2017, je organizirala Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD) še delavnico na temo širitve inovativnosti v programu LEADER “Extending LEADER Innovation”, na katero je bilo povabljenih 70 posameznikov, med njimi tudi Goran Šoster iz LAS Prlekija.

Poročilo z dogodkov si lahko ogledate TUKAJ.

Preberite več...

Posvet "Gojenje gomoljik v Sloveniji"

  • 01 marec 2017 |

Društvo za razvoj slovenskega podeželja skupaj s partnerji organizira posvet z naslovom "Gojenje gomoljik v Sloveniji", ki bo v torek, 7. marca 2017, v dvorani Državnega sveta RS v Ljubljani.

Program

Udeleženci posveta se bodo morali registrirati v recepciji DZ RS, kar bo lažje za tiste, ki bodo predhodni izpolnili obrazec za prijavo, ki se nahaja na tej povezavi.

Preberite več...

DRSP bo prevzel slovensko članstvo v Evropskem združenje ARGE za razvoj podeželja in obnovo vasi

  • 28 februar 2017 |

Na predlog MKGP se je Upravni odbor DRSP odločil, da bo prevzel slovensko članstvo v Evropskem združenje ARGE za razvoj podeželja in obnovo vasi, ki je nevladna delovna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1988 z namenom profesionalnega združevanja predstavnikov uprave, znanstvenikov in strokovnjakov za razvoj podeželja in obnovo vasi, kot tudi lokalne samouprave in nevladnih organizacij. Cilj združenja je analiza, zbiranje in izmenjava strokovnih mednarodnih izkušenj za spodbujanje razvoja podeželskih območij, ustvarjanje pozitivnega javnega mnenja o podeželju, analiza problemov in možnih rešitev za razvoj različnih segmentov podeželja (ekonomski, socialni, okoljski,…) ter ohranjanje in krepitev uspešnega razvojnega modela podeželja. Članarino bo pokrilo MKGP, aktivnosti pa bomo usklajevali s trenutnimi potrebami in željami. Je pa članstvo v tej organizaciji eden izmed ciljev delovanja DRSP, zato je UO podprl včlanitev v ARGE.

Več o organizaciji ARGE: www.landentwicklung.org

Preberite več...

Predstavnika DRSP na sestanku s predstavniki MKGP o pričetku priprave predloga za spreminjanje Uredbe

  • 28 februar 2017 |

V četrtek, 23. 2. 2017 sta se predsednik DRSP, Aleš Zidar, in član Komisije za CLLD, Roman Medved, udeležila sestanka na MKGP, kjer sta predstavila pripombe LAS na izvajanje CLLD s poudarkom na pričetku priprave predloga za spreminjanje Uredbe in izvajanje projektov sodelovanja. V pogovorih z ga. Alino Curk Perklič, ga. Andrejo Trček in g. Igorjem Ahačevčičem so bila obdelana vsa trenutno najbolj pomembna vprašanja ter dogovorjeno, da bo DRSP uradno vložil postopek spremembe Uredbe. Dogovorjeno je bilo še, da bo KO CLLD na forumu objavil odgovore na vsa dosedanja vprašanja LAS, problematika financiranja projektov sodelovanja pa je ostala odprta, saj se nismo uspeli dogovoriti za konkretne rešitve. DRSP bo še enkrat pismeno predlagal način rešitve, vendar je le ta odvisen od precej dejavnikov, tako da je do končne rešitve še daleč. Bo pa v aprilu objavljen še en razpis za sofinanciranje projektov sodelovanja – po obstoječih pravilih.

Preberite več...

Delavnica na temo zahtevkov za delovanje LAS bo 28. marca 2017

  • 28 februar 2017 |

Na sestanku s predstavniki MKGP, dne 23. 2. 2017, je bilo tudi dogovorjeno, da bomo skupaj s KO CLLD in AKTRP pripravili delavnico na temo zahtevkov za delovanje LAS – ugotovitve kontrole prvih zahtevkov LAS. Delavnica bo potekala v torek, 28. marca 2017, ko bo potekal tudi redni občni zbor članstva DRSP. Lokacija in podrobnosti še sledijo, pomembno pa je, da si zabeležite datum kot zaseden za DRSP in LAS.

Preberite več...

15. (razširjena) seja Upravnega odbora DRSP

  • 28 februar 2017 |

Upravni odbor DRSP je svojo zadnjo, 15. razširjeno sejo, z dne 16. 2. 2017, namenil problematiki izvajanja CLLD in delovanju LAS. Najprej pa je imenoval novo Komisijo za CLLD, katere izbor je narekoval novo sklenjeni Pravilnik o delovanju komisije CLLD. Sam postopek imenovanja nove Komisije je potekal že od julija 2016 dalje, vendar se je zavlekel zaradi čakanja na potrditev LAS v novem programskem obdobju in urejanja članstva LAS v DRSP. Tako je bil kandidacijski postopek sklenjen v novembru, decembra pa so imeli LAS priložnost glasovati za člane komisije. Na osnovi teh glasov so bili v Komisijo imenovani: Greta Černilogar, Jožica Povše, Roman Medved, Helena Čuk, Andrej Kocbek, Meta Rustja in Nataša Šterban Bezjak, ki se bodo na naslednji seji odločili, kdo bo predsednik Komisije.

Na seji so bili sprejeti sklepi, ki DRSP in Komisijo zavezujejo k pripravi predloga spremembe Uredbe o izvajanju CLLD, pri kateri boste sodelovali tudi LAS, poleg tega pa bo DRSP od KO CLLD zahteval, da se vsa vprašanja in odgovori, ki so v zvezi z izvajanjem CLLD poslani posameznim LAS, takoj pričnejo javno objavljati na spletnem forumu. Pomemben je tudi sklep, da se s pravnikom CNVOS in DRSP čimprej preverijo pogodbe med LAS in izvajalci za izvajanje projektov sodelovanja, ter pogodbe za prenos naložbe na pravno osebo javnega prava za projekte sodelovanja.

Preberite več...