Organizacije in posamezniki

ARS Ramovš, zavod za umetnost, marketing, promocijo in investiranje, Ljubljana

sedež Slovenska cesta 1, 1000 Ljubljana
telefon: +386 (0) 1 242 08 12, (0) 51 30 30 40
e-naslov:

info@k-ramovs.si

spletna stran: www.seviqc-brezice.si