Članstvo društva

Društvo sestavlja 56 članov (podatek oktober 2015) in ga sestavljajo lokalne akcijske skupine, organizacije in fizične osebe. Za prvi dve skupini objavljamo kontaktne podatke, zaradi varovanja osebnih podatkov pa informacije o fizičnih osebah niso dostopne.